Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i navigasjon og fartøstyring ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU. Jeg har studert marin teknikk, aero- og astronautikk, datateknikk og kybernetikk.

Mine forskningsområder er:

 • Systemer for gaiding, navigasjon og bevegelsestyring (GNC): autonome og intelligente systemer, feltroboter, fartøydynamikk inkludert multilegemeer, hydrodynamikk, aerodynamikk, fartøysimulatorer, ubemannede fartøy (UAV, AUV, USV), autopiloter, følgeregulering og banestyring.
 • Treghetsnavigasjonssystemer: GNSS- og kompassblokkert navigasjon, kamera- og lidarsstøttede systemer, attitydeestimering, automatisk situasjonsforståelse, sensorfusjon og tilstandsestimering, ulineære estimatorer, Kalman-filtrering. 
 • Cybersikkerhet: sanntids kryptering av pådrag og sensorsdata i tilbakekoblete systemer med store datamengder, kryptologi, strøm chiffer algoritmer, AES, synkronisering, autentiseringsmetoder.

Som forsker har jeg skrevet ca. 500 konferanse- og tidsskriftartikler og 6 internasjonale fagbøker, se min Amazon forfatterside

Jeg er en av gründerne av selskapet Marine Cyberentics AS (2002) som i dag er en del av de maritime tjenestene i DNV GL. Jeg er også en av gründerne av selskapet SCOUT Drone Inspection AS (2017) og jeg er involvert i flere andre høyteknologiselskaper i Trondheimsregionen.

Undervisning:

Priser/Utnevnelser:

 • IEEE Fellow, 2016
 • Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), 1998
 • Arch T. Colwell Merit Award i 2008 ved SAE World Congress for Nonlinear Observer for Vehicle Velocity Estimation skrevet sammen med  L. Imsland, T. A. Johansen, J. C. Kalkkuhl and A. Suissa.
 • Automatica Best Paper Prize i 2002 for "Nonlinear Passive Weather Optimal Positioning Control (WOPC) System for Ships and Rigs: Experimental Results, Automatica", vol. 37, 2001, pages 701-715 skrevet sammen med J. P. Strand.
 • IFAC MCMC'15 Best Regular Paper Award for a paper entitled "A Virtual Vertical Reference Concept for GNSS/INS Applications at the Sea Surface" sammen med T. H. Bryne and T. A. Johansen.
 • ExxonMobil-prisen til PhD-studenter i 2000, 2003 og 2005 for beste PhD-avhandling ved NTNU

Posisjoner:

 • 2013-nåværende. Nestleder/nøkkelforsker, NTNU Centre for Autonomous Marine Operations and Systems
 • 2017-2019. Vice President, SCOUT Drone Inspection AS.
 • 2017-2019 Associate Editior, IFAC Control Engineering Practise.
 • 2017-2019 Associate Editor, SNAME Journal of Ship Research 
 • 2018-2019. Associate Editor, International Conference on Unmanned Aerial Systems (ICUAS'18)
 • 2018 Associate editor at large,  IEEE Conference of Control Technology and Applications (CCTA'18)
 • 2018 Industry Chair, IEEE Conference of Control Technology and Applications (CCTA'18)
 • 2014-2017. Medlem av styringskomiteen til the International Conference on Unmanned Aerial Systems (ICUAS)
 • 2016 Vice-chair, IFAC CAMS’16, Norway
 • 2013 Otto Mønsted gjesteprofessor, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark 
 • 2008-2012 Leder for faggruppen Automatic Control, NTNU Centre for Ships and Ocean Structures
 • 2002-2012 Nøkkelforsker, NTNU Centre for Ships and Ocean Structures
 • 2002-2008 Vice President R&D and Founder of Marine Cybernetics AS
 • 2004-2007 Seniorrådgiver,  SINTEF Electronics and Cybernetics, Trondheim
 • 2002-2010 Nestleder, NTNU Department of Engineering Cybernetics
 • 2002-2003 Seniorrådgiver, Kongsberg Maritime AS
 • 2002-2006 Associate Editor of Automatica
 • 2002 Gjesteprofessor, Department of Applied Mechanichs and Engineering Sciences, UCSD, San Diego, USA 
 • 1999 Gjesteprofessor, Department of Control Engineering, Aalborg University, Denmark
 • 1996-2000 Chair, IEEE Oceanic Engineering and Control Systems Joint Society Chapter of the Norway Section
 • 1999-2002 Seniorrådgiver, MARINTEK, Trondheim
 • 1998 Chair, International Program Committee of IFAC CAMS'98, Fukuoka, Japan
 • 1995 Chair, National Organizing Committee (NOC) of IFAC CAMS'95, Norway
 • 1995-2002 Seniorrådgiver, ABB, Oslo
 • 1991-1998 Seniorrådgiver, SINTEF Automatic Control, Trondheim

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Belleter, Dennis; Breu, Dominik Andreas; Fossen, Thor I.; Nijmeijer, Henk. (2012) Nonlinear Observability and Observer Design for Parametric Roll Resonance. Proceedings. Stability of Ships and Ocean Vehicles (STAB) 2012.
 • Breu, Dominik Andreas; Feng, Le; Fossen, Thor I.. (2012) Optimal Speed and Heading Control for Stabilization of Parametric Oscillations in Ships. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Breu, Dominik Andreas; Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) Ship Model for Parametric Roll Incorporating the Effects of Time-Varying Speed. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Breu, Dominik Andreas; Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) Stability of Ships in Parametric Roll Resonance Under Time-Varying Heading and Speed. Proceedings. Stability of Ships and Ocean Vehicles (STAB) 2012.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Kybernetikk på IKT-toppen. Universitetsavisa [Internett]. 2012-03-29.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Low-Cost Integrated Navigation Systems for Autonomos Underwater Vehicles. XXXIII Jornadas de Automatica ; Vigo. 2012-09-05 - 2012-09-07.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Nonlinear Maneuvering Theory and Path-Following Control. Marine Technology and Engineering : CENTEC Anniversary Book.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Nonlinear Observer Design for Strapdown Inertial Navigation. 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis . Technical University of Denmark (DTU); Lyngby. 2012-11-08 - 2012-11-09.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Nonlinear Observers for Integration of Position and IMU Measurements. 3rd IFAC Workshop on Navigation, Guidance and Control of Underwater Vehicles ; 2012-04-10 - 2012-04-12.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Parametric roll resonance: frequency de-tuning and active control. 9th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft ; Arenzano. 2012-09-19 - 2012-09-21.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Satser på ubemannede fly. Adresseavisen [Avis]. 2012-05-21.
 • Fossen, Thor I.; Nijmeijer, Henk. (2012) Parametric Resonance in Dynamical Systems. Springer. 2012. ISBN 978-1-4614-1042-3.
 • From, Pål Johan; Schjølberg, Ingrid; Gravdahl, Jan Tommy; Pettersen, Kristin Ytterstad; Fossen, Thor I.. (2012) On the Boundedness Property of the Inertia Matrix and Skew-Symmetric Property of the Coriolis Matrix for Vehicle-Manipulator Systems. Journal of Dynamic Systems Measurement, and Control. vol. 134 (4).
 • Grip, Håvard Fjær; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne; Saberi, Ali. (2012) A Nonlinear Observer for Integration of GNSS and IMU Measurements with Gyro Bias Estimation. Proceedings of the 2012 American Control Conference (ACC).
 • Grip, Håvard Fjær; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne; Saberi, Ali. (2012) Attitude Estimation Using Biased Gyro and Vector Measurements With Time-Varying Reference Vectors. IEEE Transactions on Automatic Control. vol. 57 (5).
 • Holden, Christian; Breu, Dominik Andreas; Fossen, Thor I.. (2012) Frequency Detuning Control by Doppler Shift. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) A Nonlinear 7-DOF Model for U-Tanks of Arbitrary Shape. Ocean Engineering. vol. 45.
 • Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) A U-Tank Control System for Ships in Parametric Roll Resonance. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Lekkas, Anastasios; Fossen, Thor I.. (2012) A Time-Varying Lookahead Distance Guidance Law for Path Following. 9th IFAC Conference on Maneouvring and Control of Marine Craft ; Arenzano. 2012-09-19 - 2012-09-21.
 • Pedersen, Morten Dinhoff; Fossen, Thor I.. (2012) Efficient Nonlinear Wind-Turbine Modeling For Control Applications. 7th Vienna International Conference on Mathematical Modelling ( MATHMOD 2012 ).
 • Pedersen, Morten Dinhoff; Fossen, Thor I.. (2012) Efficient Nonlinear Wind-Turbine Modeling for Control Applications. MATHMOD 2012, 7th Vienna International Conference on Mathematical Modelling ; Wien, Austria. 2012-02-15 - 2012-02-17.
 • Pedersen, Morten Dinhoff; Fossen, Thor I.. (2012) Marine Vessel Path Planning & Guidance Using Potential Flow. MCMC'2012 . IFAC; Arenzano. 2012-09-19 - 2012-09-21.
 • Peymani, Ehsan; Fossen, Thor I.. (2012) Direct Inclusion of Geometric Errors for Path Maneuvering of Marine Craft. 9th IFAC Conference on Maneouvring and Control of Marine Craft . IFAC; Arenzano. 2012-09-19 - 2012-09-21.
 • Peymani, Ehsan; Fossen, Thor I.. (2012) Leader-Follower Formation of Marine Craft using Constraint Forces and Lagrange Multipliers. The 51st IEEE Conference on Decision and Control . IEEE; Maui, Hawaii. 2012-12-10 - 2012-12-13.
 • Xiao, Lin; Fossen, Thor I.; Jouffroy, Jerome. (2012) Nonlinear Robust Heading Control for Sailing Yacht. 9th IFAC Conference on Maneouvring and Control of Marine Craft ; 2012-09-19 - 2012-09-21.

2011

2010

2009

 • Breivik, Morten; Fossen, Thor I.. (2009) Guidance Laws for Autonomous Underwater Vehicles. Underwater Vehicles.
 • Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne; Perez, Tristan. (2009) A Survey of Control Allocation Methods for Underwater Vehicles. Underwater Vehicles.
 • Fossen, Thor I.; Perez, Tristan. (2009) Kalman Filtering for Positioning and Heading Control of Ships and Offshore Rigs. Control Systems Magazine. vol. 29 (6).
 • Galeazzi, Roberto; Holden, Christian; Blanke, Mogens; Fossen, Thor I.. (2009) Stabilization of Parametric Roll Resonance by Combined Speed and Fin Stabilizer Control. Proceedings European Control Conference, Budapest, 2009.
 • Holden, Christian; Galeazzi, Roberto; Fossen, Thor I.; Perez, Tristan. (2009) Stabilization of parametric roll resonance with active u-tanks via lyapunov control design. European Control Conference 2009 . IFAC og IEEE CSS; Budapest. 2009-08-23 - 2009-08-26.
 • Jensen, Gullik A.; Breivik, Morten; Fossen, Thor I.. (2009) Offshore Pipelay Operations from a Control Perspective. Proceedings of the ASME 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering . ASME; Honolulu, Hawaii. 2009-05-31 - 2009-06-05.
 • Jensen, Gullik A.; Fossen, Thor I.. (2009) A Robotic Approach to Nonlinear Dynamic Modeling of Offshore Pipelaying Operations. IFAC MCMC 2009 . IFAC; Guaruja. 2009-09-16 - 2009-09-18.
 • Jensen, Gullik A.; Fossen, Thor I.. (2009) Mathematical Models for Model-Based Control in Offshore Pipelay Operations. Proceedings of the ASME 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - OMAE2009.
 • Jensen, Gullik A.; Säfström, Niklas; Nguyen, Tu Duc; Fossen, Thor I.. (2009) Modeling and Control of Offshore Pipelay Operations Based on a Finite Strain Pipe Model. ACC 2009 . AACC; St. Louis. 2009-06-10 - 2009-06-12.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor I.. (2009) A Matlab Toolbox for Parametric Identification of Radiation-Force Models of Ships and Offshore Structures. Modeling, Identification and Control. vol. 30 (1).
 • Skejic, Renato; Breivik, Morten; Fossen, Thor I.; Faltinsen, Odd Magnus. (2009) Modeling and Control of Underway Replenishment Operations in Calm Water. Proceedings of the 8th IFAC MCMC . IFAC; Guaruja. 2009-09-16 - 2009-09-18.

2008

2007

 • Holden, Christian; Galeazzi, Roberto; Rodriguez, C; Perez, Tristan; Fossen, Thor I.; Blanke, Mogens; Neves, Marcelo A.S.. (2007) Nonlinear Container Ship Model for the Study of Parametric Roll Resonance. Modeling, Identification and Control. vol. 28 (4).
 • Imsland, L; Grip, Håvard Fjær; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Kalkkuhl, Jens; Suissa, Avshalom. (2007) Nonlinear observer for lateral velocity with friction and road bank adaptation. SAE World Congress ; Detroit. 2007-04-16.
 • Moreira, Lucia; Fossen, Thor I.; Soares, Carlos Guedes. (2007) Path Following Control System for a Tanker Ship Model. Ocean Engineering. vol. 34.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2007) Applying Missile Guidance Concepts to Motion Control of Marine Craft. 7th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems ; 2007-09-18 - 2007-09-21.
 • Grip, Håvard Fjær; Imsland, Lars Struen; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge. (2007) Hvor fort går det?. Automatisering & Industridata. vol. 16 (2).
 • Holden, Christian; Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2007) Frequency-Motivated Observer Design for the Prediction of Parametric Roll Resonance. Conference on Control Applications in Marine Systems 2007 . IFAC; Bol. 2007-09-18 - 2007-09-21.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Arcak, Murat; Fossen, Thor Inge. (2007) Passivity-based designs for synchronized path-following. Automatica. vol. 43 (9).
 • Imsland, L; Johansen, Tor Arne; Grip, Håvard Fjær; Fossen, Thor Inge. (2007) On nonlinear unknown input observers - applied to lateral vehicle velocity estimation on banked roads. International Journal of Control. vol. 80 (11).
 • Johansen, T.A.; Sørensen, Asgeir Johan; Nordahl, O.J.; Mo, O.; Fossen, Thor Inge. (2007) Experiences from Hardware-in-the-loop (HIL) Testing of dynamic Positioning and Power Management systems. OSV Singapore . Joint Branch of RINA-IMarEST Singapore and CORE; 2007-09-24 - 2007-09-25.
 • Perez, Tristan; Armstrong, T; Ross, Andrew; Fossen, Thor I.. (2007) Validation of a 4DOF Manoeuvring Model of a High-speed Vehicle-Passenger Trimaran. Ninth International Conference on Fast Sea Transportation FAST2007 ; Changhai. 2007-09-23 - 2007-09-27.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor I.. (2007) Kinematic Models for Manoeuvring and Seakeeping of Marine Vessels. Modeling, Identification and Control. vol. 28 (1).
 • Pivano, Luca; Johansen, Tor Arne; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2007) Nonlinear Thrust Controller for Marine Propellers in Four-Quadrant Operations. American Control Conference 2007 ; New York. 2007-07-11 - 2007-07-13.
 • Pivano, Luca; Whitcomb, Louis L.; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge. (2007) Preliminary Simulation Studies of a New Four-Quadrant Propeller Thrust Controller Applied to Underwater Vehicles. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series.
 • Rodriguez, C; Holden, Christian; Perez, Tristan; Drummen, Ingo; Neves, Marcelo A.S.; Fossen, Thor Inge. (2007) Validation of a Container Ship Model for Parametric Rolling. The 9th International Ship Stability Conference . Germanischer Lloyd; Hamburg. 2007-08-30 - 2007-08-31.
 • Ross, Andrew; Perez, Tristan; Fossen, Thor I.. (2007) A Novel Maneuvering Model Based on Low-Aspect Ratio Lift Theory and Lagrangian Mechanics. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems ; 2007-09-19 - 2007-09-21.

2006

 • Ò'Catháin, Micheál; Fossen, Thor I.; Leira, Bernt Johan. (2006) Control-oriented Modeling of a Two-body Interconnected Marine Structure. 7th IFAC conference on Manoeuvring and Control of Mareine Craft . MCMC 2006; Lisboa. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • arrichiello, Filippo; Chiaverini, Stefano; Fossen, Thor Inge. (2006) Formation Control of Underactuated Surface Vessels using the Null-Space-Based Behavioral Control. 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems ; Beijing. 2006-10-09 - 2006-10-15.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2006) A Unified Control Concept for Autonomous Underwater Vehicles. 2006 American Control Conference ; 2006-06-14 - 2006-06-16.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2006) Hybrid Topics for Marine Motion Control Systems. 9th International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control ; 2006-03-29 - 2006-03-31.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2006) Motion Control Concepts for Trajectory Tracking of Fully Actuated Ships. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft ; 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Breivik, Morten; Strand, Jann Peter; Fossen, Thor Inge. (2006) Guided Dynamic Positioning for Fully Actuated Marine Surface Vessels. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft ; 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Breivik, Morten; Subbotin, Maxim V.; Fossen, Thor Inge. (2006) Guided Formation Control for Fully Actuated Marine Surface Craft. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft ; 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Breivik, Morten; Subbotin, Maxim V.; Fossen, Thor Inge. (2006) Guided Formation Control for Wheeled Mobile Robots. Proceedings of the International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision 2006.
 • Breivik, Morten; Subbotin, Maxim V.; Fossen, Thor Inge. (2006) Kinematic aspects of guided formation control in 2D. Lecture notes in control and information sciences. vol. 336.
 • Fossen, Thor Inge; Johansen, Tor Arne. (2006) A Survey of Control Allocation Methods for Ships and Underwater Vehicles. 14th IEEE Mediterriaen Conference on Control and Automation ; Ancona. 2006-06-28 - 2006-06-30.
 • Fossen, Thor Inge; Ross, Andrew. (2006) Nonlinear Modelling, Identification, and Control of UUVs. Guidance and Control of Unmanned Marine Vehicles.
 • Golding, Benjamin; Ross, Andrew; Fossen, Thor Inge. (2006) Identification of Nonlinear Viscous Damping for Marine Vessels. 14th IFAC Symposium on Systems Identification . IFAC; New Castel. 2006-03-29 - 2006-03-31.
 • Grip, Håvard Fjær; Imsland, Lars; Johansen, Tor A.; Fossen, Thor I.; Kalkkuhl, Jens C.; Suissa, Avshalom. (2006) Nonlinear Vehicle Velocity Observer with Road-Tire Friction Adaptation. 45th IEEE Conference on Decision and Control . IEEE; San Diego, California. 2006-12-13 - 2006-12-15.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Arcak, Murat; Fossen, Thor Inge. (2006) Passivity-Based Designs for Synchronized Path Following. Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control, including the Symposium on Adaptive Processes.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Fossen, Thor Inge; Arcak, Murat. (2006) Synchronized Path Following: Continuous-time and sampled-data design. 1st Workshop on Hybrid Marine Control Systems . CeSOS, NTNU; Oppdal. 2006-02-16 - 2006-02-17.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Fossen, Thor Inge; Jouffroy, Jerome. (2006) Formation Control of Marine Surface Craft: A Lagrangian Approach. IEEE Journal of Oceanic Engineering. vol. 31 (3).
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Jouffroy, Jerome; Fossen, Thor Inge. (2006) Robust Combined Position and Formation Control for Marine Surface Craft. 17th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems ; kYOTO. 2006-07-24 - 2006-07-28.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Jouffroy, Jerome; Fossen, Thor Inge. (2006) Robust formation control of marine craft using Lagrange multipliers. Lecture notes in control and information sciences. vol. 336.
 • Imsland, Lars Struen; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Grip, Håvard Fjær; Kalkkuhl, Jens; Suissa, Avshalom. (2006) Vehicle velocity estimation using nonlinear observers. Automatica. vol. 42.
 • Imsland, Lars; Grip, Håvard Fjær; Böhm, Christoph; Johansen, Tor A.; Fossen, Thor I.; Kalkkuhl, Jens C.; Suissa, Avshalom. (2006) Nonlinear Observer for Vehicle Lateral Velocity. HYCON & CEmACS Workshop on Automotive Systems and Control ; 2006-06-01 - 2006-06-02.
 • Ò'Catháin, Micheál; Fossen, Thor Inge; Leira, Bernt J.. (2006) Control-Oriented Modeling of a 2-Body Interconnected Marine Structure. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2006) Time-domain models of marine surface vessels based on seakeeping computations. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-10 - 2006-09-22.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2006) Time-domain models of marine surface vessels for simulation and control design based on seakeeping computations. 7th IFAC Confererence on Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC'06 . IFAC; Lisbon. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Perez, Tristan; Ross, Andrew; Fossen, Thor Inge. (2006) A 4 DOF Simulink Model of a Coastal Patrol Vessel for Maneuvering in Waves. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-20.
 • Pivano, Luca; Fossen, Thor Inge; Johansen, Tor Arne. (2006) NONLINEAR MODEL IDENTIFICATION OF A MARINE PROPELLER OVER FOUR-QUADRANT OPERATIONS. 14th IFAC Symposium on System Identification . IFAC; 2006-03-29 - 2006-03-31.
 • Pivano, Luca; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge; Johansen, Tor Arne. (2006) EXPERIMENTAL VALIDATION OF A MARINE PROPELLER THRUST ESTIMATION SCHEME. 7th IFAC Conference on Maneuvring and Control of Marine Craft ; 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Pivano, Luca; Smogeli, Øyvind Notland; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge. (2006) Marine Propeller Thrust Estimation in Four-Quadrant Operations. 45th IEEE Conference on Decision and Control ; 2006-12-13 - 2006-12-15.
 • Ross, Andrew; Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2006) Clarification of the Low-Frequency Modelling Concept for Marine Craft. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Unneland, Kari; Fossen, Thor Inge; Van Dooren, Paul; Egeland, Olav. (2006) Low Order Potential Damping Models for Surface Vessels. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-20 - 2006-09-22.

2005

 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2005) A Unified Concept for Controlling a Marine Surface Vessel Through the Entire Speed Envelope. Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control and 2005 Mediterranean Conference on Control and Automation.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2005) Guidance-Based Path Following for Autonomous Underwater Vehicles. OCEANS'05 . MTS, IEEE OES; Washington D.C.. 2005-09-18 - 2005-09-23.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2005) Guidance-Based Path Following for Wheeled Mobile Robots. 16th IFAC World Congress . IFAC; Prague. 2005-07-03 - 2005-07-08.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2005) Principles of Guidance-Based Path Following in 2D and 3D. 43rd IEEE CDC . IEEE CSS; Sevilla. 2005-12-12 - 2005-12-15.
 • Fossen, Thor Inge. (2005) A Nonlinear Unified State-Space Model for Ship Maneuvering and Control in a Seaway. International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering. vol. 15 (9).
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Jouffroy, Jerome; Fossen, Thor Inge. (2005) Formation Conntrol of Marine Craft using Constraint Functions. OCEANS 2005 . IEEE/MTS; Washington DC. 2005-09-19 - 2005-09-23.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2005) Output Feedback Control for Maneuvering Systems Using Observer Backstepping. ISIC-MED 2005 . IEEE; Limassol. 2005-06-27 - 2005-06-29.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2005) Output Feedback Control for Maneuvering Systems Using Observer Backstepping. Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control and 2005 Mediterranean Conference on Control and Automation.
 • Imsland, Lars Struen; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Kalkkuhl, J.C.; Suissa, Avshalom. (2005) Vehicle Velocity Estimation using Nonlinear Observers. CDC-ECC-2005 . IEEE; Seville. 2005-12-12 - 2005-12-15.
 • Marcal, Jose Marie Sousa Do Val; Jouffroy, Jerome; Fossen, Thor Inge. (2005) An Extended Set-Valued Observer for Position Estimation using Single Range Measurements. International Symposium on Unmanned Untethered Submersible Technology (UUST) ; Durham, New Hampshire. 2005-08-21 - 2005-08-24.
 • Moreira, L.; Fossen, Thor Inge; Soares, Carlos Guedes. (2005) Modeling, Guidance and Control of "Esso Osaka" Model. IFAC World Congress . IFAC; Praha. 2005-07-01 - 2005-07-05.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2005) Kinematics of Ship Motion. Ship motion control: course keeping and roll stabilisation using rudder and fins.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2005) Ship Kinetics. Ship motion control: course keeping and roll stabilisation using rudder and fins.
 • Perez, Tristan; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge; Sørensen, Asgeir Johan. (2005) An Overview of Marine Systems Simulator (MSS): A Simulink Toolbox for Marine ControlSystems. SIMS 2005 46th Conference on Simulation and Modeling.
 • Ross, Andrew; Fossen, Thor Inge. (2005) Identification of Frequency-dependent Viscous Damping. OCEANS 2005 . IEEE/MTS; Washington DC. 2005-09-19 - 2005-09-23.
 • Shiriaev, Anton S.; Robertsson, A; Pacull, P.; Fossen, Thor Inge. (2005) Motion Planning and Its Feedback Stabilization for Underactuated Ships: Virtual Constraints Approach. 16th IFAC World Congress ; Prague. 2005-07-03 - 2005-07-08.
 • Skjetne, Roger; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2005) Proceedings of the IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems 2004 (CAMS 2004) (Katebi, Longhi). Oxford: Elsevier 2005. ISBN 0080441696. 520 s. (Vitenskapelig antologi. Proceedings of the IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems 2004 (CAMS 2004).
 • Smogeli, Øyvind Notland; Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge; Sørensen, Asgeir Johan. (2005) The Marine Systems Simulator State-Space Model Representation for Dynamically Positioned Surface Vessels. 12th International Congress of the Maritime Association of the Mediterranean (IMAM 2005) ; Lisboa. 2005-09-26 - 2005-09-30.
 • Smogeli, Øyvind Notland; Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge. (2005) Design of a Hybrid Power/Torque Thruster Controller with Loss Estimation. Proceedings of the IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems 2004 (CAMS 2004).
 • Alfaro-Cid, E; McGookin, Euan; Murray-Smith, David J.; Fossen, Thor Inge. (2005) Genetic algorithms optimisation of decoupled Sliding Mode controllers: simulated and real results. Control Engineering Practice. vol. 13.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2005) Output Feedback Control for Maneuvering Systems Using Observer Backstepping. Proceedings (IEEE International Symposium on Intelligent Control: Print).
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Tøndel, Johan Petter. (2005) Efficient optimal constrained control allocation via multiparametric programming. Journal of Guidance Control and Dynamics. vol. 28.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, PV. (2005) Adaptive maneuvering, with experiments, for a model ship in a marine control laboratory. Automatica. vol. 41.

2004

 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2004) Path Following for Marine Surface Vessels. OTO'04 . IEEE/OES, MTS, CJO; Kobe. 2004-11-09 - 2004-11-12.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2004) Path Following of Straight Lines and Circles for Marine Surface Vessels. 6th IFAC CAMS . IFAC; Ancona. 2004-07-07 - 2004-07-09.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2004) Nonlinear Formation Control of Marine Craft with Experimental Results. 43rd IEEE Conference on Decision and Control . IEEE; Paradise Island. 2004-12-14 - 2004-12-17.
 • Ross, Andrew; Fossen, Thor Inge; Johansen, Tor Arne. (2004) Identification of Underwater Vehicle Hydrodynamic Coefficients Using Free Decay Tests. CAMS '04 . IFAC; Ancona. 2004-07-07 - 2004-07-09.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2004) On Integral Control in Backstepping: Analysis of Different Techniques. 2004 Americal Control Conference . American Automatic Control Council; Boston. 2004-06-30 - 2004-07-02.
 • Skjetne, Roger; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2004) Modeling, Identification, and Adaptive Maneuvering of Cybership II: A Complete Design with Experiments. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2004) . IFAC; Ancona. 2004-07-07 - 2004-07-09.
 • Smogeli, Øyvind Notland; Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge. (2004) Design of a Hybrid Power/Torque Thruster Controller with Loss Estimation. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS04) . IFAC; Ancona. 2004-07-07 - 2004-07-09.
 • Fossen, Thor Inge; Smogeli, Øyvind Notland. (2004) Nonlinear Time-Domain Strip Theory Formulation for Low-Speed Maneuvering and Station-Keeping. Modeling, Identification and Control. vol. 25 (4).
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Berge, Stig. (2004) Constrained nonlinear control allocation with singularity avoidance using sequential quadratic programming. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 12.
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Sagatun, Svein Ivar; Nielsen, Finn Gunnar. (2004) Wave synchronizing crane control during water entry in offshore moonpool operations - Experimental results (Reprinted with permission from J. Oceanic Engineering, vol 29, pg 720-728). Modeling, Identification and Control. vol. 25.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2004) On Integral Control in Backstepping: Analysis of Different Techniques. American Control Conference (ACC). vol. 2.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, Petar V.. (2004) Robust output maneuvering for a class of nonlinear systems. Automatica. vol. 40.
 • Skjetne, Roger; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2004) A Nonlinear Ship Manoeuvering Model: Identification and adaptive control with experiments for a model ship. Modeling, Identification and Control. vol. 25.
 • Skjetne, Roger; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2004) Modeling, Identification, and Adaptive Maneuvering of Cybership II: A Complete Design with Experiments. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series.

2003

 • Fossen, Thor Inge; Breivik, Morten; Skjetne, Roger. (2003) Line-of-Sight Path Following of Underactuated Marine Craft. 6th IFAC MCMC . IFAC; Girona. 2003-09-17 - 2003-09-19.
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Sagatun, Svein Ivar; Nielsen, Finn Gunnar. (2003) Wave synchronizing crane control during water entry in offshore moonpool operations - experimental results. IEEE Journal of Oceanic Engineering. vol. 29.
 • Johansen, Tor Arne; Fuglseth, Thomas Pagaard; Tøndel, Petter; Fossen, Thor Inge. (2003) Optimal constrained control allocation in marine surface vessels with rudders. IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; Girona, Spain. 2003-09-19.
 • Lindegaard, Karl-Petter; Fossen, Thor Inge. (2003) Fuel-efficient rudder and propeller control allocation for marine craft: Experiments with a model ship. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 11 (6).
 • Skjetne, Roger; Ihle, Ivar Andre Flakstad; Fossen, Thor Inge. (2003) Formation control by synchronizing multiple maneuvering systems. The 6th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Crafts (MCMC2003) . [Mangler data]; Girona, Spania. 2003-09-19.
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Sagatun, Svein Ivar; Nielsen, Finn Gunnar. (2003) Wave synchronizing crane control during water entry in offshore moonpool operations - Experimental results. IEEE Journal of Oceanic Engineering. vol. 28.
 • Lindegaard, KP; Fossen, Thor Inge. (2003) Fuel-efficient rudder and propeller control allocation for marine craft: Experiments with a model ship. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 11.

2002

2001

 • Aamo, Ole Morten; Arcak, Murat; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, Petar V.. (2001) Global Output Tracking Control of a Class of Euler-Lagrange Systems With Monotonic Nonlinearities in the Velocities. International Journal of Control. vol. 74 (7).
 • Aamo, Ole Morten; Fossen, Thor Inge. (2001) Finite Element Modelling of Moored Vessels. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems. vol. 7 (1).
 • Fossen, Thor Inge; Loria, Antonio; Teel, Andrew. (2001) A Theorem for UGAS and ULES of (Passive) Nonautonomous Systems: Robust Control of Mechanical Systems and Ships. International Journal of Robust and Nonlinear Control. vol. 11.
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann Peter. (2001) Nonlinear Passive Weather Optimal Positioning Control (WOPC) System for Ships and Rigs: Experimental Results. Automatica. vol. 37 (5).
 • Lindegaard, Karl-Petter; Fossen, Thor Inge. (2001) A Model Based Wave Filter for Surface Vessels Using Position, Velocity and Partial Acceleration Feedback. The 40th IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; Orlando, Florida. 2001-12-07.
 • Lindegaard, Karl-Petter; Fossen, Thor Inge. (2001) On Global Model Based Observer Designs for Surface Vessels. The 5th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems, CAMS2001 . [Mangler data]; Glasgow, UK. 2001-07-20.
 • Reggestad, Vemund; Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (2001) Tightly Integrated GPS/INS Systems for Dynamic Positioning (DP), Phase I. GPS/IMU Attitude Integration. 2001.
 • Sagatun, Svein Ivar; Fossen, Thor Inge; Lindegaard, Karl-Petter. (2001) Inertance Control of Underwater Installations. The 5th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2001) . [Mangler data]; Glasgow, UK. 2001-07-20.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (2001) Nonlinear Observer Design for Integration of GPS and Inertial Navigation Systems. 40th IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; Orlando, Florida, USA. 2001-12-07.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (2001) Tightly Integrated GPS/INS Systems for Dynamic Positioning (DP), Phase 1. Tightly Integrated GPS/IMU Real Time Algorithm. 2001.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2001) Nonlinear Maneuvering and Control of Ships. OCEANS. vol. 3.

2000

 • Aamo, Ole Morten; Arcak, Murat; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, Petar V.. (2000) Global output tracking control of a class of Euler-Lagrange systems. 39th IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; Sydney, Australia, December 12-15, 2000.
 • Aamo, Ole Morten; Fossen, Thor Inge. (2000) Finite element modelling of mooring lines. Mathematics and Computers in Simulation. vol. 53.
 • Aamo, Ole Morten; Fossen, Thor Inge. (2000) Finite element modelling of mooring lines. 3rd IMACS Symposium on Mathematical Modelling . [Mangler data]; Wien, 2-4 februar, 2000.
 • Blanke, Mogens; Lindegaard, Karl-Petter; Fossen, Thor Inge. (2000) Dynamic Model for Thrust Generation of Marine Propellers. 5th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; 23-25 August 2000, Aalborg, Denmark.
 • Egeland, Olav; Sagatun, Svein Ivar; Fossen, Thor Inge; Birkeland, Oddvar M.. (2000) Mathematical Models for the Analysis of Offshore Crane Operations. 2000.
 • Fossen, Thor Inge. (2000) A Survey on Nonlinear Ship Control: From Theory to Practice. 5th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; 23-25 August, 2000, Aalborg, Denmark.
 • Fossen, Thor Inge. (2000) Developments in Ship Control Systems Design. World Superyacht Review.
 • Fossen, Thor Inge. (2000) Nonlinear Passive Control and Observer Design for Ships. Modeling, Identification and Control.
 • Fossen, Thor Inge. (2000) Preface : Special Section on Marine Systems. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. vol. 14 (4).
 • Fossen, Thor Inge; Blanke, Mogens. (2000) Nonlinear Output Feedback Control of Underwater Vehicle Propellers using Feedback from Estimated Axial Flow Velocity. IEEE Journal of Oceanic Engineering. vol. 25 (2).
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann Peter. (2000) Position and Velocity Observer Design. The Ocean Engineering Handbook.
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann Peter. (2000) Weather Optimal Positioning Control. The Ocean Engineering Handbook.
 • Kvam, Kristoffer; Ohtsu, Kohei; Fossen, Thor Inge. (2000) Optimal Ship Maneuvering using Bryson and Ho's Time-Varying LQ Controller. 5th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; 23-25 August, 2000, Aalborg, Denmark.
 • Loria, Antonio; Fossen, Thor Inge; Panteley, Elena. (2000) A Separation Principle for Dynamic Positioning of Ships: Theoretical and Experimental Results. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 8 (2).
 • McGookin, Euan; Murray-Smith, David J.; Lin, Y.; Fossen, Thor Inge. (2000) Experimental Results from Supply Ship Autopilot Optimisation using Genetic Algorithms. Transactions of the Institute of Measurement and Control. vol. 22 (2).
 • McGookin, Euan; Murray-Smith, David J.; Lin, Y.; Fossen, Thor Inge. (2000) Ship Steering Control System Optimisation Using Genetic Algorithms. Control Engineering Practice. vol. 8.
 • Nie, J.; Yuh, J.; Kardash, Erik; Fossen, Thor Inge. (2000) Onboard Sensor-Based Adaptive Control of Small UUVs in Very Shallow Water. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. vol. 14 (4).
 • Pettersen, Kristin Ytterstad; Fossen, Thor Inge. (2000) Underactuated Dynamic Positioning of a Ship - Experimental Results. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 8 (5).
 • Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (2000) Design of Controllers for Positioning of Marine Vessels. The Ocean Engineering Handbook.
 • Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (2000) Design of Controllers for Positioning of Marine Vessels. The Ocean Engineering Handbook.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (2000) A Nonlinear Observer for Integration of GPS and Inertial Navigation Systems. Modeling, Identification and Control.

1999

 • Aamo, Ole Morten; Fossen, Thor Inge. (1999) Controlling line tension in thruster assisted mooring systems. 1999 IEEE International Conference on Control Applications (CCA) . [Mangler data]; Hapuna-Beach Prince Hotel, HI, USA August 22-27, 1999.
 • Berge, Svein P.; Ohtsu, Kohei; Fossen, Thor Inge. (1999) Nonlinear control of ships minimizing the position tracking errors. Modeling, Identification and Control. vol. 20 (3).
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (1999) A tutorial on nonlinear backstepping: applications to ship control. Modeling, Identification and Control. vol. 20 (2).
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (1999) Passive nonlinear observer design for ships using Lyapunov methods: experimental results with a supply vessel. Automatica. vol. 35 (1).
 • Hansen, Jan Fredrik; Fossen, Thor Inge. (1999) Nonlinear control of marine power generation. Power Systems Computation Conference . [Mangler data]; Trondheim, 28. juni - 2. juli.
 • He, Xiufeng; Fossen, Thor Inge; Chen, Y.. (1999) Development of a Low Cost DGPS/DR System for Vehicle racking. International Workshop on Mobile Mapping Technology . [Mangler data]; Thailand, April 21-23.
 • Loria, Antonio; Fossen, Thor Inge; Teel, Andrew. (1999) UGAS and ULES of non-autonomous systems: applications to integral control of ships and manipulators. European Control Conference . [Mangler data]; Karlsruhe, 31.8.-03.09.
 • Nijmeijer, Henk; Fossen, Thor I.. (1999) New Directions in Nonlinear Observer Design. 1999.
 • Sørensen, Asgeir Johan; Strand, Jann-Peter; Fossen, Thor Inge. (1999) Thruster assisted position mooring of turret-anchored FPSOs. International Conference on Control Applications . [Mangler data]; Hawaii, USA, August 22-27, 1999.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (1999) A nonlinear observer for integration of GPS and INS attitude. ION GPS-99 . [Mangler data]; Nashville, TN, USA, September 14-17, 1999.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (1999) Nonlinear analysis of GPS aided by INS. ION 55th Annual Meeting: Navigational Technology for the 21st Century . [Mangler data]; Cambridge, MA, USA, June 28-30, 1999.
 • Vik, Bjørnar; Shiriaev, Anton S.; Fossen, Thor Inge. (1999) Nonlinear observer design for integration of DGPS and INS. New directions in nonlinear observer design.

1998

 • Aarset, Marius; Strand, Jann-Peter; Fossen, Thor Inge. (1998) Nonlinear Vectorial Observer Backstepping With Integral Action and Wave Filtering for Ships. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Berge, Svein P.; Fossen, Thor Inge. (1998) Nonlinear way-point tracking control and docking of ships final report ; NFR-Project no. 112681/230. 1998. ITK-rapport: 98-23-W.
 • Berge, Svein Peder; Ohtsu, Kohei; Fossen, Thor Inge. (1998) Nonlinear Control of Ships Minimizing the Position Tracking Errors. IFAC Conference on Control Application in Marine Systems (CAMS '98) . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Fossen, Thor Inge. (1998) Matematiske modeller for styring av fly og satelitter. Kompendium. 1998. ITK-rapport: 98-4-W.
 • Fossen, Thor Inge; Godhavn, John-Morten; Berge, Svein P.; Lindegaard, Karl Petter. (1998) Nonlinear control of underactuated ships with forward speed compensation. IFAC Nonlinear Control Systems Design Symposium (NOLCOS'99) . [Mangler data]; Enschede, The Netherlands.
 • Fossen, Thor Inge; Grøvlen, Åslaug. (1998) Nonlinear output feedback control of dynamically positioned ships using vectorial observer backstepping. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 6 (1).
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (1998) Nonlinear Ship Control. Tutorial Session, 14.30 - 17.00, Tuesday 27 October 1998 IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'9 Fukuoka, Japan, 27-30 October 1998. 1998. ITK-rapport: 98-19-W (IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems).
 • Godhavn, John-Morten; Fossen, Thor Inge; Berge, Svein Peder. (1998) Nonlinear and adaptive backstepping designs for tracking control of ships. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing.
 • Hansen, Jan Fredrik; Ådnanes, Alf Kåre; Fossen, Thor Inge. (1998) Modelling, simulation and multivariable model-based predictive control of marine power generation system. IFAC Conferense on Control Applications in Marine Systems . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1998) Robust Adaptive Ship Autopilot with Wave Filter and Integral Action. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1998) Rudder Roll Stabilization of Ships Subject to Input Rate Saturations Using a Gain Scheduled Control Law. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; Fukuoka, Japan.
 • Loria, Antonio; Panteley, Elena; Nijmeijer, Henk; Fossen, Thor Inge. (1998) Robust adaptive control of passive systems with unknown disturbances. IFAC Nonlinear Control Systems Design symposium . [Mangler data]; Enschede, The Netherlands.
 • Nie, Jing; Yuh, Junku; Kardash, Erik; Fossen, Thor Inge. (1998) On-board sensor-based adaptive control of small UUVs in very shallow water. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; Fukuoka, Japan.
 • Paulsen, Marit; Egeland, Olav; Fossen, Thor Inge. (1998) A passive output feedback controller with wave filter for marine vehicles. International Journal of Robust and Nonlinear Control.
 • Pettersen, Kristin Ytterstad; Fossen, Thor Inge. (1998) Underactuated Ship Stabilization using Integral Control: Experimental Results with CyberShip I. 1998 IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems Design . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Strand, Jann-Peter; Ezal, Kenan; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, Petar V.. (1998) Nonlinear Control of Ships: A Locally Optimal Design. 4th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems Design (NOLCOS'98) . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Strand, Jann-Peter; Fossen, Thor Inge. (1998) Nonlinear Output Feedback and Locally Optimal Control of Dynamically Positioned Ships: Experimental Results. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Strand, Jann-Peter; Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge. (1998) Design of Automatic Thruster Assisted Position Mooring Systems for Ships. Modeling, Identification and Control. vol. 1.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (1998) Direct Nonlinear Observer Design for Integration of DGPS and Strapdown Motion Sensors. Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; Fukuoka, Japan.

1997

 • Berge, Svein P.; Fossen, Thor Inge. (1997) Robust control allocation of overactuated ships : experiments with a model ship. 4th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; Brijuni.
 • Fossen, Thor Inge; Berge, Svein P.. (1997) Nonlinear vectorial backstepping design for global exponential tracking of marine vessels in the presence of actuator dynamics. IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; San Diego, CA.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1997) Nonlinear rudder-roll damping of non-minimum phase ships using sliding mode control. European Control Conference . [Mangler data]; Brussel.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1997) Semi-global results on stabilization of linear systems with input rate and magnitude saturations. AIAA Conference on Guidance, Navigation and Control . [Mangler data]; New Orleans.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1997) Stabilization of linear unstable systems with control constraints. IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; San Diego, CA.
 • Lauvdal, Trygve; Murray, Richard M.; Fossen, Thor Inge. (1997) Stabilization of integrator chains in the presence of magnitude and rate saturations : a gain scheduling approach. IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; San Diego, CA.
 • McGookin, Euan W.; Murray-Smith, David J.; Li, Yun; Fossen, Thor Inge. (1997) Parameter optimisation of a non-linear tanker control system using genetic algorithms. 2nd IEE/IEEE International Conference on Genetic Algorithms . [Mangler data]; Glasgow.

1996

 • Fossen, Thor Inge. (1996) Preface to the special section on control applications in marine systems. Control Engineering Practice. vol. 4 (3).
 • Fossen, Thor Inge; Sagatun, Svein Ivar; Sørensen, A.J.. (1996) Identification of dynamically positioned ships. Control Engineering Practice. vol. 4 (3).
 • Grøvlen, Åslaug; Fossen, Thor Inge. (1996) Nonlinear control of dynamic positioned ships using only position feedback : an observer bckstepping approach. 35th IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1996) Nonlinear non-minimum phase rudder-roll damping system for ships using sliding mode control. 13th IFAC World Congress . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Sørensen, A.J.; Sagatun, Svein Ivar; Fossen, Thor Inge. (1996) Design of a dynamic positioning system using model-based control. Control Engineering Practice. vol. 4 (3).

1995

 • Fossen, Thor I.; Sagatun, Svein Ivar; Sørensen, Asgeir Johan. (1995) Identification of dynamically positioned ships. 3rd IFAC Workshop on Control Applications in Marine Systems . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Sørensen, Asgeir Johan; Sagatun, Svein Ivar; Fossen, Thor I.. (1995) Design of a dynamic positioning system using model-based control. 3rd IFAC Workshop on Control Applications in Marine Systems . [Mangler data]; [Mangler data].

1994

 • Fossen, Thor Inge. (1994) Banestyring og værruting av skip. Seminar på informasjonsteknologi i maritim virksomhet . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Fossen, Thor Inge. (1994) Guidance and control of ocean vehicles. 1994. ISBN 0-471-94113-1.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor I.. (1994) Matlab simulation program for marine and flight vehicles. 1994. Technical report (94-43-W).
 • Schjølberg, Ingrid; Fossen, Thor I.. (1994) Modelling and Control of Underwater Vehicle-Manipulator Systems. IFAC 3rd Int. Conf. on Marine Craft Maneuvering and Control (MCMC94) . IFAC; Southampton. 1994-09-07 - 1994-09-09.

1993

 • Fossen, Thor Inge. (1993) High performance ship autopilot with wave filter. Ship Control System Symposium (10 : 1993 : Ottawa) . Canadian Department of National Defence; [Mangler data].