Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i navigasjon og fartøstyring ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU. Jeg har studert marin teknikk, aero- og astronautikk, datateknikk og kybernetikk.

Mine forskningsområder er estimeringsteori, automatisk situasjonsforståelse, autonomi, matematisk modellering og simulering av fly, marine fartøy, ubemannede farkoster og reguleringsteknikk. Dette inkluderer fartøystyring, sensorfusjon, estimatorbaserte navigasjonssystemer (treghetsnavigasjon, satelitt og kamerabaserte systemer).  Som forsker har jeg skrevet ca. 500 konferanse- og tidsskriftartikler og 6 internasjonale fagbøker:

Jeg er en av gründerne av selskapet Marine Cyberentics AS (2002) som i dag er en del av de maritime tjenestene i DNV GL. Jeg er også en av gründerne av selskapet SCOUT Drone Inspection AS (2017) og jeg er involvert i flere andre høyteknologiselskaper i Trondheimsregionen.

Undervisning:

Priser/Utnevnelser:

 • IEEE Fellow, 2016
 • Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), 1998
 • Arch T. Colwell Merit Award i 2008 ved SAE World Congress for Nonlinear Observer for Vehicle Velocity Estimation skrevet sammen med  L. Imsland, T. A. Johansen, J. C. Kalkkuhl and A. Suissa.
 • Automatica Best Paper Prize i 2002 for "Nonlinear Passive Weather Optimal Positioning Control (WOPC) System for Ships and Rigs: Experimental Results, Automatica", vol. 37, 2001, pages 701-715 skrevet sammen med J. P. Strand.
 • IFAC MCMC'15 Best Regular Paper Award for a paper entitled "A Virtual Vertical Reference Concept for GNSS/INS Applications at the Sea Surface" sammen med T. H. Bryne and T. A. Johansen.
 • ExxonMobil-prisen til PhD-studenter i 2000, 2003 og 2005 for beste PhD-avhandling ved NTNU

Posisjoner:

 • 2013-nåværende. Nestleder/nøkkelforsker, NTNU Centre for Autonomous Marine Operations and Systems
 • 2017-2019. Vice President, SCOUT Drone Inspection AS.
 • 2017-2019 Associate Editior, IFAC Control Engineering Practise.
 • 2017-2019 Associate Editor, SNAME Journal of Ship Research 
 • 2018-2019. Associate Editor, International Conference on Unmanned Aerial Systems (ICUAS'18)
 • 2018 Associate editor at large,  IEEE Conference of Control Technology and Applications (CCTA'18)
 • 2018 Industry Chair, IEEE Conference of Control Technology and Applications (CCTA'18)
 • 2014-2017. Medlem av styringskomiteen til the International Conference on Unmanned Aerial Systems (ICUAS)
 • 2016 Vice-chair, IFAC CAMS’16, Norway
 • 2013 Otto Mønsted gjesteprofessor, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark 
 • 2008-2012 Leder for faggruppen Automatic Control, NTNU Centre for Ships and Ocean Structures
 • 2002-2012 Nøkkelforsker, NTNU Centre for Ships and Ocean Structures
 • 2002-2008 Vice President R&D and Founder of Marine Cybernetics AS
 • 2004-2007 Seniorrådgiver,  SINTEF Electronics and Cybernetics, Trondheim
 • 2002-2010 Nestleder, NTNU Department of Engineering Cybernetics
 • 2002-2003 Seniorrådgiver, Kongsberg Maritime AS
 • 2002-2006 Associate Editor of Automatica
 • 2002 Gjesteprofessor, Department of Applied Mechanichs and Engineering Sciences, UCSD, San Diego, USA 
 • 1999 Gjesteprofessor, Department of Control Engineering, Aalborg University, Denmark
 • 1996-2000 Chair, IEEE Oceanic Engineering and Control Systems Joint Society Chapter of the Norway Section
 • 1999-2002 Seniorrådgiver, MARINTEK, Trondheim
 • 1998 Chair, International Program Committee of IFAC CAMS'98, Fukuoka, Japan
 • 1995 Chair, National Organizing Committee (NOC) of IFAC CAMS'95, Norway
 • 1995-2002 Seniorrådgiver, ABB, Oslo
 • 1991-1998 Seniorrådgiver, SINTEF Automatic Control, Trondheim

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

 • Belleter, Dennis; Breu, Dominik Andreas; Fossen, Thor I.; Nijmeijer, Henk. (2012) Nonlinear Observability and Observer Design for Parametric Roll Resonance. Proceedings. Stability of Ships and Ocean Vehicles (STAB) 2012.
 • Breu, Dominik Andreas; Feng, Le; Fossen, Thor I.. (2012) Optimal Speed and Heading Control for Stabilization of Parametric Oscillations in Ships. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Breu, Dominik Andreas; Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) Ship Model for Parametric Roll Incorporating the Effects of Time-Varying Speed. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Breu, Dominik Andreas; Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) Stability of Ships in Parametric Roll Resonance Under Time-Varying Heading and Speed. Proceedings. Stability of Ships and Ocean Vehicles (STAB) 2012.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Kybernetikk på IKT-toppen. Universitetsavisa [Internett]. 2012-03-29.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Low-Cost Integrated Navigation Systems for Autonomos Underwater Vehicles. XXXIII Jornadas de Automatica ; Vigo. 2012-09-05 - 2012-09-07.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Nonlinear Maneuvering Theory and Path-Following Control. Marine Technology and Engineering : CENTEC Anniversary Book.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Nonlinear Observer Design for Strapdown Inertial Navigation. 10th European Workshop on Advanced Control and Diagnosis . Technical University of Denmark (DTU); Lyngby. 2012-11-08 - 2012-11-09.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Nonlinear Observers for Integration of Position and IMU Measurements. 3rd IFAC Workshop on Navigation, Guidance and Control of Underwater Vehicles ; 2012-04-10 - 2012-04-12.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Parametric roll resonance: frequency de-tuning and active control. 9th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft ; Arenzano. 2012-09-19 - 2012-09-21.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Satser på ubemannede fly. Adresseavisen [Avis]. 2012-05-21.
 • Fossen, Thor I.; Nijmeijer, Henk. (2012) Parametric Resonance in Dynamical Systems. Springer. 2012. ISBN 978-1-4614-1042-3.
 • From, Pål Johan; Schjølberg, Ingrid; Gravdahl, Jan Tommy; Pettersen, Kristin Ytterstad; Fossen, Thor I.. (2012) On the Boundedness Property of the Inertia Matrix and Skew-Symmetric Property of the Coriolis Matrix for Vehicle-Manipulator Systems. Journal of Dynamic Systems Measurement, and Control. vol. 134 (4).
 • Grip, Håvard Fjær; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne; Saberi, Ali. (2012) A Nonlinear Observer for Integration of GNSS and IMU Measurements with Gyro Bias Estimation. Proceedings of the 2012 American Control Conference (ACC).
 • Grip, Håvard Fjær; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne; Saberi, Ali. (2012) Attitude Estimation Using Biased Gyro and Vector Measurements With Time-Varying Reference Vectors. IEEE Transactions on Automatic Control. vol. 57 (5).
 • Holden, Christian; Breu, Dominik Andreas; Fossen, Thor I.. (2012) Frequency Detuning Control by Doppler Shift. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) A Nonlinear 7-DOF Model for U-Tanks of Arbitrary Shape. Ocean Engineering. vol. 45.
 • Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) A U-Tank Control System for Ships in Parametric Roll Resonance. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Lekkas, Anastasios; Fossen, Thor I.. (2012) A Time-Varying Lookahead Distance Guidance Law for Path Following. 9th IFAC Conference on Maneouvring and Control of Marine Craft ; Arenzano. 2012-09-19 - 2012-09-21.
 • Pedersen, Morten Dinhoff; Fossen, Thor I.. (2012) Efficient Nonlinear Wind-Turbine Modeling For Control Applications. 7th Vienna International Conference on Mathematical Modelling ( MATHMOD 2012 ).
 • Pedersen, Morten Dinhoff; Fossen, Thor I.. (2012) Efficient Nonlinear Wind-Turbine Modeling for Control Applications. MATHMOD 2012, 7th Vienna International Conference on Mathematical Modelling ; Wien, Austria. 2012-02-15 - 2012-02-17.
 • Pedersen, Morten Dinhoff; Fossen, Thor I.. (2012) Marine Vessel Path Planning & Guidance Using Potential Flow. MCMC'2012 . IFAC; Arenzano. 2012-09-19 - 2012-09-21.
 • Peymani, Ehsan; Fossen, Thor I.. (2012) Direct Inclusion of Geometric Errors for Path Maneuvering of Marine Craft. 9th IFAC Conference on Maneouvring and Control of Marine Craft . IFAC; Arenzano. 2012-09-19 - 2012-09-21.
 • Peymani, Ehsan; Fossen, Thor I.. (2012) Leader-Follower Formation of Marine Craft using Constraint Forces and Lagrange Multipliers. The 51st IEEE Conference on Decision and Control . IEEE; Maui, Hawaii. 2012-12-10 - 2012-12-13.
 • Xiao, Lin; Fossen, Thor I.; Jouffroy, Jerome. (2012) Nonlinear Robust Heading Control for Sailing Yacht. 9th IFAC Conference on Maneouvring and Control of Marine Craft ; 2012-09-19 - 2012-09-21.

2011

2010

2009

 • Breivik, Morten; Fossen, Thor I.. (2009) Guidance Laws for Autonomous Underwater Vehicles. Underwater Vehicles.
 • Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne; Perez, Tristan. (2009) A Survey of Control Allocation Methods for Underwater Vehicles. Underwater Vehicles.
 • Fossen, Thor I.; Perez, Tristan. (2009) Kalman Filtering for Positioning and Heading Control of Ships and Offshore Rigs. Control Systems Magazine. vol. 29 (6).
 • Galeazzi, Roberto; Holden, Christian; Blanke, Mogens; Fossen, Thor I.. (2009) Stabilization of Parametric Roll Resonance by Combined Speed and Fin Stabilizer Control. Proceedings European Control Conference, Budapest, 2009.
 • Holden, Christian; Galeazzi, Roberto; Fossen, Thor I.; Perez, Tristan. (2009) Stabilization of parametric roll resonance with active u-tanks via lyapunov control design. European Control Conference 2009 . IFAC og IEEE CSS; Budapest. 2009-08-23 - 2009-08-26.
 • Jensen, Gullik A.; Breivik, Morten; Fossen, Thor I.. (2009) Offshore Pipelay Operations from a Control Perspective. Proceedings of the ASME 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering . ASME; Honolulu, Hawaii. 2009-05-31 - 2009-06-05.
 • Jensen, Gullik A.; Fossen, Thor I.. (2009) A Robotic Approach to Nonlinear Dynamic Modeling of Offshore Pipelaying Operations. IFAC MCMC 2009 . IFAC; Guaruja. 2009-09-16 - 2009-09-18.
 • Jensen, Gullik A.; Fossen, Thor I.. (2009) Mathematical Models for Model-Based Control in Offshore Pipelay Operations. Proceedings of the ASME 28th International Conference on Ocean, Offshore and Arctic Engineering - OMAE2009.
 • Jensen, Gullik A.; Säfström, Niklas; Nguyen, Tu Duc; Fossen, Thor I.. (2009) Modeling and Control of Offshore Pipelay Operations Based on a Finite Strain Pipe Model. ACC 2009 . AACC; St. Louis. 2009-06-10 - 2009-06-12.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor I.. (2009) A Matlab Toolbox for Parametric Identification of Radiation-Force Models of Ships and Offshore Structures. Modeling, Identification and Control. vol. 30 (1).
 • Skejic, Renato; Breivik, Morten; Fossen, Thor I.; Faltinsen, Odd Magnus. (2009) Modeling and Control of Underway Replenishment Operations in Calm Water. Proceedings of the 8th IFAC MCMC . IFAC; Guaruja. 2009-09-16 - 2009-09-18.

2008

2007

 • Holden, Christian; Galeazzi, Roberto; Rodriguez, C; Perez, Tristan; Fossen, Thor I.; Blanke, Mogens; Neves, Marcelo A.S.. (2007) Nonlinear Container Ship Model for the Study of Parametric Roll Resonance. Modeling, Identification and Control. vol. 28 (4).
 • Imsland, L; Grip, Håvard Fjær; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Kalkkuhl, Jens; Suissa, Avshalom. (2007) Nonlinear observer for lateral velocity with friction and road bank adaptation. SAE World Congress ; Detroit. 2007-04-16.
 • Moreira, Lucia; Fossen, Thor I.; Soares, Carlos Guedes. (2007) Path Following Control System for a Tanker Ship Model. Ocean Engineering. vol. 34.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2007) Applying Missile Guidance Concepts to Motion Control of Marine Craft. 7th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems ; 2007-09-18 - 2007-09-21.
 • Grip, Håvard Fjær; Imsland, Lars Struen; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge. (2007) Hvor fort går det?. Automatisering & Industridata. vol. 16 (2).
 • Holden, Christian; Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2007) Frequency-Motivated Observer Design for the Prediction of Parametric Roll Resonance. Conference on Control Applications in Marine Systems 2007 . IFAC; Bol. 2007-09-18 - 2007-09-21.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Arcak, Murat; Fossen, Thor Inge. (2007) Passivity-based designs for synchronized path-following. Automatica. vol. 43 (9).
 • Imsland, L; Johansen, Tor Arne; Grip, Håvard Fjær; Fossen, Thor Inge. (2007) On nonlinear unknown input observers - applied to lateral vehicle velocity estimation on banked roads. International Journal of Control. vol. 80 (11).
 • Johansen, T.A.; Sørensen, Asgeir Johan; Nordahl, O.J.; Mo, O.; Fossen, Thor Inge. (2007) Experiences from Hardware-in-the-loop (HIL) Testing of dynamic Positioning and Power Management systems. OSV Singapore . Joint Branch of RINA-IMarEST Singapore and CORE; 2007-09-24 - 2007-09-25.
 • Perez, Tristan; Armstrong, T; Ross, Andrew; Fossen, Thor I.. (2007) Validation of a 4DOF Manoeuvring Model of a High-speed Vehicle-Passenger Trimaran. Ninth International Conference on Fast Sea Transportation FAST2007 ; Changhai. 2007-09-23 - 2007-09-27.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor I.. (2007) Kinematic Models for Manoeuvring and Seakeeping of Marine Vessels. Modeling, Identification and Control. vol. 28 (1).
 • Pivano, Luca; Johansen, Tor Arne; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2007) Nonlinear Thrust Controller for Marine Propellers in Four-Quadrant Operations. American Control Conference 2007 ; New York. 2007-07-11 - 2007-07-13.
 • Pivano, Luca; Whitcomb, Louis L.; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge. (2007) Preliminary Simulation Studies of a New Four-Quadrant Propeller Thrust Controller Applied to Underwater Vehicles. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series.
 • Rodriguez, C; Holden, Christian; Perez, Tristan; Drummen, Ingo; Neves, Marcelo A.S.; Fossen, Thor Inge. (2007) Validation of a Container Ship Model for Parametric Rolling. The 9th International Ship Stability Conference . Germanischer Lloyd; Hamburg. 2007-08-30 - 2007-08-31.
 • Ross, Andrew; Perez, Tristan; Fossen, Thor I.. (2007) A Novel Maneuvering Model Based on Low-Aspect Ratio Lift Theory and Lagrangian Mechanics. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems ; 2007-09-19 - 2007-09-21.

2006

 • Ò'Catháin, Micheál; Fossen, Thor I.; Leira, Bernt Johan. (2006) Control-oriented Modeling of a Two-body Interconnected Marine Structure. 7th IFAC conference on Manoeuvring and Control of Mareine Craft . MCMC 2006; Lisboa. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • arrichiello, Filippo; Chiaverini, Stefano; Fossen, Thor Inge. (2006) Formation Control of Underactuated Surface Vessels using the Null-Space-Based Behavioral Control. 2006 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems ; Beijing. 2006-10-09 - 2006-10-15.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2006) A Unified Control Concept for Autonomous Underwater Vehicles. 2006 American Control Conference ; 2006-06-14 - 2006-06-16.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2006) Hybrid Topics for Marine Motion Control Systems. 9th International Workshop on Hybrid Systems: Computation and Control ; 2006-03-29 - 2006-03-31.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2006) Motion Control Concepts for Trajectory Tracking of Fully Actuated Ships. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft ; 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Breivik, Morten; Strand, Jann Peter; Fossen, Thor Inge. (2006) Guided Dynamic Positioning for Fully Actuated Marine Surface Vessels. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft ; 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Breivik, Morten; Subbotin, Maxim V.; Fossen, Thor Inge. (2006) Guided Formation Control for Fully Actuated Marine Surface Craft. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft ; 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Breivik, Morten; Subbotin, Maxim V.; Fossen, Thor Inge. (2006) Guided Formation Control for Wheeled Mobile Robots. Proceedings of the International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision 2006.
 • Breivik, Morten; Subbotin, Maxim V.; Fossen, Thor Inge. (2006) Kinematic aspects of guided formation control in 2D. Lecture notes in control and information sciences. vol. 336.
 • Fossen, Thor Inge; Johansen, Tor Arne. (2006) A Survey of Control Allocation Methods for Ships and Underwater Vehicles. 14th IEEE Mediterriaen Conference on Control and Automation ; Ancona. 2006-06-28 - 2006-06-30.
 • Fossen, Thor Inge; Ross, Andrew. (2006) Nonlinear Modelling, Identification, and Control of UUVs. Guidance and Control of Unmanned Marine Vehicles.
 • Golding, Benjamin; Ross, Andrew; Fossen, Thor Inge. (2006) Identification of Nonlinear Viscous Damping for Marine Vessels. 14th IFAC Symposium on Systems Identification . IFAC; New Castel. 2006-03-29 - 2006-03-31.
 • Grip, Håvard Fjær; Imsland, Lars; Johansen, Tor A.; Fossen, Thor I.; Kalkkuhl, Jens C.; Suissa, Avshalom. (2006) Nonlinear Vehicle Velocity Observer with Road-Tire Friction Adaptation. 45th IEEE Conference on Decision and Control . IEEE; San Diego, California. 2006-12-13 - 2006-12-15.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Arcak, Murat; Fossen, Thor Inge. (2006) Passivity-Based Designs for Synchronized Path Following. Proceedings of the IEEE Conference on Decision & Control, including the Symposium on Adaptive Processes.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Fossen, Thor Inge; Arcak, Murat. (2006) Synchronized Path Following: Continuous-time and sampled-data design. 1st Workshop on Hybrid Marine Control Systems . CeSOS, NTNU; Oppdal. 2006-02-16 - 2006-02-17.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Fossen, Thor Inge; Jouffroy, Jerome. (2006) Formation Control of Marine Surface Craft: A Lagrangian Approach. IEEE Journal of Oceanic Engineering. vol. 31 (3).
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Jouffroy, Jerome; Fossen, Thor Inge. (2006) Robust Combined Position and Formation Control for Marine Surface Craft. 17th International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems ; kYOTO. 2006-07-24 - 2006-07-28.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Jouffroy, Jerome; Fossen, Thor Inge. (2006) Robust formation control of marine craft using Lagrange multipliers. Lecture notes in control and information sciences. vol. 336.
 • Imsland, Lars Struen; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Grip, Håvard Fjær; Kalkkuhl, Jens; Suissa, Avshalom. (2006) Vehicle velocity estimation using nonlinear observers. Automatica. vol. 42.
 • Imsland, Lars; Grip, Håvard Fjær; Böhm, Christoph; Johansen, Tor A.; Fossen, Thor I.; Kalkkuhl, Jens C.; Suissa, Avshalom. (2006) Nonlinear Observer for Vehicle Lateral Velocity. HYCON & CEmACS Workshop on Automotive Systems and Control ; 2006-06-01 - 2006-06-02.
 • Ò'Catháin, Micheál; Fossen, Thor Inge; Leira, Bernt J.. (2006) Control-Oriented Modeling of a 2-Body Interconnected Marine Structure. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2006) Time-domain models of marine surface vessels based on seakeeping computations. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-10 - 2006-09-22.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2006) Time-domain models of marine surface vessels for simulation and control design based on seakeeping computations. 7th IFAC Confererence on Manoeuvring and Control of Marine Craft MCMC'06 . IFAC; Lisbon. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Perez, Tristan; Ross, Andrew; Fossen, Thor Inge. (2006) A 4 DOF Simulink Model of a Coastal Patrol Vessel for Maneuvering in Waves. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-20.
 • Pivano, Luca; Fossen, Thor Inge; Johansen, Tor Arne. (2006) NONLINEAR MODEL IDENTIFICATION OF A MARINE PROPELLER OVER FOUR-QUADRANT OPERATIONS. 14th IFAC Symposium on System Identification . IFAC; 2006-03-29 - 2006-03-31.
 • Pivano, Luca; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge; Johansen, Tor Arne. (2006) EXPERIMENTAL VALIDATION OF A MARINE PROPELLER THRUST ESTIMATION SCHEME. 7th IFAC Conference on Maneuvring and Control of Marine Craft ; 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Pivano, Luca; Smogeli, Øyvind Notland; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge. (2006) Marine Propeller Thrust Estimation in Four-Quadrant Operations. 45th IEEE Conference on Decision and Control ; 2006-12-13 - 2006-12-15.
 • Ross, Andrew; Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2006) Clarification of the Low-Frequency Modelling Concept for Marine Craft. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-20 - 2006-09-22.
 • Unneland, Kari; Fossen, Thor Inge; Van Dooren, Paul; Egeland, Olav. (2006) Low Order Potential Damping Models for Surface Vessels. 7th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . IFAC; Lisboa. 2006-09-20 - 2006-09-22.

2005

 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2005) A Unified Concept for Controlling a Marine Surface Vessel Through the Entire Speed Envelope. Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control and 2005 Mediterranean Conference on Control and Automation.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2005) Guidance-Based Path Following for Autonomous Underwater Vehicles. OCEANS'05 . MTS, IEEE OES; Washington D.C.. 2005-09-18 - 2005-09-23.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2005) Guidance-Based Path Following for Wheeled Mobile Robots. 16th IFAC World Congress . IFAC; Prague. 2005-07-03 - 2005-07-08.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2005) Principles of Guidance-Based Path Following in 2D and 3D. 43rd IEEE CDC . IEEE CSS; Sevilla. 2005-12-12 - 2005-12-15.
 • Fossen, Thor Inge. (2005) A Nonlinear Unified State-Space Model for Ship Maneuvering and Control in a Seaway. International Journal of Bifurcation and Chaos in Applied Sciences and Engineering. vol. 15 (9).
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Jouffroy, Jerome; Fossen, Thor Inge. (2005) Formation Conntrol of Marine Craft using Constraint Functions. OCEANS 2005 . IEEE/MTS; Washington DC. 2005-09-19 - 2005-09-23.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2005) Output Feedback Control for Maneuvering Systems Using Observer Backstepping. ISIC-MED 2005 . IEEE; Limassol. 2005-06-27 - 2005-06-29.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2005) Output Feedback Control for Maneuvering Systems Using Observer Backstepping. Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control and 2005 Mediterranean Conference on Control and Automation.
 • Imsland, Lars Struen; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Kalkkuhl, J.C.; Suissa, Avshalom. (2005) Vehicle Velocity Estimation using Nonlinear Observers. CDC-ECC-2005 . IEEE; Seville. 2005-12-12 - 2005-12-15.
 • Marcal, Jose Marie Sousa Do Val; Jouffroy, Jerome; Fossen, Thor Inge. (2005) An Extended Set-Valued Observer for Position Estimation using Single Range Measurements. International Symposium on Unmanned Untethered Submersible Technology (UUST) ; Durham, New Hampshire. 2005-08-21 - 2005-08-24.
 • Moreira, L.; Fossen, Thor Inge; Soares, Carlos Guedes. (2005) Modeling, Guidance and Control of "Esso Osaka" Model. IFAC World Congress . IFAC; Praha. 2005-07-01 - 2005-07-05.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2005) Kinematics of Ship Motion. Ship motion control: course keeping and roll stabilisation using rudder and fins.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2005) Ship Kinetics. Ship motion control: course keeping and roll stabilisation using rudder and fins.
 • Perez, Tristan; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge; Sørensen, Asgeir Johan. (2005) An Overview of Marine Systems Simulator (MSS): A Simulink Toolbox for Marine ControlSystems. SIMS 2005 46th Conference on Simulation and Modeling.
 • Ross, Andrew; Fossen, Thor Inge. (2005) Identification of Frequency-dependent Viscous Damping. OCEANS 2005 . IEEE/MTS; Washington DC. 2005-09-19 - 2005-09-23.
 • Shiriaev, Anton S.; Robertsson, A; Pacull, P.; Fossen, Thor Inge. (2005) Motion Planning and Its Feedback Stabilization for Underactuated Ships: Virtual Constraints Approach. 16th IFAC World Congress ; Prague. 2005-07-03 - 2005-07-08.
 • Skjetne, Roger; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2005) Proceedings of the IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems 2004 (CAMS 2004) (Katebi, Longhi). Oxford: Elsevier 2005. ISBN 0080441696. 520 s. (Vitenskapelig antologi. Proceedings of the IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems 2004 (CAMS 2004).
 • Smogeli, Øyvind Notland; Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge; Sørensen, Asgeir Johan. (2005) The Marine Systems Simulator State-Space Model Representation for Dynamically Positioned Surface Vessels. 12th International Congress of the Maritime Association of the Mediterranean (IMAM 2005) ; Lisboa. 2005-09-26 - 2005-09-30.
 • Smogeli, Øyvind Notland; Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge. (2005) Design of a Hybrid Power/Torque Thruster Controller with Loss Estimation. Proceedings of the IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems 2004 (CAMS 2004).
 • Alfaro-Cid, E; McGookin, Euan; Murray-Smith, David J.; Fossen, Thor Inge. (2005) Genetic algorithms optimisation of decoupled Sliding Mode controllers: simulated and real results. Control Engineering Practice. vol. 13.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2005) Output Feedback Control for Maneuvering Systems Using Observer Backstepping. Proceedings (IEEE International Symposium on Intelligent Control: Print).
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Tøndel, Johan Petter. (2005) Efficient optimal constrained control allocation via multiparametric programming. Journal of Guidance Control and Dynamics. vol. 28.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, PV. (2005) Adaptive maneuvering, with experiments, for a model ship in a marine control laboratory. Automatica. vol. 41.

2004

 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2004) Path Following for Marine Surface Vessels. OTO'04 . IEEE/OES, MTS, CJO; Kobe. 2004-11-09 - 2004-11-12.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor Inge. (2004) Path Following of Straight Lines and Circles for Marine Surface Vessels. 6th IFAC CAMS . IFAC; Ancona. 2004-07-07 - 2004-07-09.
 • Ihle, Ivar Andre Flakstad; Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2004) Nonlinear Formation Control of Marine Craft with Experimental Results. 43rd IEEE Conference on Decision and Control . IEEE; Paradise Island. 2004-12-14 - 2004-12-17.
 • Ross, Andrew; Fossen, Thor Inge; Johansen, Tor Arne. (2004) Identification of Underwater Vehicle Hydrodynamic Coefficients Using Free Decay Tests. CAMS '04 . IFAC; Ancona. 2004-07-07 - 2004-07-09.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2004) On Integral Control in Backstepping: Analysis of Different Techniques. 2004 Americal Control Conference . American Automatic Control Council; Boston. 2004-06-30 - 2004-07-02.
 • Skjetne, Roger; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2004) Modeling, Identification, and Adaptive Maneuvering of Cybership II: A Complete Design with Experiments. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2004) . IFAC; Ancona. 2004-07-07 - 2004-07-09.
 • Smogeli, Øyvind Notland; Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge. (2004) Design of a Hybrid Power/Torque Thruster Controller with Loss Estimation. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS04) . IFAC; Ancona. 2004-07-07 - 2004-07-09.
 • Fossen, Thor Inge; Smogeli, Øyvind Notland. (2004) Nonlinear Time-Domain Strip Theory Formulation for Low-Speed Maneuvering and Station-Keeping. Modeling, Identification and Control. vol. 25 (4).
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Berge, Stig. (2004) Constrained nonlinear control allocation with singularity avoidance using sequential quadratic programming. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 12.
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Sagatun, Svein Ivar; Nielsen, Finn Gunnar. (2004) Wave synchronizing crane control during water entry in offshore moonpool operations - Experimental results (Reprinted with permission from J. Oceanic Engineering, vol 29, pg 720-728). Modeling, Identification and Control. vol. 25.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2004) On Integral Control in Backstepping: Analysis of Different Techniques. American Control Conference (ACC). vol. 2.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, Petar V.. (2004) Robust output maneuvering for a class of nonlinear systems. Automatica. vol. 40.
 • Skjetne, Roger; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2004) A Nonlinear Ship Manoeuvering Model: Identification and adaptive control with experiments for a model ship. Modeling, Identification and Control. vol. 25.
 • Skjetne, Roger; Smogeli, Øyvind Notland; Fossen, Thor Inge. (2004) Modeling, Identification, and Adaptive Maneuvering of Cybership II: A Complete Design with Experiments. Elsevier IFAC Publications / IFAC Proceedings series.

2003

 • Fossen, Thor Inge; Breivik, Morten; Skjetne, Roger. (2003) Line-of-Sight Path Following of Underactuated Marine Craft. 6th IFAC MCMC . IFAC; Girona. 2003-09-17 - 2003-09-19.
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Sagatun, Svein Ivar; Nielsen, Finn Gunnar. (2003) Wave synchronizing crane control during water entry in offshore moonpool operations - experimental results. IEEE Journal of Oceanic Engineering. vol. 29.
 • Johansen, Tor Arne; Fuglseth, Thomas Pagaard; Tøndel, Petter; Fossen, Thor Inge. (2003) Optimal constrained control allocation in marine surface vessels with rudders. IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; Girona, Spain. 2003-09-19.
 • Lindegaard, Karl-Petter; Fossen, Thor Inge. (2003) Fuel-efficient rudder and propeller control allocation for marine craft: Experiments with a model ship. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 11 (6).
 • Skjetne, Roger; Ihle, Ivar Andre Flakstad; Fossen, Thor Inge. (2003) Formation control by synchronizing multiple maneuvering systems. The 6th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Crafts (MCMC2003) . [Mangler data]; Girona, Spania. 2003-09-19.
 • Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor Inge; Sagatun, Svein Ivar; Nielsen, Finn Gunnar. (2003) Wave synchronizing crane control during water entry in offshore moonpool operations - Experimental results. IEEE Journal of Oceanic Engineering. vol. 28.
 • Lindegaard, KP; Fossen, Thor Inge. (2003) Fuel-efficient rudder and propeller control allocation for marine craft: Experiments with a model ship. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 11.

2002

2001

 • Aamo, Ole Morten; Arcak, Murat; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, Petar V.. (2001) Global Output Tracking Control of a Class of Euler-Lagrange Systems With Monotonic Nonlinearities in the Velocities. International Journal of Control. vol. 74 (7).
 • Aamo, Ole Morten; Fossen, Thor Inge. (2001) Finite Element Modelling of Moored Vessels. Mathematical and Computer Modelling of Dynamical Systems. vol. 7 (1).
 • Fossen, Thor Inge; Loria, Antonio; Teel, Andrew. (2001) A Theorem for UGAS and ULES of (Passive) Nonautonomous Systems: Robust Control of Mechanical Systems and Ships. International Journal of Robust and Nonlinear Control. vol. 11.
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann Peter. (2001) Nonlinear Passive Weather Optimal Positioning Control (WOPC) System for Ships and Rigs: Experimental Results. Automatica. vol. 37 (5).
 • Lindegaard, Karl-Petter; Fossen, Thor Inge. (2001) A Model Based Wave Filter for Surface Vessels Using Position, Velocity and Partial Acceleration Feedback. The 40th IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; Orlando, Florida. 2001-12-07.
 • Lindegaard, Karl-Petter; Fossen, Thor Inge. (2001) On Global Model Based Observer Designs for Surface Vessels. The 5th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems, CAMS2001 . [Mangler data]; Glasgow, UK. 2001-07-20.
 • Reggestad, Vemund; Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (2001) Tightly Integrated GPS/INS Systems for Dynamic Positioning (DP), Phase I. GPS/IMU Attitude Integration. 2001.
 • Sagatun, Svein Ivar; Fossen, Thor Inge; Lindegaard, Karl-Petter. (2001) Inertance Control of Underwater Installations. The 5th IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS 2001) . [Mangler data]; Glasgow, UK. 2001-07-20.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (2001) Nonlinear Observer Design for Integration of GPS and Inertial Navigation Systems. 40th IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; Orlando, Florida, USA. 2001-12-07.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (2001) Tightly Integrated GPS/INS Systems for Dynamic Positioning (DP), Phase 1. Tightly Integrated GPS/IMU Real Time Algorithm. 2001.
 • Skjetne, Roger; Fossen, Thor Inge. (2001) Nonlinear Maneuvering and Control of Ships. OCEANS. vol. 3.

2000

 • Aamo, Ole Morten; Arcak, Murat; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, Petar V.. (2000) Global output tracking control of a class of Euler-Lagrange systems. 39th IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; Sydney, Australia, December 12-15, 2000.
 • Aamo, Ole Morten; Fossen, Thor Inge. (2000) Finite element modelling of mooring lines. Mathematics and Computers in Simulation. vol. 53.
 • Aamo, Ole Morten; Fossen, Thor Inge. (2000) Finite element modelling of mooring lines. 3rd IMACS Symposium on Mathematical Modelling . [Mangler data]; Wien, 2-4 februar, 2000.
 • Blanke, Mogens; Lindegaard, Karl-Petter; Fossen, Thor Inge. (2000) Dynamic Model for Thrust Generation of Marine Propellers. 5th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; 23-25 August 2000, Aalborg, Denmark.
 • Egeland, Olav; Sagatun, Svein Ivar; Fossen, Thor Inge; Birkeland, Oddvar M.. (2000) Mathematical Models for the Analysis of Offshore Crane Operations. 2000.
 • Fossen, Thor Inge. (2000) A Survey on Nonlinear Ship Control: From Theory to Practice. 5th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; 23-25 August, 2000, Aalborg, Denmark.
 • Fossen, Thor Inge. (2000) Developments in Ship Control Systems Design. World Superyacht Review.
 • Fossen, Thor Inge. (2000) Nonlinear Passive Control and Observer Design for Ships. Modeling, Identification and Control.
 • Fossen, Thor Inge. (2000) Preface : Special Section on Marine Systems. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. vol. 14 (4).
 • Fossen, Thor Inge; Blanke, Mogens. (2000) Nonlinear Output Feedback Control of Underwater Vehicle Propellers using Feedback from Estimated Axial Flow Velocity. IEEE Journal of Oceanic Engineering. vol. 25 (2).
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann Peter. (2000) Position and Velocity Observer Design. The Ocean Engineering Handbook.
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann Peter. (2000) Weather Optimal Positioning Control. The Ocean Engineering Handbook.
 • Kvam, Kristoffer; Ohtsu, Kohei; Fossen, Thor Inge. (2000) Optimal Ship Maneuvering using Bryson and Ho's Time-Varying LQ Controller. 5th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; 23-25 August, 2000, Aalborg, Denmark.
 • Loria, Antonio; Fossen, Thor Inge; Panteley, Elena. (2000) A Separation Principle for Dynamic Positioning of Ships: Theoretical and Experimental Results. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 8 (2).
 • McGookin, Euan; Murray-Smith, David J.; Lin, Y.; Fossen, Thor Inge. (2000) Experimental Results from Supply Ship Autopilot Optimisation using Genetic Algorithms. Transactions of the Institute of Measurement and Control. vol. 22 (2).
 • McGookin, Euan; Murray-Smith, David J.; Lin, Y.; Fossen, Thor Inge. (2000) Ship Steering Control System Optimisation Using Genetic Algorithms. Control Engineering Practice. vol. 8.
 • Nie, J.; Yuh, J.; Kardash, Erik; Fossen, Thor Inge. (2000) Onboard Sensor-Based Adaptive Control of Small UUVs in Very Shallow Water. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing. vol. 14 (4).
 • Pettersen, Kristin Ytterstad; Fossen, Thor Inge. (2000) Underactuated Dynamic Positioning of a Ship - Experimental Results. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 8 (5).
 • Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (2000) Design of Controllers for Positioning of Marine Vessels. The Ocean Engineering Handbook.
 • Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (2000) Design of Controllers for Positioning of Marine Vessels. The Ocean Engineering Handbook.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (2000) A Nonlinear Observer for Integration of GPS and Inertial Navigation Systems. Modeling, Identification and Control.

1999

 • Aamo, Ole Morten; Fossen, Thor Inge. (1999) Controlling line tension in thruster assisted mooring systems. 1999 IEEE International Conference on Control Applications (CCA) . [Mangler data]; Hapuna-Beach Prince Hotel, HI, USA August 22-27, 1999.
 • Berge, Svein P.; Ohtsu, Kohei; Fossen, Thor Inge. (1999) Nonlinear control of ships minimizing the position tracking errors. Modeling, Identification and Control. vol. 20 (3).
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (1999) A tutorial on nonlinear backstepping: applications to ship control. Modeling, Identification and Control. vol. 20 (2).
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (1999) Passive nonlinear observer design for ships using Lyapunov methods: experimental results with a supply vessel. Automatica. vol. 35 (1).
 • Hansen, Jan Fredrik; Fossen, Thor Inge. (1999) Nonlinear control of marine power generation. Power Systems Computation Conference . [Mangler data]; Trondheim, 28. juni - 2. juli.
 • He, Xiufeng; Fossen, Thor Inge; Chen, Y.. (1999) Development of a Low Cost DGPS/DR System for Vehicle racking. International Workshop on Mobile Mapping Technology . [Mangler data]; Thailand, April 21-23.
 • Loria, Antonio; Fossen, Thor Inge; Teel, Andrew. (1999) UGAS and ULES of non-autonomous systems: applications to integral control of ships and manipulators. European Control Conference . [Mangler data]; Karlsruhe, 31.8.-03.09.
 • Nijmeijer, Henk; Fossen, Thor I.. (1999) New Directions in Nonlinear Observer Design. 1999.
 • Sørensen, Asgeir Johan; Strand, Jann-Peter; Fossen, Thor Inge. (1999) Thruster assisted position mooring of turret-anchored FPSOs. International Conference on Control Applications . [Mangler data]; Hawaii, USA, August 22-27, 1999.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (1999) A nonlinear observer for integration of GPS and INS attitude. ION GPS-99 . [Mangler data]; Nashville, TN, USA, September 14-17, 1999.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (1999) Nonlinear analysis of GPS aided by INS. ION 55th Annual Meeting: Navigational Technology for the 21st Century . [Mangler data]; Cambridge, MA, USA, June 28-30, 1999.
 • Vik, Bjørnar; Shiriaev, Anton S.; Fossen, Thor Inge. (1999) Nonlinear observer design for integration of DGPS and INS. New directions in nonlinear observer design.

1998

 • Aarset, Marius; Strand, Jann-Peter; Fossen, Thor Inge. (1998) Nonlinear Vectorial Observer Backstepping With Integral Action and Wave Filtering for Ships. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Berge, Svein P.; Fossen, Thor Inge. (1998) Nonlinear way-point tracking control and docking of ships final report ; NFR-Project no. 112681/230. 1998. ITK-rapport: 98-23-W.
 • Berge, Svein Peder; Ohtsu, Kohei; Fossen, Thor Inge. (1998) Nonlinear Control of Ships Minimizing the Position Tracking Errors. IFAC Conference on Control Application in Marine Systems (CAMS '98) . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Fossen, Thor Inge. (1998) Matematiske modeller for styring av fly og satelitter. Kompendium. 1998. ITK-rapport: 98-4-W.
 • Fossen, Thor Inge; Godhavn, John-Morten; Berge, Svein P.; Lindegaard, Karl Petter. (1998) Nonlinear control of underactuated ships with forward speed compensation. IFAC Nonlinear Control Systems Design Symposium (NOLCOS'99) . [Mangler data]; Enschede, The Netherlands.
 • Fossen, Thor Inge; Grøvlen, Åslaug. (1998) Nonlinear output feedback control of dynamically positioned ships using vectorial observer backstepping. IEEE Transactions on Control Systems Technology. vol. 6 (1).
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (1998) Nonlinear Ship Control. Tutorial Session, 14.30 - 17.00, Tuesday 27 October 1998 IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'9 Fukuoka, Japan, 27-30 October 1998. 1998. ITK-rapport: 98-19-W (IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems).
 • Godhavn, John-Morten; Fossen, Thor Inge; Berge, Svein Peder. (1998) Nonlinear and adaptive backstepping designs for tracking control of ships. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing.
 • Hansen, Jan Fredrik; Ådnanes, Alf Kåre; Fossen, Thor Inge. (1998) Modelling, simulation and multivariable model-based predictive control of marine power generation system. IFAC Conferense on Control Applications in Marine Systems . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1998) Robust Adaptive Ship Autopilot with Wave Filter and Integral Action. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1998) Rudder Roll Stabilization of Ships Subject to Input Rate Saturations Using a Gain Scheduled Control Law. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; Fukuoka, Japan.
 • Loria, Antonio; Panteley, Elena; Nijmeijer, Henk; Fossen, Thor Inge. (1998) Robust adaptive control of passive systems with unknown disturbances. IFAC Nonlinear Control Systems Design symposium . [Mangler data]; Enschede, The Netherlands.
 • Nie, Jing; Yuh, Junku; Kardash, Erik; Fossen, Thor Inge. (1998) On-board sensor-based adaptive control of small UUVs in very shallow water. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; Fukuoka, Japan.
 • Paulsen, Marit; Egeland, Olav; Fossen, Thor Inge. (1998) A passive output feedback controller with wave filter for marine vehicles. International Journal of Robust and Nonlinear Control.
 • Pettersen, Kristin Ytterstad; Fossen, Thor Inge. (1998) Underactuated Ship Stabilization using Integral Control: Experimental Results with CyberShip I. 1998 IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems Design . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Strand, Jann-Peter; Ezal, Kenan; Fossen, Thor Inge; Kokotovic, Petar V.. (1998) Nonlinear Control of Ships: A Locally Optimal Design. 4th IFAC Symposium on Nonlinear Control Systems Design (NOLCOS'98) . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Strand, Jann-Peter; Fossen, Thor Inge. (1998) Nonlinear Output Feedback and Locally Optimal Control of Dynamically Positioned Ships: Experimental Results. IFAC Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Strand, Jann-Peter; Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge. (1998) Design of Automatic Thruster Assisted Position Mooring Systems for Ships. Modeling, Identification and Control. vol. 1.
 • Vik, Bjørnar; Fossen, Thor Inge. (1998) Direct Nonlinear Observer Design for Integration of DGPS and Strapdown Motion Sensors. Conference on Control Applications in Marine Systems (CAMS'98) . [Mangler data]; Fukuoka, Japan.

1997

 • Berge, Svein P.; Fossen, Thor Inge. (1997) Robust control allocation of overactuated ships : experiments with a model ship. 4th IFAC Conference on Manoeuvring and Control of Marine Craft . [Mangler data]; Brijuni.
 • Fossen, Thor Inge; Berge, Svein P.. (1997) Nonlinear vectorial backstepping design for global exponential tracking of marine vessels in the presence of actuator dynamics. IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; San Diego, CA.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1997) Nonlinear rudder-roll damping of non-minimum phase ships using sliding mode control. European Control Conference . [Mangler data]; Brussel.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1997) Semi-global results on stabilization of linear systems with input rate and magnitude saturations. AIAA Conference on Guidance, Navigation and Control . [Mangler data]; New Orleans.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1997) Stabilization of linear unstable systems with control constraints. IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; San Diego, CA.
 • Lauvdal, Trygve; Murray, Richard M.; Fossen, Thor Inge. (1997) Stabilization of integrator chains in the presence of magnitude and rate saturations : a gain scheduling approach. IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; San Diego, CA.
 • McGookin, Euan W.; Murray-Smith, David J.; Li, Yun; Fossen, Thor Inge. (1997) Parameter optimisation of a non-linear tanker control system using genetic algorithms. 2nd IEE/IEEE International Conference on Genetic Algorithms . [Mangler data]; Glasgow.

1996

 • Fossen, Thor Inge. (1996) Preface to the special section on control applications in marine systems. Control Engineering Practice. vol. 4 (3).
 • Fossen, Thor Inge; Sagatun, Svein Ivar; Sørensen, A.J.. (1996) Identification of dynamically positioned ships. Control Engineering Practice. vol. 4 (3).
 • Grøvlen, Åslaug; Fossen, Thor Inge. (1996) Nonlinear control of dynamic positioned ships using only position feedback : an observer bckstepping approach. 35th IEEE Conference on Decision and Control . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor Inge. (1996) Nonlinear non-minimum phase rudder-roll damping system for ships using sliding mode control. 13th IFAC World Congress . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Sørensen, A.J.; Sagatun, Svein Ivar; Fossen, Thor Inge. (1996) Design of a dynamic positioning system using model-based control. Control Engineering Practice. vol. 4 (3).

1995

 • Fossen, Thor I.; Sagatun, Svein Ivar; Sørensen, Asgeir Johan. (1995) Identification of dynamically positioned ships. 3rd IFAC Workshop on Control Applications in Marine Systems . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Sørensen, Asgeir Johan; Sagatun, Svein Ivar; Fossen, Thor I.. (1995) Design of a dynamic positioning system using model-based control. 3rd IFAC Workshop on Control Applications in Marine Systems . [Mangler data]; [Mangler data].

1994

 • Fossen, Thor Inge. (1994) Banestyring og værruting av skip. Seminar på informasjonsteknologi i maritim virksomhet . [Mangler data]; [Mangler data].
 • Fossen, Thor Inge. (1994) Guidance and control of ocean vehicles. 1994. ISBN 0-471-94113-1.
 • Lauvdal, Trygve; Fossen, Thor I.. (1994) Matlab simulation program for marine and flight vehicles. 1994. Technical report (94-43-W).
 • Schjølberg, Ingrid; Fossen, Thor I.. (1994) Modelling and Control of Underwater Vehicle-Manipulator Systems. IFAC 3rd Int. Conf. on Marine Craft Maneuvering and Control (MCMC94) . IFAC; Southampton. 1994-09-07 - 1994-09-09.

1993

 • Fossen, Thor Inge. (1993) High performance ship autopilot with wave filter. Ship Control System Symposium (10 : 1993 : Ottawa) . Canadian Department of National Defence; [Mangler data].