Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i navigasjon og fartøstyring ved Institutt for teknisk kybernetikk, NTNU. Jeg har studert marin teknikk, aero- og astronautikk, datateknikk og kybernetikk.

Mine forskningsområder er estimeringsteori, automatisk situasjonsforståelse, autonomi, matematisk modellering og simulering av fly, marine fartøy, ubemannede farkoster og reguleringsteknikk. Dette inkluderer fartøystyring, sensorfusjon, estimatorbaserte navigasjonssystemer (treghetsnavigasjon, satelitt og kamerabaserte systemer).  Som forsker har jeg skrevet ca. 450 konferanse- og tidsskriftartikler og 6 internasjonale fagbøker:

Jeg er en av gründerne av selskapet Marine Cyberentics AS (2002) som i dag er en del av de maritime tjenestene i DNV GL. Jeg er også en av gründerne av selskapet SCOUT Drone Inspection AS (2017) og jeg er involvert i flere høyteknologiselskaper i Trondheimsregionen.

Undervisning:

Priser/Utnevnelser:

 • IEEE Fellow, 2016
 • Norges Tekniske Vitenskapsakademi (NTVA), 1998
 • Arch T. Colwell Merit Award i 2008 ved SAE World Congress for Nonlinear Observer for Vehicle Velocity Estimation skrevet sammen med  L. Imsland, T. A. Johansen, J. C. Kalkkuhl and A. Suissa.
 • Automatica Best Paper Prize i 2002 for "Nonlinear Passive Weather Optimal Positioning Control (WOPC) System for Ships and Rigs: Experimental Results, Automatica", vol. 37, 2001, pages 701-715 skrevet sammen med Jann Peter Strand.
 • IFAC MCMC'15 Best Regular Paper Award for a paper entitled "A Virtual Vertical Reference Concept for GNSS/INS Applications at the Sea Surface" sammen med Torleiv H. Bryne and Tor Arne Johansen.
 • ExxonMobil-prisen til PhD-studenter i 2000, 2003 og 2005 for beste PhD-avhandling ved NTNU

Posisjoner:

 • 2013-present. Nestleder/nøkkelforsker, NTNU Centre for Autonomous Marine Operations and Systems
 • 2017-present. Vice President, SCOUT Drone Inspection AS.
 • 2017-2019 Associate Editior, IFAC Control Engineering Practise.
 • 2017-2019 Associate Editor, SNAME Journal of Ship Research 
 • 2018-2019. Associate Editor, International Conference on Unmanned Aerial Systems (ICUAS'18)
 • 2018 Associate editor at large,  IEEE Conference of Control Technology and Applications (CCTA'18)
 • 2018 Industry Chair, IEEE Conference of Control Technology and Applications (CCTA'18)
 • 2014-2017. Medlem av styringskomiteen til the International Conference on Unmanned Aerial Systems (ICUAS)
 • 2016 Vice-chair, IFAC CAMS’16, Norway
 • 2013 Otto Mønsted gjesteprofessor, Department of Electrical Engineering, Technical University of Denmark 
 • 2008-2012 Leder for faggruppen Automatic Control, NTNU Centre for Ships and Ocean Structures
 • 2002-2012 Nøkkelforsker, NTNU Centre for Ships and Ocean Structures
 • 2002-2008 Vice President R&D and Founder of Marine Cybernetics AS
 • 2004-2007 Seniorrådgiver,  SINTEF Electronics and Cybernetics, Trondheim
 • 2002-2010 Nestleder, NTNU Department of Engineering Cybernetics
 • 2002-2003 Seniorrådgiver, Kongsberg Maritime AS
 • 2002-2006 Associate Editor of Automatica
 • 2002 Gjesteprofessor, Department of Applied Mechanichs and Engineering Sciences, UCSD, San Diego, USA 
 • 1999 Gjesteprofessor, Department of Control Engineering, Aalborg University, Denmark
 • 1996-2000 Chair, IEEE Oceanic Engineering and Control Systems Joint Society Chapter of the Norway Section
 • 1999-2002 Seniorrådgiver, MARINTEK, Trondheim
 • 1998 Chair, International Program Committee of IFAC CAMS'98, Fukuoka, Japan
 • 1995 Chair, National Organizing Committee (NOC) of IFAC CAMS'95, Norway
 • 1995-2002 Seniorrådgiver, ABB, Oslo
 • 1991-1998 Seniorrådgiver, SINTEF Automatic Control, Trondheim

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Fossen, Thor I.; Nijmeijer, Henk; Pettersen, Kristin Ytterstad. (2017) Sensing and Control for Autonomous Vehicles: Applications to Land, Water and Air Vehicles. Springer. 2017. ISBN 978-3-319-55371-9. Lecture notes in control and information sciences (-).
 • Fossen, Thor I.; Nijmeijer, Henk. (2012) Parametric Resonance in Dynamical Systems. Springer. 2012. ISBN 978-1-4614-1042-3.
 • Fossen, Thor I.. (2011) Handbook of Marine Craft Hydrodynamics and Motion Control. Wiley-Blackwell. 2011. ISBN 978-1-1199-9149-6.
 • Fossen, Thor Inge. (2002) Marine Control Systems: Guidance, Navigation and Control of Ships, Rigs and Underwater Vehicles. 2002. ISBN 82-92356-00-2.
 • Nijmeijer, Henk; Fossen, Thor I.. (1999) New Directions in Nonlinear Observer Design. 1999.
 • Fossen, Thor Inge. (1994) Guidance and control of ocean vehicles. 1994. ISBN 0-471-94113-1.

Del av bok/rapport

 • Fossen, Thor I.; Pettersen, Kristin Ytterstad. (2019) Modeling of Underwater Vehicles. Encyclopedia of Robotics.
 • Pettersen, Kristin Ytterstad; Fossen, Thor I.. (2019) Guidance of Autnomous Underwater Vehicles. Encyclopedia of Robotics.
 • Fusini, Lorenzo; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne. (2017) Nonlinear Camera- and GNSS-aided INS for Fixed-Wing UAV using the eXogenous Kalman Filter. Sensing and Control for Autonomous Vehicles: Applications to Land, Water and Air Vehicles.
 • Helgesen, Håkon Hagen; Leira, Frederik Stendahl; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2017) Detection and Tracking of Floating Objects using an UAV with Thermal Camera. Sensing and Control for Autonomous Vehicles: Applications to Land, Water and Air Vehicles.
 • Antonelli, Gianluca; Fossen, Thor I.; Yoerger, D.. (2016) Modeling and Control of Underwater Robotics. Springer Handbook of Robotics.
 • Fossen, Thor I.; Perez, Tristan. (2016) Model-based Ship Motion Control Design. Compendium of Ships Hydrodynamics. Practical Tools and Application.
 • Grip, Håvard Fjær; Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne; Saberi, Ali. (2016) Nonlinear Observer for Attitude, Position and Velocity: Theory and Experiments. Multisensor Attitude Estimation: Fundamental Concepts and Applications.
 • Hansen, Jakob Mahler; Rohac, Jan; Sipos, Martin; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.. (2016) Validation and Experimental Testing of Observers for Robust GNSS-Aided Inertial Navigation. Recent Advances in Robotic Systems.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor I.. (2016) Hydrodynamic Models for Motion Control. Compendium of Ships Hydrodynamics. Practical Tools and Application.
 • Fossen, Thor I.. (2015) Mathematical Models of Ships and Underwater Vehicles. Encyclopedia of Systems and Control.
 • Breu, Dominik Andreas; Feng, Le; Fossen, Thor I.. (2012) Optimal Speed and Heading Control for Stabilization of Parametric Oscillations in Ships. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Breu, Dominik Andreas; Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) Ship Model for Parametric Roll Incorporating the Effects of Time-Varying Speed. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Fossen, Thor I.. (2012) Nonlinear Maneuvering Theory and Path-Following Control. Marine Technology and Engineering : CENTEC Anniversary Book.
 • Holden, Christian; Breu, Dominik Andreas; Fossen, Thor I.. (2012) Frequency Detuning Control by Doppler Shift. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Holden, Christian; Fossen, Thor I.. (2012) A U-Tank Control System for Ships in Parametric Roll Resonance. Parametric Resonance in Dynamical Systems.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor I.. (2010) Motion Control of Marine Craft. The Control Handbook, Second Edition: Control System Applications, Second Edition.
 • Breivik, Morten; Fossen, Thor I.. (2009) Guidance Laws for Autonomous Underwater Vehicles. Underwater Vehicles.
 • Fossen, Thor I.; Johansen, Tor Arne; Perez, Tristan. (2009) A Survey of Control Allocation Methods for Underwater Vehicles. Underwater Vehicles.
 • Imsland, Lars Struen; Grip, Håvard Fjær; Johansen, Tor Arne; Fossen, Thor I.; Kalkkuhl, Jens; Suissa, Avshalom. (2008) Nonlinear Observer for Vehicle Velocity with Friction and Road Bank Angle Adaptation - Validation and Comparison with an Extended Kalman Filter. SAE 2007 Transactions Journal of Passenger Cars: Mechanical Systems.
 • Fossen, Thor Inge; Ross, Andrew. (2006) Nonlinear Modelling, Identification, and Control of UUVs. Guidance and Control of Unmanned Marine Vehicles.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2005) Kinematics of Ship Motion. Ship motion control: course keeping and roll stabilisation using rudder and fins.
 • Perez, Tristan; Fossen, Thor Inge. (2005) Ship Kinetics. Ship motion control: course keeping and roll stabilisation using rudder and fins.
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann Peter. (2000) Position and Velocity Observer Design. The Ocean Engineering Handbook.
 • Fossen, Thor Inge; Strand, Jann Peter. (2000) Weather Optimal Positioning Control. The Ocean Engineering Handbook.
 • Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (2000) Design of Controllers for Positioning of Marine Vessels. The Ocean Engineering Handbook.
 • Sørensen, Asgeir Johan; Fossen, Thor Inge; Strand, Jann-Peter. (2000) Design of Controllers for Positioning of Marine Vessels. The Ocean Engineering Handbook.
 • Vik, Bjørnar; Shiriaev, Anton S.; Fossen, Thor Inge. (1999) Nonlinear observer design for integration of DGPS and INS. New directions in nonlinear observer design.