Bakgrunn og aktiviteter

Lege og kreftspesialist. Bistilling som overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital, med ansvar for behandling av lungekreft. Hovedstilling som forsker ved Institutt for Kreftforskning og molekylær medisin, NTNU. Instituttgruppeleder for Instituttgruppe for kreft og pasientnær forskning. Driver mest med klinisk lungekreftforskning, men forsker også på helserelatert livskvalitet, kreft hos eldre, kroppssammensetning, pasientinformasjon, og pasientforløp. Har etablert translasjonsforskningsgruppe som forsker liquid biopsies hos kreftpasienter.

Utdanning:

  • Cand. med., Universitetet i Bergen, 1994
  • Spesialist i behandling av kreftsykdommer, St. Olavs Hospital, 2001
  • Doktorgrad (PhD i klinisk medisin), NTNU, 2010

Forskningsinteresser:

  • Lungekreft
  • Eldre og kreft
  • ctDNA

Pågående studier:

  • Nordic randomized phase II study comparing two schedules of hyperfractionated thoracic radiotherapy in limited disease small-cell lung cancer
  • International randomized phase II trial of the survival benefit of atezolizumab after chemoradiotherapy in limited disease small-cell lung cancer
  • The prognostic and predictive role of ctDNA-analyses in lung cancer patients

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner