Bjørn Henning Grønberg

Forsker Institutt for kreftforskning og molekylær medisin

47297878 47297878
Olav Kyrres gate 17, Kreftbygget * 5.etg.

Bakgrunn og aktiviteter

Spesialist i onkologi og overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs Hospital. Forsker ved the European Palliative Care Research Centre, NTNU.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner