Maren Kristine Raknes Sogstad

Førsteamanuensis Senter for omsorgsforkning

Senter for omsorgsforskning
61135453

Bakgrunn og aktiviteter

Hovedinteresser i forskning

Omsorgstjenesteforskning: om utvikling i de kommunale helse og omsorgstjenestene. Hvordan endrer innholdet i tjenestene seg, hvilken betydning har dette for kvalitet og fordeling av ressurser i disse tjenestene. Hvordan tilpasser de kommunale omsorgstjenestene seg gjennom innovasjon – nye tiltak, ny organisering og ny teknologi. Har de siste årene jobbet særlig med tjenestenes utvikling, både kvalitativt og kvantitativt, og forebyggende hjemmebesøk.

Utdanning

Cand agric i næringsmiddelfag fra Landbrukshøgskolen på Ås i 2000, phd fra Universitetet i Oslo i 2006 om utbredelse og antibiotikaresistens hos mikroben Streptococcus pneumoniae.

Arbeidserfaring

Ansatt som førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning fra 2007.

Leder av Senter for omsorgsforskning, Øst i en utviklingsfase fra 2010 – 2015. I denne perioden, vokste senteret betydelig og utviklet en bred portefølje av prosjekter innenfor omsorgsforskning, fra evaluering av utviklingsprosjekter til større forskningsprosjekter finansiert av forskningsrådet. Som leder var Maren involvert i søknadsskriving, prosjektorganisering og faglige diskusjoner i en rekke prosjekter. Hun har også vært aktiv i utviklingen av sentrenes formidlingskanaler; en rapportserie og et tidsskrift. Som en del av lederfunksjonen koordinerte hun også nettverket av de fem Senterne for omsorgsforskning.

Stipendiat ved Folkehelseinstituttet fra 2001 – 2006

Overingeniør ved Folkehelseinstituttet 2000 - 2001

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling