Maren Kristine Raknes Sogstad

Førsteamanuensis Senter for omsorgsforkning

61135453

Bakgrunn og aktiviteter

Hovedinteresser i forskning

Omsorgstjenesteforskning: om utvikling i de kommunale helse og omsorgstjenestene. Hvordan endrer innholdet i tjenestene seg, hvilken betydning har dette for kvalitet og fordeling av ressurser i disse tjenestene. Hvordan tilpasser de kommunale omsorgstjenestene seg gjennom innovasjon – nye tiltak, ny organisering og ny teknologi. Har de siste årene jobbet særlig med tjenestenes utvikling, både kvalitativt og kvantitativt, og forebyggende hjemmebesøk.

Utdanning

Cand agric i næringsmiddelfag fra Landbrukshøgskolen på Ås i 2000, phd fra Universitetet i Oslo i 2006 om utbredelse og antibiotikaresistens hos mikroben Streptococcus pneumoniae.

Arbeidserfaring

Ansatt som førsteamanuensis ved Senter for omsorgsforskning fra 2007.

Leder av Senter for omsorgsforskning, Øst i en utviklingsfase fra 2010 – 2015. I denne perioden, vokste senteret betydelig og utviklet en bred portefølje av prosjekter innenfor omsorgsforskning, fra evaluering av utviklingsprosjekter til større forskningsprosjekter finansiert av forskningsrådet. Som leder var Maren involvert i søknadsskriving, prosjektorganisering og faglige diskusjoner i en rekke prosjekter. Hun har også vært aktiv i utviklingen av sentrenes formidlingskanaler; en rapportserie og et tidsskrift. Som en del av lederfunksjonen koordinerte hun også nettverket av de fem Senterne for omsorgsforskning.

Stipendiat ved Folkehelseinstituttet fra 2001 – 2006

Overingeniør ved Folkehelseinstituttet 2000 - 2001

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

Rapport/avhandling

 • Sogstad, Maren Kristine Raknes; Veenstra, Marijke; Wentzel-Larsen, Tore. (2017) Overganger mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, I SAMDATA kommune. 2017.
 • Dale, Bjørg; Folkestad, Bjarte; Førland, Oddvar; Hellesø, Ragnhild; Moe, Aud; Sogstad, Maren. (2015) Er tjenestene fortsatt «på strekk»?. 2015.
 • Hov, Reidun; Kjøs, Bent Ødegaard; Sveen, Silje; Sogstad, Maren. (2015) Evaluering av studiet "Pårørendearbeid innen lindrende omsorg". 2015. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie (9).
 • Skarli, Jim Åke; Tingvold, Laila; Sogstad, Maren. (2015) En må jo ha ei hånd: en kvalitativ undersøkelse av hvordan pårørende til personer med nevrologiske lidelser opplever sin hverdag, hvilke behov og ønsker de har. 2015. ISBN 978-82-8340-011-3. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie (6).
 • Skarli, Jim; Sogstad, Maren. (2015) Informasjon virker.Tilskudd til informasjons- og veiledningsarbeid i regi av brukerorganisasjoner for personer med nevrologiske skader og sykdommer.En evalueringsrapport. 2015. ISBN 978-82-8340-025-0. Senter for omsorgsforskning, rapportserie (11).
 • Skarli, Jim; Sogstad, Maren. (2015) Lindrende behandling og omsorg i livets sluttfase. Oppsummering og sammenstilling av skriftlig materiell. 2015.
 • Slåttsveen, Elin Marie; Hellebergshaugen, Stine; Sveen, Silje; Sogstad, Maren. (2015) Forebyggende hjemmebesøk til eldre –må de foregå individuelt i hjemmet?: presentasjon av en alternativ modell. 2015. ISBN 978-82-8340-001-4. Senter for omsorgsforskning, rapportserie (3/15).
 • Sogstad, Maren. (2015) Evaluering av modell for oppfølging av lærlinger. 2015.
 • Sogstad, Maren. (2014) Evaluering av prosjekt hverdagsrehabilitering i Gjøvik kommune. 2014.
 • Sogstad, Maren; Nesset, Gunhild. (2014) Evalueringsrapport fra prosjektet Ferdig rehabilitert, men ikke ferdig. Utprøving av modell for et helhetlig og koordinert rehabiliteringsforløp for brukere i yrkesaktiv alder med kognitive endringer. 2014. ISBN 978-82-93269-76-2. Senter for omsorgsforskning – Rapportserie (8).
 • Sogstad, Maren. (2012) Helseinformasjon på folkebibliotek. 2012.
 • Tingvold, Laila; Sogstad, Maren. (2012) Erfaringsoppsummering av tilskuddsordning for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. 2012. ISBN 978-82-93269-08-3. Senter for omsorgsforskning, rapportserie (9).