Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Fermann, Gunnar. (2013) Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 978-82-02-37869-1.
 • Fermann, Gunnar. (2009) Political economy of energy in Europe: forces of integration and fragmentation. Berliner Wissenschafts-Verlag. 2009. ISBN 978-3-8305-1635-4.
 • Fermann, Gunnar; Knutsen, Torbjørn Lindstrøm. (1998) Virkelighet og vitenskap: Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi. 1998. ISBN 82-417-0964-1.
 • Fermann, Gunnar. (1997) International politics of climate change : key issues and critical actors. 1997. ISBN 82-00-22711-1.

Del av bok/rapport

 • Fermann, Gunnar; Inderberg, Tor Håkon. (2015) Norway and the 2005 Elektron Affair: Conflict of Competences and Competent Realpolitik. War: An Introduction to Theories and Research on Collective Violence (2nd edition).
 • Fermann, Gunnar. (2014) What is Strategic about Energy? De-simplifying Energy Security. The Political Economy of Renewable Energy and Energy Security: Common Challenges and National Responses in Japan, China and Northern Europe.
 • Fermann, Gunnar. (2013) Intern og ekstern suverenitet som grunnlag for utenrikspolitikken. Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering.
 • Fermann, Gunnar. (2013) Utenrikspolitisk analyse: Begreper, perspektiver, anvendelser. Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering.
 • Fermann, Gunnar. (2011) Utenrikspolitikk som begrep, intensjon og atferd. Anarki, makt og normer : Innføring i internasjonal politikk.
 • Fermann, Gunnar. (2010) Strategisk ledelse i utenrikspolitisk perspektiv. Strategisk ledelse i krise og krig.
 • Fermann, Gunnar. (2009) Introduction: Dynamic frontiers of energy security. Political economy of energy in Europe: forces of integration and fragmentation.
 • Fermann, Gunnar. (1997) Political context of climate change. International politics of climate change : key issues and c ritical actors.
 • Fermann, Gunnar. (1997) Political leadership and climate change : the prospects of Germany, Japan and the United States. International politics of climate change : key issues and c ritical actors.
 • Fermann, Gunnar. (1997) The requirement of political legitimacy : burden-sharing criteria and competing conceptions of responsibility. International politics of climate change : key issues and c ritical actors.
 • Fermann, Gunnar; Skjelsbæk, Kjell. (1995) The UN Secretaty-General and the mediation of international disputes. Resolving international conflicts : the theory and practice of mediation.