Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Fermann, Gunnar. (2019) Coping with Caveats in Coalition Warfare: An Empirical Research Program. Palgrave Macmillan. 2019. ISBN 978-3-319-92518-9.
  • Fermann, Gunnar. (2013) Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 978-82-02-37869-1.
  • Fermann, Gunnar. (2009) Political economy of energy in Europe: forces of integration and fragmentation. Berliner Wissenschafts-Verlag. 2009. ISBN 978-3-8305-1635-4.
  • Fermann, Gunnar; Fermann, Gunnar og Knutsen. (1998) Virkelighet og vitenskap: Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi. 1998. ISBN 82-417-0964-1.
  • Fermann, Gunnar. (1997) International politics of climate change : key issues and critical actors. 1997. ISBN 82-00-22711-1.

Del av bok/rapport

  • Fermann, Gunnar; Inderberg, Tor Håkon. (2015) Norway and the 2005 Elektron Affair: Conflict of Competences and Competent Realpolitik. War: An Introduction to Theories and Research on Collective Violence (2nd edition).
  • Fermann, Gunnar. (2014) What is Strategic about Energy? De-simplifying Energy Security. The Political Economy of Renewable Energy and Energy Security: Common Challenges and National Responses in Japan, China and Northern Europe.
  • Fermann, Gunnar. (2011) "Foreword" to "20 Years since the Fall of the Berlin Wall...". 20 Years since the Fall of the Berlin Wall. Transitions, State Break-Up and Democratic Politics in Central Europe and Germany.
  • Fermann, Gunnar. (2011) Utenrikspolitikk som begrep, intensjon og atferd. Anarki, makt og normer : Innføring i internasjonal politikk.
  • Fermann, Gunnar. (2010) Strategisk ledelse i utenrikspolitisk perspektiv. Strategisk ledelse i krise og krig.