Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Fermann, Gunnar. (2013) Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 978-82-02-37869-1.
 • Fermann, Gunnar. (2009) Political economy of energy in Europe: forces of integration and fragmentation. Berliner Wissenschafts-Verlag. 2009. ISBN 978-3-8305-1635-4.
 • Fermann, Gunnar; Fermann, Gunnar og Knutsen. (1998) Virkelighet og vitenskap: Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi. 1998. ISBN 82-417-0964-1.
 • Fermann, Gunnar. (1997) International politics of climate change : key issues and critical actors. 1997. ISBN 82-00-22711-1.

Del av bok/rapport

 • Fermann, Gunnar. (2014) What is Strategic about Energy? De-simplifying Energy Security. The Political Economy of Renewable Energy and Energy Security: Common Challenges and National Responses in Japan, China and Northern Europe.
 • Fermann, Gunnar. (2011) Utenrikspolitikk som begrep, intensjon og atferd. Anarki, makt og normer : Innføring i internasjonal politikk.
 • Fermann, Gunnar. (2010) Strategisk ledelse i utenrikspolitisk perspektiv. Strategisk ledelse i krise og krig.
 • Fermann, Gunnar. (2009) Introduction: Dynamic frontiers of energy security. Political economy of energy in Europe: forces of integration and fragmentation.

Andre

 • Fermann, Gunnar. (2014) IS og Vestens nøling I Kulurverk - magasin for kultur og natur http://www.kulturverk.com/2014/10/09/is-og-vestens-noling/.
 • Fermann, Gunnar. (2014) Militærintervensjoner i Midtøsten et tve-egget sverd for Vestens energisikkerhet. YATA [Internett]. 2014-04-10.
 • Fermann, Gunnar. (2014) Political Economy of Energy-security. E.ON Alumni Conference . Stifterverband die Deutschen Wissenschafts:; Berlin. 2014-09-11 - 2014-09-13.
 • Fermann, Gunnar. (2014) Reservasjonspolitikk. Dagens Næringsliv [Avis]. 2014-12-27.
 • Fermann, Gunnar; Frost-Nielsen, Per Marius. (2014) Neppe norske fly og soldater til Irak. Gemini.no [Internett]. 2014-10-07.
 • Fermann, Gunnar; Frost-Nielsen, Per Marius. (2014) Tror ikke norske soldater og fly sendes til Irak. forskning.no [Internett]. 2014-10-07.
 • Fermann, Gunnar. (2013) EØS binder Norge mer enn NATO. forskning.no [Internett]. 2013-11-11.
 • Fermann, Gunnar. (2013) Foreign Policy Analysis: Concepts, Approaches, Applications. ISA Annual Convention . International Studies Association; San Francisco. 2013-04-03 - 2013-04-06.
 • Fermann, Gunnar. (2012) What is Strategic about Energy? Geopolitics of Energyand Divergent Conceptions of Energy-security. Work shop at SCANCOR, Stanford University . SCANCOR, Stanford University; Stanford University, USA. 2012-11-30 - 2012-11-30.