Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

 • Fermann, Gunnar. (2011) Strategisk ledelse og utenrikspolitisk krisehåndtering. Stat og styring.
 • Fermann, Gunnar. (2003) Ex.Phil. - mellom endringsimpulser og laugsmentalitet. Sosiologisk Tidsskrift. vol. 11 (4).
 • Fermann, Gunnar. (2002) Anti-læring: Fordommenes selvbekreftende logikk. UNIPED (Tromsø).
 • Fermann, Gunnar. (2001) Gjensidig avhengighet og internasjonalt samarbeid. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Fermann, Gunnar. (2001) Internasjonalt samarbeid og internasjonal organisasjon. Internasjonal Politikk.
 • Fermann, Gunnar. (1996) Den gordiske knute : energiteknologi som bidrag til å forene konkurrerende målsettinger. Kraftjournalen. vol. 4.
 • Fermann, Gunnar. (1995) Climate Change Policy-Making in Japan: Vulnerabilities and Possibilities. Current Politics and Economics of Japan. vol. 4 (2/3).
 • Fermann, Gunnar. (1994) Frameworks and Agents of Interpretation: International Law As a Normative Corrective to the Use of Force. International challenges. vol. 14 (2).
 • Fermann, Gunnar. (1994) Peace in the Middle East: A Window of Opportunity?. International challenges.
 • Fermann, Gunnar. (1994) Retorikeren, analytikeren og den prinsipielle observatør: Maktbruk og Berettigelse i Gulf-konflikten. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. vol. 10 (3).
 • Fermann, Gunnar. (1994) Skranker mot fred i Midtøsten. Internasjonal Politikk. vol. 52 (1).
 • Fermann, Gunnar. (1993) Climate Change and Political Leadership: Analytical Framework and Conceptual Critique. International challenges. vol. 13 (4).
 • Fermann, Gunnar. (1993) Climate Change, Burden-sharing Criteria, and Competing Conceptions of Responsibility. International challenges. vol. 13 (4).
 • Fermann, Gunnar. (1993) Japan's 1990 CO2 Emission Stabilization Target: From Unintended Stabilization to Over-Commitment?. International challenges. vol. 13 (3).
 • Fermann, Gunnar. (1993) Japan's 1990 Climate Policy Under Pressure. Security Dialogue. vol. 24 (3).

Bøker

 • Fermann, Gunnar. (2013) Utenrikspolitikk og norsk krisehåndtering. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 978-82-02-37869-1.
 • Fermann, Gunnar. (2009) Political economy of energy in Europe: forces of integration and fragmentation. Berliner Wissenschafts-Verlag. 2009. ISBN 978-3-8305-1635-4.
 • Fermann, Gunnar; Fermann, Gunnar og Knutsen. (1998) Virkelighet og vitenskap: Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi. 1998. ISBN 82-417-0964-1.
 • Fermann, Gunnar; Knutsen, Torbjørn Lindstrøm. (1998) Virkelighet og vitenskap: Perspektiver på kultur, samfunn, natur og teknologi. 1998. ISBN 82-417-0964-1.
 • Knutsen, Torbjørn Lindstrøm; Fermann, Gunnar. (1998) Virkelighet og vitenskap. 1998. ISBN 82-417-0964-1.