Bakgrunn og aktiviteter

Mine interesser og forskning er innen medisinsk ultralydavbildning, en metode hvor man basert på ekko fra utsendte høyfrekvente lydbølger danner bilder og måler egenskaper til vev og blod i kroppen. Ultralydavbildningsteknologien har hatt en rivende utvikling de siste årene, og mulighetene for klarere bilder som kan gi en sikrere medisinsk diagnose blir stadig forbedret.

Følg linken for en beskrivelse av et av mine pågående forskningsprosjekter som omhandler 3D ultralydavbildning av blodstrøm i hjertet til barn og voksne: http://blog.medisin.ntnu.no/3d-ultralydbilder-av-blodstrom-kan-gi-bedre-forstaelse-av-hjertesykdom/

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner