Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit. (2016) Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 978-82-15-01929-1.
  • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie. (2015) Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215019291.
  • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie. (2015) Introduksjon: Sosialt arbeid. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-01929-1.
  • Traustadóttir, Rannveig; Ytterhus, Borgunn; Egilson, Snæfridur Thora; Berg, Berit. (2015) Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging. Palgrave Macmillan. 2015. ISBN 978-1-137-03263-8.
  • Berg, Berit. (2012) Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02060-0.
  • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2012) Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-01993-2.
  • Berg, Berit; Ask, Torunn Alise. (2011) Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 9788215018867.
  • Berg, Berit; Lauritsen, Kirsten. (2009) Eksil og livsløp. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01471-5.
  • Berg, Berit. (2006) "Jeg glemmer å være trist". Evaluering av et gruppebehandlingsprosjekt for barn og foreldre i mottak. 2006. ISBN 82-14-03698-4.