Berit Berg

Professor Institutt for sosialt arbeid

73592556 98291182
Samfunnshuset, Dragvoll

Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Kleppe, Lise Cecilie; Berg, Berit. (2016) Sosialt arbeid - en grunnbok, 2 opplag. Universitetsforlaget. 2016. ISBN 978-82-15-01929-1.
 • Ellingsen, Ingunn T; Levin, Irene; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie. (2015) Sosialt arbeid. En grunnbok. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 9788215019291.
 • Levin, Irene; Ellingsen, Ingunn T; Berg, Berit; Kleppe, Lise Cecilie. (2015) Introduksjon: Sosialt arbeid. Universitetsforlaget. 2015. ISBN 978-82-15-01929-1.
 • Traustadóttir, Rannveig; Ytterhus, Borgunn; Egilson, Snæfridur Thora; Berg, Berit. (2015) Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging. Palgrave Macmillan. 2015. ISBN 978-1-137-03263-8.
 • Berg, Berit. (2012) Innvandring og funksjonshemming. Minoritetsfamilier i møte med tjenesteapparatet. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-02060-0.
 • Valenta, Marko; Berg, Berit. (2012) Asylsøker: i velferdsstatens venterom. Universitetsforlaget. 2012. ISBN 978-82-15-01993-2.
 • Berg, Berit; Ask, Torunn Alise. (2011) Minoritetsperspektiver i sosialt arbeid. Universitetsforlaget. 2011. ISBN 9788215018867.
 • Berg, Berit; Lauritsen, Kirsten. (2009) Eksil og livsløp. Universitetsforlaget. 2009. ISBN 978-82-15-01471-5.
 • Berg, Berit. (2006) "Jeg glemmer å være trist". Evaluering av et gruppebehandlingsprosjekt for barn og foreldre i mottak. 2006. ISBN 82-14-03698-4.
 • Berg, Berit; Mo, Tone Opdahl; Molden, Thomas Hugaas. (2006) Evaluering av barnevernforsøket i Trondheim. 2006. ISBN 82-7570-174-0.

Del av bok/rapport

 • Berg, Berit. (2015) Immigrant Families With Disabled Children i Norway. Childhood and Disability in the Nordic Countries : Being, Becoming, Belonging.
 • Berg, Berit. (2015) Velferds og migrasjon - sosialt arbeid i et flerkulturelt samfunn. Sosialt arbeid. En grunnbok.