Bakgrunn og aktiviteter

Fagfelt/Arbeidsområde

  • Elektrokjemi
  • Vannelektrolyse
  • Modellering av elektrokjemiske system
  • Brenselceller
  • Kjerne-skallstrukturer
  • Oksidasjon av små organiske molekyler

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner