73597812
Erling Skakkes gate 47A, Schøninghuset * B-330

Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Jeg interesserer meg for evolusjon, biosystematikk og biogeografi, spesielt til tovingefamilien fjærmygg (Diptera: Chironomidae). Forskningsfokuset er rettet mot taksonomi, biologi, fylogeni, zoogeografi og molekylærsystematikk til tribus Tanytarsini, men omfatter også andre artsgrupper av både planter og dyr. Blant annet bjørnedyr gjennom prosjektet Bjørnedyr i norske skoger.

De siste årene har jeg arbeidet mye med DNA-strekkoding og leder for tiden Norwegian Barcode of Life (NorBOL), et nettverk av 16 institusjoner i Norge med interesse for DNA-strekkoding. NorBOL er også nasjonal infrastruktur på DNA-strekkoding i Norge og ønsker å legge til rette for prosjekter som bruker referansebiblioteket i anvendte problemstillinger. Et slikt prosjekt er Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates (EBAI).

Undervisning

De siste årene har jeg undervist på kursene BI1002 (Faunistikk og floristikk i norske økosystemer), BI2001 (Biogeografi og biosystematikk) og BI8002 (Avanserte metoder i bioystematikk) ved Institutt for Biologi ved NTNU.

Vitenskapelige samlinger

Jeg er konservator for deler av insektsamlingen ved NTNU Vitenskapsmuseet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Seberg, Ole; Ekrem, Torbjørn; Hyvönen, Jaakko; Sundberg, Per. (2016) Willi Hennig's legacy in the Nordic countries. The future of phylogenetic systematics.
  • Andersen, Trond; Ekrem, Torbjørn; Cranston, Peter S.. (2013) The larvae of the Holarctic Chironomidae (Diptera) – Introduction. Chironomidae of the Holarctic Region - Keys and diagnoses. Part 1: Larvae.
  • Epler, John H.; Ekrem, Torbjørn; Cranston, Peter S.. (2013) The larvae of Holarctic Chironominae (Diptera: Chironomidae) - Keys and diagnoses. Chironomidae of the Holarctic Region - Keys and diagnoses. Part 1: Larvae.
  • Przhiboro, Andrey; Ekrem, Torbjørn; Stur, Elisabeth. (2011) Taxonomy and bionomics of Tanytarsus recurvatus Brundin, 1947. Contemporary Chironomid Studies - Proceedings of the 17th International Symposium on Chironomidae.
  • Bolton, Michael J.; Ekrem, Torbjørn; Sublette, James E.; Sublette, Mary F.. (2010) A new species of Paratanytarsus Thienemann and Bause (Diptera: Chironomidae) with unusual larval and adult male morphology. Proceedings of the XV International Symposium on Chironomidae.
  • Ekrem, Torbjørn; Halvorsen, Godtfred A.. (2007) Taxonomy of Tanytarsus lapponicus Lindeberg, 1970, a species with larval mandible of ‘lugens-type’ (Diptera: Chironomidae). Contributions to the Systematics and Ecology of aquatic Diptera: a Tribute to Ole A. Sæther.
  • Ekrem, Torbjørn; Stur, Elisabeth. (2007) Description of Tanytarsus hjulorum, new species, with notes and DNAbarcodes of some South African Tanytarsus (Diptera: Chironomidae). Contributions to the Systematics and Ecology of aquatic Diptera: a Tribute to Ole A. Sæther.
  • Ekrem, Torbjørn; Sæther, Ole Anton. (2000) Seppia, a new Afrotropical tanytarsine genus (Diptera: Chironomidae). Late 20th Century Research on Chironomidae. An Anthology from the 13th International Symposium on Chironomidae.

Andre

  • Stur, Elisabeth; Ekrem, Torbjørn. (2006) Description and DNA barcodes of the Alpine Micropsectra oberaarensis, a new species in the attenuata group. 16th International Chironomid Symposium . Centro de Estudos da Macaronesia, Universidade da Madeira; Funchal, Madeira. 2006-07-25 - 2006-07-28.
  • Ekrem, Torbjørn. (2004) Systematics and biogeography of Zavrelia and Stempellinella (Diptera: Chironomidae). Web-presentasjon [Kunstnerisk og museal presentasjon] ; 2004-11-12.