Bakgrunn og aktiviteter

Forskning

Jeg interesserer meg for evolusjon, biosystematikk og biogeografi, spesielt til tovingefamilien fjærmygg (Diptera: Chironomidae). Forskningsfokuset er rettet mot taksonomi, biologi, fylogeni, zoogeografi og molekylærsystematikk til tribus Tanytarsini, men omfatter også andre artsgrupper av både planter og dyr. Blant annet bjørnedyr gjennom prosjektet Bjørnedyr i norske skoger.

De siste årene har jeg arbeidet mye med DNA-strekkoding og leder for tiden Norwegian Barcode of Life (NorBOL), et nettverk av 16 institusjoner i Norge med interesse for DNA-strekkoding. NorBOL er også nasjonal infrastruktur på DNA-strekkoding i Norge og ønsker å legge til rette for prosjekter som bruker referansebiblioteket i anvendte problemstillinger. Et slikt prosjekt er Environmental Barcoding of Aquatic Invertebrates (EBAI).

Undervisning

De siste årene har jeg undervist på kursene BI1002 (Faunistikk og floristikk i norske økosystemer), BI2001 (Biogeografi og biosystematikk) og BI8002 (Avanserte metoder i bioystematikk) ved Institutt for Biologi ved NTNU.

Vitenskapelige samlinger

Jeg er konservator for deler av insektsamlingen ved NTNU Vitenskapsmuseet

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Leese, Florian; Bouchez, A; Abarenkov, Kessy; Altermatt, F; Borja, Ángel; Bruce, Kat; Ekrem, Torbjørn; Čiampor, Fedor; Ciamporová-Zaťovičová, Zuzana; Costa, Filipe O.; Duarte, Sofia; Elbrecht, Vasco; Fontaneto, Diego; Franc, A.; Geiger, Matthias F.; Hering, Daniel; Kahlert, Maria; Stroil, Belma Kalamujic; Kelly, Martyn; Keskin, Emre; Liska, Igor; Mergen, Patricia; Meissner, Kristian; Pawlowski, Jan; Penev, Lyubomir; Reyjol, Yorick; Rotter, Ana; Steinke, D; van der Wal, Bas; Vitecek, Simon; Zimmermann, Jonas; Weigand, AM. (2018) Why We Need Sustainable Networks Bridging Countries, Disciplines, Cultures and Generations for Aquatic Biomonitoring 2.0: A Perspective Derived From the DNAqua-Net COST Action. Next generation biomonitoring: Part 1.
  • Ekrem, Torbjørn; Ashe, Patrick; Andersen, Trond; Stur, Elisabeth. (2017) Chironomidae (non-biting midges). Manual of Afrotropical Diptera. Volume 2: Nematocerous Diptera and lower Brachycera.
  • Seberg, Ole; Ekrem, Torbjørn; Hyvönen, Jaakko; Sundberg, Per. (2016) Willi Hennig's legacy in the Nordic countries. The future of phylogenetic systematics.

Rapport/avhandling

  • Dunshea, Glenn; Martell, Luis; Bakken, Torkild; Budaeva, Nataliya; Ekrem, Torbjørn; Tandberg, Anne Helene S.; Baussant, Thierry; de Boer, Hugo; Hestetun, Jon Thomassen; Hobæk, Anders; Kallioniemi, Eveliina; Larsen, Aud; Markussen, Stine Svalheim; Mauvisseau, Quentin; Ray, Jessica Louise; Yoccoz, Nigel; Willassen, Endre. (2021) Kunnskapsstatus for bruk av molekylære verktøy i kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold i marine miljø. 2021.
  • Finstad, Anders Gravbrøt; Boer, Hugo de; Brurberg, May Bente; Dahle, Geir; Edgar, Kristin Skarsfjord; Eiler, Alexander; Ekrem, Torbjørn; Endresen, Dag Terje Filip; Fossøy, Frode; Hansen, Haakon; Hobæk, Anders; Hoem, Stein Arild; Hosia, Aino Laila Johanna; Hovstad, Knut Anders; Jeppesen, Thomas Stjernegaard; Johnsen, Arild; Kallioniemi, Eveliina; Larsen, Aud; Lifjeld, Jan Terje; Pitelkova, Iva; Prager, Maria; Rey, Jessica L.; Salvesen, Ingrid; Vrålstad, Trude; Willassen, Endre. (2020) Kriterier for lagring av miljø-DNA prøver og data, herunder henvisning til referansemateriale. Criteria for depositing eDNA samples and data, including vouchered specimens. 2020.
  • Meissner, Kristian; Aroviita, Jukka; Baattrup-Pedersen, Annette; Buchner, Dominik; Ekrem, Torbjørn; Friberg, Nikolai; Johnson, Richard K.; Leese, Florian; Majaneva, Markus; Ólafsson, Jón S.; Schartau, Ann Kristin; Elbrecht, Vasco. (2020) Metabarcoding for use in Nordic routine aquatic biomonitoring - a validation study​. 2020. ISBN 978-92-893-6806-3. TemaNord (538).
  • Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Dahle, Sondre; Davey, Marie Louise; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Handberg, Øyvind Nystad; Hanssen, Oddvar; Magnussen, Kristin; Majaneva, Markus; Navrud, Ståle; Staverløkk, Arnstein; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode. (2020) Forslag til nasjonal insektovervåking. Erfaringer fra et pilotforsøk samt en nytte-kostnadsanalyse. 2020. ISBN 978-82-426-3479-5. NINA rapport (1725).
  • Ekrem, Torbjørn; Majaneva, Markus. (2019) DNA-metastrekkoding til undersøkelser av invertebrater i ferskvann. 2019. ISBN 978-82-8322-204-3. NTNU Vitenskapsmuseet naturhistorisk notat (10).
  • Åström, Jens; Birkemoe, Tone; Ekrem, Torbjørn; Endrestøl, Anders; Fossøy, Frode; Sverdrup-Thygeson, Anne; Ødegaard, Frode. (2019) Nasjonal overvåking av insekter. Behovsanalyse og forslag til overvåkingsprogram. 2019. ISBN 978-82-426-3287-6. NINA rapport (1549).

Andre

  • Ekrem, Torbjørn. (2021) Miljø-DNA i marine systemer og ferskvann. Status for metodeutvikling og framtidig bruk i miljøovervåkingen. Ny kunnskap om kyst- og ferskvann . Miljødirektoratet; Oslo. 2021-11-10 - 2021-11-11.