Bakgrunn og aktiviteter

Hans Solli-Sæther er professor ved Institutt for internasjonal forretningsdrift. Han er dr.oecon fra Handelshøyskolen BI og cand.scient fra Universitetet i Oslo. Hans forskningsinteresser ligger i skjæringspunktet mellom strategi, organisasjon og ledelse med særlig vekt på temaer som outsourcing og offshoring.

Undervisning

 • Strategi
 • Internasjonal organisasjon og ledelse
 • Global sourcing og ledelse i industrielle nettverk
 • Digitalisering av verdiskapning

Forskningsinteresser

 • Multinationale selskaper, oppkjøp og allianser
 • Globale verdikjeder
 • Informasjonssystemer

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Nesset, Erik; Solli-Sæther, Hans; Strand, Øivind. (2021) Bidrag innen kundeverdi og marked : Festskrift til Øyvind Helgesen. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 9788215055602.
 • Solli-Sæther, Hans; Gottschalk, Petter. (2010) Managing IT Outsourcing Performance. IGI Global. 2010. ISBN 9781605667966.
 • Gottschalk, Petter; Solli-Sæther, Hans. (2009) E-Government Interoperability and Information Resource Integration -Frameworks for Aligned Development. Information Science Reference. 2009. ISBN 9781605666488.
 • Gottschalk, Petter; Solli-Sæther, Hans. (2004) Outsourcing av IT : strategi og styring ved tjenesteutsetting. Fagbokforlaget. 2004. ISBN 8245001996.

Del av bok/rapport

 • Bondeli, Julia Vevenko; Havenvid, Malena Ingemansson; Solli-Sæther, Hans. (2021) Towards understanding the role of social capital for value creation in business relationships: The case of Russia. Bidrag innen kundeverdi og marked : Festskrift til Øyvind Helgesen.
 • Devold, Edvard Anders; Solli-Sæther, Hans; Nesset, Erik. (2021) Onshore-offshore location decision for high-tech shipbuilding projects. Bidrag innen kundeverdi og marked : Festskrift til Øyvind Helgesen.
 • Nesset, Erik; Solli-Sæther, Hans; Strand, Øivind. (2021) Øyvind Helgesens bidrag til utvikling av høyere økonomisk utdanning på Nordvestlandet og forskning innen kundelojalitet, kundeverdier og kundelønnsomhet. Bidrag innen kundeverdi og marked : Festskrift til Øyvind Helgesen.
 • Solli-Sæther, Hans; Gottschalk, Petter. (2020) OFFSHORE OUTSOURCING. The Routledge Companion to Managing Digital Outsourcing.
 • Halse, Lise Lillebrygfjeld; Nujen, Bella; Solli-Sæther, Hans. (2019) The role of institutional context in backshoring decisions. International business in a VUCA world : the changing role of states and firms.
 • Solli-Sæther, Hans; Flak, Leif Skiftenes. (2012) Samhandling og nytte fra e-forvaltningsprosjekter. Gevinstrealisering og offentlige IKT-investeringer.

Rapport/avhandling