Bakgrunn og aktiviteter

Professor  siden 2003 etter å ha arbeidet i ulike stillinger i industrien som entreprenør, ved et privat forskningsinstitutt og et opphold ved Université Laval i Québec, Canada. Min forskning og undervisning på master og PhD nivå inkluderer for tiden fersk betong, robotisert produksjon av sprøytebetong og porestruktur-betong egenskaps relasjoner til permeabilitet og bestandighet mot nedbrytning pga frost og alkali silika reaksjoner.  Forskningen min er rettet mot konkurranse- og bærekraft: fra partikkelpakning for å sikre lav miljøpåvirkning fra betongproduksjon via bestandighet til å inkludere CO2-opptak fra karbonatisering av resirkulert/knust betong i kvantifisering av betongs totale miljøpåvirkning på planeten over livssyklusen. Jeg hadde 1 års forskningstermin ved Princeton University 2012-2013.  

MIKS 2016-2021  (https://www.ntnu.edu/kt/miks )   MIcroproportioning with Crushed Sand

DACS 2015-2019  Durable Advanced Concrete Structures

SUPERCON 2019-2023 SUstainable sprayed PErmanent Robotmade COncrete tunnel liniNgs

PhD1995, NBI 1988-2000, PEAB 2000-2003,Professor 2003. , Laval Univ.Canada (1994-1995). Fersk betong, porestruktur, transport,frost. Princeton Univ./USA 2012-2013

Education:

MSc/PhD Civil Engineering, Concrete Materials, Norwegian Institute of Technology 1986/1995, MSc: “Abrasion on High Strength Concrete”/PhD: “Cracking and scaling of concrete in wet freeze/thaw”

Present Position:

(2005 –  ) Professor, The Norwegian University of Science and Technology, Dept of Structural Engineering, Concrete Group, (http://www.ntnu.edu/, http://www.ntnu.no/ ), Trondheim, Norway

Professional experience:

(2012-2013) 1 year sabbatical 2012-2013 at Princeton University, NJ, USA

http://gwsgroup.princeton.edu/people/visitors/prof-stefan-jacobsen/

http://www.princeton.edu/cee/people/display_person/?netid=stefanj

(2003-2005) Professor, Narvik College (http://www.hin.no/index.php?ID=5397 ) and 20 % researcher at Northern Research Institute http://www.norut.no/narvik_en//Norut-Narvik : Teaching Building materials and Building technology in Cold Climate, work included EU-Interreg funded project with Arkhangelsk State Technical University on Building technology in cold climate

(2000-2003) Contractor PEAB, Oslo (http://www.peab.com/) Quality and HES incl. concrete procurement, R&D, last year Head HES reporting to managing director of the Norwegian subsidiary

(1988-2000) Researcher Norwegian Building Research Institute, Oslo, Research assignments for companies, Norwegian Research Council, EU etc on concrete materials, incl.3 year PhD-leave, and,

(1994-1995) 1 year research visit Laval University, Quebec, Canada

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner