Bakgrunn og aktiviteter

Photo: Geir Mogen

Fagområde: Nanoskala ladningstransport og elementere eksitasjoner i lavdimensionella og magnetiske system, magnetiske nanopartiklar,  instrumentutvikkling.

Bakgrunn:

Teknologie doktor kondenserte mediers fysikk: Chalmers University of Technology (2000)

Forskningsaktiviteter:

  • Studier av magnetosdynamikkhos metalloxider, magnoniske strukturer og antiferromagneter. 
  • Studier av kvanteinterferens gjennom STM:baserte punktkontakter.
  • Magnetiska nanopartiklar, selvorganisering av magentiska nanopartiklar.
  • Instrumentering: STM design (UHV LT STM), Bredband FMR.

Undervisning:

-Parts of MN8000

Administrasjon:

  • Instituttleder, institutt for fysikk, NTNU

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2019

2017

2016

2015

2014

2012