Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er lege, spesialist i anestesiologi og har doktorgrad (ph.d.) i klinisk medisin på temaet hjertestans.Til daglig jobber jeg på St.Olavs Hospital HF i Trondheim som overlege på Klinikk for Anestesi og Intensivmedisin og som forsker på Regionalt Senter for Helsetjenesteutvikling i Sentral Stab. Jeg er også styreleder i Norsk Resuscitasjonsråd, et fagråd under Den Norske Legeforening som utarbeider norske retningslinjer for gjenoppliving av nyfødte, barn og voksne (www.nrr.org). Mine forskningsinteresser er primært fysiologiske responser på gjenoppliving ved hjertestans, sirkulatorisk stabilitet etter stor kirurgi og generelt anvendelse av komplekse statistiske modeller for å besvare kliniske forskningsspørsmål. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner