Bakgrunn og aktiviteter

Bakgrunn:

 • PhD i Psykologi, NTNU
 • Cand.polit i Psykologi, NTNU
 • Erfaring fra småbarnsteamet, BUP, Sykehuset Levanger

Interesseområder:

 • Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner
 • Kognitiv og motorisk utvikling
 • Sped- og småbarn
 • Premature

Pågående prosjekter:

Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner

 Prosjektet har følgende mål:
 • Å få kunnskap om barn og unge i aldergruppen 12-23 år som bor i barneverninstitusjoner i hele Norge, med fokus på psykiske lidelser og psykososial fungering
 • Å identifisere forhold ved institsjonen som kan ha betydning for barna og ungdommenes helse, tilpasning og utvikling
 • Å få kunnskap om barna og ungdommenes behov for, og bruk av, helsetjenester for psykiske helseplager
Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Helsedirektoratet som finansierer prosjektet.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Vereijken, Beatrix; van der Meer, Audrey; Van der Weel, Ruud; Kayed, Nanna. (2000) Advances in perception-action research. 2000.
 • Vereijken, Beatrix; van der Meer, Audrey; Van der Weel, Ruud; Kayed, Nanna. (2000) Advances in perception-action research. 2000.

Del av bok/rapport

 • Kayed, Nanna Sønnichsen; van der Meer, Audrey. (2000) Elicitation of the Moro response in human infants. Advances in perception-action research.

Rapport/avhandling

 • Kayed, Nanna Sønnichsen; Jozefiak, Thomas; Rimehaug, Tormod; Tjelflaat, Torill; Brubakk, Ann-Mari; Wichstrøm, Lars. (2015) Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. 2015.
 • Tjelflaat, Torill; Kayed, Nanna Sønnichsen. (2012) Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner - Delrapport 1. 2012.
 • Kayed, Nanna Sønnichsen. (2009) Development of prospective control of blinking and catching in full-term and preterm infants. 2009. ISBN 978-82-471-1791-0.