Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Butcher, Charles; Anderton, Charles; Brauer, Jurgen. (2017) Mass Killing. The Wiley Handbook of Violence and Aggression.
  • Butcher, Charles; Goldsmith, Benjamin. (2016) Economic Risk Factors and Predictive Modeling of Genocides and Other Mass Atrocities. Economic Aspects of Genocides, Other Mass Atrocities, and Their Prevention.