Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Butcher, Charles; Griffiths, Ryan. (2021) Quantitative Approaches: Towards comparative and trans-regional approaches in Historical International Relations. Routledge handbook of historical international relations.