Bakgrunn og aktiviteter


Kjell Wiik

Jeg har vært ansatt ved NTNU siden 1991 og jobber som professor ved Institutt for materialteknologi.

Fagfelt/Arbeidsområde
Uorganisk kjemi

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner