Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser: 

  • Vinterdrift av veger og flyplasser
  • Brøyting, sanding og salting
  • hjul-snø/is interaksjon (friksjon)

Undervisning:

  • TBA 4340 Rehabilitering og drift av veger (5 års emne)
  • BA6061 Drift og vedlikehold av veger (EVU, Erfaringsbasert masterprogram)
  • BA8617 Drift og vedlikehold av veger i kaldt klima (PhD emne)

 

Lenker:

Forskningsenter vinterdrift

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2021

2020

2019

2018

2017

2016