Bakgrunn og aktiviteter

I min forskning på prostatakreft benyttes multi-omics teknologi (metabolomics, proteomics, transcriptomics, genomics) på  vevsprøver og biologiske væsker (urin, blod) fra storskala biobanker. Vikige metoder som MS MALDI-imaging, MR spektroskopi (HR MAS MRS), RNA sekvensiering og immunohistokjemi blir brukt for å detektere nye og validere potensielle biomarkører/molekylære signaturer for å skille aggressiv fra saktevoksende prostatakreft.

Jeg leder nå prosjektet "ProstOmics" (grant agreement No 758306) som er et ERC finansiert starting grant.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner