Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

 • Johansen, Oddbjørn; Mjøen, Odd Morten. (2019) Profesjonell yrkesutøvelse - styrt av dags- og ukeplaner. Hverdag i velferdstatens bofellesskap.
 • Magnus, Eva; Witsø, Aud Elisabeth; Mjøen, Odd Morten. (2019) Landsbyen - et annerledes bofellesskap. Hverdag i velferdstatens bofellesskap.
 • Mjøen, Odd Morten; Johansen, Oddbjørn; Tøssebro, Jan. (2019) Aspekter ved organisering av tjenester i hjemmet. Hverdag i velferdstatens bofellesskap.
 • Mjøen, Odd Morten; Kermit, Patrick Stefan. (2018) Døve mennesker møte med politi og rettsvesen - barrierer og muligheter. Marginalitet,sårbarhet, mestring. Metodiske utfordringer i praksisnær forskning.
 • Erlenkamp, Sonja; Berge, Sigrid Slettebakk; Grande, Trine; Mjøen, Odd Morten; Raanes, Eli; Amundsen, Guri. (2011) Becoming the ears, eyes, voice and hands of someone else : : educating generalist interpreters in a three-year programme. Signed language interpreting.
 • Kermit, Patrick S; Mjøen, Odd Morten; Holm, Astri. (2009) Habilitering av barn med cochleaimplantat i et etisk perspektiv - en pilotstudie. Hørsel - språk og kommunikasjon. En artikkelsamling.

Rapport/avhandling

 • Mjøen, Odd Morten; Kermit, Patrick Stefan; Caspersen, Joakim. (2021) Betingelser for god inkludering i skole for hørselshemmede. 2021. ISBN 978-82-7570-657-5.
 • Johansen, Oddbjørn; Mjøen, Odd Morten. (2019) "Herre i egen Leilighet" en oppsummering av erfaringer med flytting av Løvetanne Bofelleskap til egne leiligheter på Vikatunet. 2019. ISBN 978-82-7456-807-5.
 • Mjøen, Odd Morten. (2019) Å arbeide i noens hjem. Ideologi og praksis i bofellesskap for personer med utviklingshemming. 2019. ISBN 978-82-326-4320-2.
 • Olsen, Terje; Mjøen, Odd Morten; Rønning, Hild; Kermit, Patrick S. (2010) Tegn, tillit og troverdighet - om rettssikkerhet for døve og hørselshemmede. 2010. ISBN 9788273216007. Nordlandsforskning rapport (11).
 • Mjøen, Odd Morten. (2007) Rapport om studiet Veiledning i tolking : VIT130. 2007.
 • Mjøen, Odd Morten. (2006) Rapport om studiet Tolking i offentlig tjenesteyting: TOTY130 2004-kullet 2005-kullet. 2006.
 • Kermit, Patrick Stefan; Holm, Astri; Mjøen, Odd Morten. (2005) Cochleaimplantat i et tospråklig og etisk perspektiv. 2005. ISBN 8278770999. HiST ALT rapport (14).
 • Mjøen, Odd Morten; Kermit, Patrick Stefan; Herheim, Live. (2005) Evalueringsrapport "Tvillingskolemodellen". 2005. ISBN 8248610705.
 • Mjøen, Odd Morten; Kermit, Patrick S. (2004) Nasjonal standard for tolketjenesten. 2004. ISBN 8255110445.