Bakgrunn og aktiviteter

d

Cand. Psychol. UiO 1986. Autorisert psykolog. Dr. Psychol. UiB 1990. Professor i biologisk psykologi UiT og NTNU 1990-dd. Instituttleiar UiT og NTNU 2008-dd

Magne Arve Flaten. Tlph: 73597468(w)/41047378(h). Fax: 73591960. E-mail: magne.a.flaten@ntnu.no

Present position: Professor of biological psychology, Norwegian University of Science and Technology, and Head of the Department of Behavioural Science, OsloMet.

 

Education

1981-1986      Cand. Psychol. programme, University of Oslo (UiO)

1986                Cand. Psychol. Licensed clinical psychologist.

1990                Dr. Psychol. (PhD), Faculty of Psychology, University of Bergen (UiB).

2000                Pedagogical development programme for university lecturers, Norwegian University of Science and Technology (NTNU)

Professional career

1987-1990      Stipend in somatic psychology from the Department of Biological and Medical Psychology, UiB.

1990-1994      Associate Professor of Experimental Psychology, Department of Psychology, UiT.

1994-1995      Fulbright Scholar, Neuroscience Laboratories, Veterans’ Hospital, Columbia, SC, USA

1994-1999      Professor of Biological Psychology, Department of Psychology, UiT.

1999-2000      Professor of Biological Psychology, Department of Psychology, NTNU.

2000-present   Professor of Biological Psychology, UiT

2003-2004      Visiting researcher, Behavioral Pharmacology Research Unit, School of Medicine, Johns Hopkins University, Baltimore, MD, USA

2005-2008      Dean of Research, Faculty of Social Science, UiT

2008-2013      Head, Department of Psychology, UiT

2010-2016      Professor II, Department of Health, Sogn og Fjordane College

2013-2017      Head, Department of Psychology, NTNU

2017-present  Professor of Biological Psychology, NTNU

2019-present  Head, Department of Behavioural Science, OsloMet

 

Professional affiliations and duties

       Chair, By-Laws Committee, Society for Psychophysiological Research, 2006-2008.

       Member, Scientific Committee, European Congress of Psychology, Oslo 2009.

       Member, Norsk Psykologforening, Society for Psychophysiological Research, and Society for Neuroscience.

       Member, Editorial Board, European Psychologist, European Journal of Behavior Analysis, Journal of Caffeine Research, and Norsk Atferdsanalytisk Tidsskrift.

       Chair, Organising Committee, International Conferences on Imaging in Neuroscience, Tromsø, 2007 and 2009.

       Chair, National Council for Psychology Education, 2012-2013.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner