Catharina de Lange Davies

Professor Institutt for fysikk
73593688
Høgskoleringen 5, Realfagbygget * B4-152

Bakgrunn og aktiviteter

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner