Bakgrunn og aktiviteter

 

Fagfeltet barnevernledelse og ledelse av tverrfaglig samarbeid. 

Emneansvarlig for den nasjonale videreutdanningen i barnevernledelse:https://www.ntnu.no/videre/barnevernledelse

Oppgaver knyttet til kompetansastrategien for det kommunale barnevernet . 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Kvello, Øyvind; Moe, Torill. (2014) Barnevernledelse. Gyldendal Akademisk. 2014. ISBN 978-82-05-45691-4.

Del av bok/rapport

 • Moe, Torill; Gotvassli, Kjell Aage. (2020) Ledelse - endring og utviklingsarbeid. Dørstokkmila: Barnehagens vei fra magefølelse til melding.
 • Iversen, Katrine; Moe, Torill. (2019) En tverrfaglig nøkkel - Å jobbe på tvers for å hjelpe unge i vanskelige livssituasjoner. Yrkesopplæring.
 • Moe, Torill; Gotvassli, Kjell Aage. (2019) Etiske utfordringer og dilemmaer i aksjonsforskning. Aksjonsforskning på mange vis. Forsknings- og utviklingsarbeid i barnehagen..
 • Iversen, Katrine; Moe, Torill. (2017) Et lag rundt eleven, læreren og skolen. Didaktisk praksis 5.-10.trinn.
 • Moe, Torill; Gotvassli, Kjell Aage. (2017) Barnevernledelse - skjønnsutøvelse og ansvarliggjøring. Ledelse og skjønnsutøvelse : analyse, intuisjon, forhandlinger.
 • Moe, Torill; Iversen, Katrine. (2017) Skolens møte med barn i vanskelige livssituasjoner. Didaktisk praksis 1. - 7. trinn.
 • Moe, Torill; Gotvassli, Kjell-Åge. (2016) Ledelse og beslutningspraksis. Beslutninger i barnevernet.
 • Ekelund, Bjørn Zakarias; Moe, Torill. (2014) Teamledelse og ledelsesteam. Barnevernledelse.
 • Gotvassli, Kjell-Åge; Moe, Torill. (2014) Endringsledelse i barnevernet. Barnevernledelse.
 • Gotvassli, Kjell-Åge; Moe, Torill. (2014) Kunnskapsutvikling, motivasjon og jobbtilfredshet i barnevernet. Barnevernledelse.
 • Moe, Torill; Valstad, Stein Jonny. (2014) Lederutfordringer, lederansvar og en modell for barnevernledelse. Barnevernledelse.

Rapport/avhandling