Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Kvello, Øyvind; Moe, Torill. (2014) Barnevernledelse. Gyldendal Akademisk. 2014. ISBN 978-82-05-45691-4.

Del av bok/rapport

  • Moe, Torill; Gotvassli, Kjell-Åge. (2016) Ledelse og beslutningspraksis. Beslutninger i barnevernet.
  • Ekelund, Bjørn Zakarias; Moe, Torill. (2014) Teamledelse og ledelsesteam. Barnevernledelse.
  • Gotvassli, Kjell-Åge; Moe, Torill. (2014) Endringsledelse i barnevernet. Barnevernledelse.
  • Gotvassli, Kjell-Åge; Moe, Torill. (2014) Kunnskapsutvikling, motivasjon og jobbtilfredshet i barnevernet. Barnevernledelse.
  • Moe, Torill; Valstad, Stein Jonny. (2014) Lederutfordringer, lederansvar og en modell for barnevernledelse. Barnevernledelse.

Rapport/avhandling