Bakgrunn og aktiviteter

Forskningsinteresser

Jeg er interessert i eksperimentell fonetikk og taleteknologi. Jeg jobber både med grunnforskning og med anvendt forskning. I de siste årene har jeg vært prosjektleder for en tverrfaglig prosjekt om datastøttet uttaletrening i flere dialekter av norsk: Computer-Assisted Listening and Speaking Tutor. Utvalg av øvelser i systemet tilpasses brukerens morsmål. Selve plattformen er multilingual, og prosjektet nå utvikles med en kommersiell spin-off med navnet Sounds Good. På den kommersielle plattformen vil vi også ha britisk engelsk som målspråk. Plattformen brukes i tillegg for å samle inn brukerdata som kan anvendes til fonetisk-lingvistisk analyse, og vi håper at vi kan bidra til utvikling av ny kunnskap om fremmedspåktilegnelse. Mer informasjon, også om mine tidligere forskningstemaer, finner du på min personlig hjemmeside.

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A.. (2017) Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016. Peter Lang Publishing Group. 2017. ISBN 978-3-631-72352-4.

Del av bok/rapport

  • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; van Dommelen, Wim A.. (2017) Preface. Nordic Prosody. Proceedings of the XIIth Conference, Trondheim 2016..
  • Husby, Olaf Anders; Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Albertsen, Egil; Hedayatfar, Keivan; Bech, Øyvind. (2015) Selective teaching of L2 pronunciation. Critical CALL. Proceedings of the 2015 EUROCALL Conference, Padova, Italy..
  • Koreman, Jacques; Martinez-Paricio, Violeta; Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Husby, Olaf Anders. (2015) A systematic approach to the pronunciation training of phonotactics. Proceedings of the 18th International Congress of Phonetic Sciences.
  • Martinez-Paricio, Violeta; Koreman, Jacques; Husby, Olaf Anders. (2015) L1-L2map: una base de datos fónica para la enseñanza de la pronunciación de segundas lenguas. Perspectivas actuales en el análisis fónico del habla. Tradición y avances en la fonética experimental.
  • Andreeva, Bistra; Barry, William J.; Koreman, Jacques. (2014) A cross-language corpus for studying the phonetics and phonology of prominence. Proceedings of the Ninth International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC'14).
  • Andreeva, Bistra; Koreman, Jacques; Barry, William J.. (2014) Local and global acoustic correlates of information structure in Bulgarian. Speech Prosody 7.
  • Abrahamsen, Jardar Eggesbø; Koreman, Jacques; Askheim, Lars Isak. (2013) Eyebrow movements in prosody. Nordic Prosody. Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012.
  • Andreeva, Bistra; Bott, Oliver; Koreman, Jacques; Solstad, Torgrim. (2013) Prosodic Effects of Implicit Causality in German and Norwegian?. Nordic Prosody. Proceedings of the XIth Conference, Tartu 2012.