Bakgrunn og aktiviteter

Mine forskningsområder og CV

 

Utdanning

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

 • Dr. art, Teknologi og vitenskapsstudier. Tittel på doktoravhandling: "Grønn kunnskap, blå stemning. Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk?"
 • Cand. Polit sosiologi 2000
 • Cand. Mag fra Universitetet i Tromsø

Forsker

 • Forsker Teknologi og samfunn 2011 - dd
 • SINTEF Teknologi og samfunn 2009 - 2010
 • Forsker Teknologi og samfunn 2006 – 2007 

Post. doc

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2007 – 2011

Stipendiat

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2001 – 2006 

Vitenskapelig assistent

 • Institutt for tverrfaglige kulturstudier 2000 – 2001 

Foreleser

 • Kult 3321 Innovasjon og bærekraftighet 2003 – 2005
 • EPO 100 Energiframtider og miljøvisjoner 2007 – 2008
 • HFEL0006 - STS: Energi, miljø og samfunn 2010

Publikasjoner

 • Ryghaug, M. Sørensen, K. H and Næss, R. (2011) Making sense of global warming: Norwegians appropriating knowledge of anthropogenic climate change. Public Understanding of Science. Sci. 1. 1–18
 • Teknologisk melankoli? Debatten om gasskraft 1997-2004. I: Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Ubrukt miljøforskning: Metodiske monologer eller politisk uforstand?. I: Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning. Tapir Akademisk Forlag 2008
 • Nye energiholdninger? Når komfortkulturen møter klimatrusselen. I: Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Grønn kunnskap, blå stemning. Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk? Institutt for tverrfaglige kulturstudier: NTNU 2007
 • Teknologiske fortellinger - den ustabile veiprisingsdiskursen. Sosiologisk Tidsskrift 2003
 • Når ting tar tid: utviklingen av saltkraftverk-teknologi i Norge. I: Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling. Tapir Akademisk Forlag 2007
 • Transporttelematikk: Vil det løse et stort moderne problem? I: IKT etter dotcom-boblen (Helge Godø (red.)). 2003
 • Will Telematics Move in Concert? Social shaping of transport telematics: The case of Germany. Trondheim: Senter for teknologi og samfunn, NTNU 2001 23 s. STS-working paper

Media

 • Klimaendringene skremmer barna. (intervju i Adresseavisen 18.12.2010)
 • Støtte til CO2 håndtering. Kronikk Dagsavisen 03.07 - 2010 (Hans Torvatn, Sturle Tvedt Danielsen og Robert Næss)
 • Barn og unges frykt for klimaendringer. Kronikk Adresseavisen 2009 (Robert Næss og Henrik Karlstrøm)
 • Et luftslott på månen. Kronikk Bergens Tidende 2009 (Robert Næss, Marianne Ryghaug og Knut Holtan Sørensen)
 • Hvorfor handle når en ikke må. Kronikk Klassekampen 2007 (Siri Hall Arnøy, Marianne Ryghaug og Robert Næss)
 • Å sette pris på veien. Kronikk Adresseavisen 2002 (Robert Næss og Jøran Solli) 

Presentasjoner

 • Miljøutfordringer for deg? Grønt Flagg/Trondheim kommune
 • Teknologi, livsstil og holdninger - hva er viktigst for å nå målet om 3 tonn CO2? Byutviklingsseminar Trondheim kommune
 • Avmakt i klimaendringens tidsalder? Møte framtidens byer Trondheim kommune; 2009-04-29
 • Håndtering av klimatrusselen. Oppstartskonferanse for forskningsprogrammet miljø 2015; 2008-11-18
 • Kan vi leve et lavutslippsliv?. Prosjektet Klimaråd Underveis; 2009-09-03
 • Kan vi leve et lavutslippsliv? Om infrastruktur, energibruk og transport. Prosjektet Klimaråd Underveis; 2009-09-11
 • Klimakrisen. Årsak og virkning. Norsk forskning på fornybar energi.. GRØNN BARNEBY . KURS FOR ANSATTE I UNGDOMSSKOLEN; 2008-04-01
 • Metodiske monologer: Livsløps- og eksergianalysens forkortede liv. SAMSTEMTs avslutningsseminar "Energi, miljø og teknologi - samspill eller styringssvikt i energi- og klimapolitikken?"; 2004-11-08
 • Norsk energikultur i møte med klimatrusselen. Enovauniversitetet; 2008-11-28
 • Nye energiholdninger? Når energi- og komfortkulturen møter klimatrusselen. Seminar om og for kraftmarkedet; 2007-12-17
 • Konfigurering av klimakunnskap: et oversettingsproblem?. NORKLIMA forskerkonferanse; 2007-02-06
 • Kan klimaforskning brukes? Klimautvalget for Trondheim kommune; 2009-03-17

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Næss, Robert; Solli, Jøran. (2013) Klimakunnskap og klimatilpasning. Hvordan drives klimatilpasning?. Akademika forlag. 2013. ISBN 978-82-321-0307-2.

Del av bok/rapport

 • Ryghaug, Marianne; Næss, Robert. (2012) Climate Change Politics and Everyday Life. Climate Change Politics. Communication and Public Engagement.
 • Næss, Robert; Sørensen, Knut Holtan. (2008) Ubrukt miljøforskning: Metodiske monologer eller politisk uforstand?. Vitenskap som dialog - kunnskap i bevegelse. Tverrfaglighet og kunnskapskulturer i forskning.
 • Næss, Robert. (2007) Når ting tar tid: utviklingen av saltkraftverk-teknologi i Norge. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Næss, Robert. (2007) Teknologisk melankoli? Debatten om gasskraft 1997-2004. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Ryghaug, Marianne; Næss, Robert. (2007) Nye energiholdninger? Når komfortkulturen møter klimatrusselen. Mellom klima og komfort - utfordringer for en bærekraftig energiutvikling.
 • Bye, Robert; Næss, Robert. (2003) Transporttelematikk: Vil det løse et stort moderne problem?. IKT etter dotcom-boblen (Helge Godø (red.)).

Rapport/avhandling

 • Pietzner, K; Schumann, D; Tvedt, Sturle Danielsen; Torvatn, Hans Yngvar; Næss, Robert; Reiner, D.M; Anghel, S; Cismaru, D; Constantin, C; Daamen, D.D.L; Dudu, A; Esken, A; Gemeni, V; Ivan, L; Koukouzas, N; Markos, A; Ter Mors, E; Nihidov, O.C; Papadimitriou, J; Samoila, I.R; Sava, C.S; Terwel, B.W; Tomescu, C.E; Ziogou, F. (2010) Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public. Results of the representative national surveys of public awareness, knowledge and opninions concerning CCS. 2010.
 • Terwel, B.W; Ter Mors, E; Reiner, D.M; Schumann, D; Anghel, S; Boulouta, I; Cismaru, D.M; Constantin, C; De Jager, C.C.H; Dudu, A; Esken, A; Firth, R.M; Gemeni, C; Hindriks, C; Koukouzas, N; Markos, A; Næss, Robert; Nihidov, O.C; Pietzner, K; Samoila, I.R; Sava, C.S; Stephenson, M.H; Tomescu, C.E; Torvatn, Hans Yngvar; Tvedt, Sturle Danielsen; Vellentin, D; West, J.M; Ziogou, F. (2010) Scrutinizing the impact of CCS communication opinion quality: An experimental comparison between Focus Group Discussions versus Information-Choice Questionnaires (ICQs): Results from cross-national analyses. 2010.
 • Ziogou, F; Gemeni, V; Koukouzas, N; Schumann, D; Anghel, S; Cismaru, D; Constantin, C; Dudu, A; Ivan, L; Nihidov, O.C; Samoila, I.R; Sava, C.S; Tomescu, C.E; Daamen, D.D.L; Esken, A; Kristiansen, G; Markos, A; Ter Mors, E; Næss, Robert; Papadimitriou, J; Pietzner, K; Reiner, D.M; Terwel, B.W; Torvatn, Hans Yngvar; Tvedt, Sturle Danielsen. (2010) Scrutinizing the impact of CCS communication on the general and local public. Recommendations for the communication of CCS. 2010.
 • Næss, Robert; Sørensen, Knut Holtan. (2007) Grønn kunnskap, blå stemning Teknologi og politikk for en bærekraftig energibruk?. 2007. ISBN 978-82-471-2369-0.
 • Næss, Robert. (2002) Fortellingens iscenesettelse. 2002. STS arbeidsnotat/ working paper (5/02).
 • Næss, Robert. (2001) Will Telematics Move in Concert? Social shaping of transport telematics: The case of Germany. 2001. STS-rapport.