Bakgrunn og aktiviteter

Professor i sosialmedisin, HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin og sykepleie, Fakultet for medisin og helsevitenskap, NTNU.

Tidligere spesialist i allmennmedisin, nå overlege og spesialtist i psykiatri, Sykehuset Levanger, Helse Nord-Trøndelag HF.

Personlig intervju i Tdnlf: http://tidsskriftet.no/article/3406918

Daglig leder ved HUNT forskningssenter 2008-2020. https://www.ntnu.no/hunt/

Grunnlegger og leder av Folkehelsealliansen i Trøndelag fra 2016. https://www.facebook.com/folkehelsealliansen  

En av grunnleggerne og nestleder i styret for Kultur og helse - nasjonalt kompetansesenter. https://kulturoghelse.no/

Doktorgrad i sosial epidemiologi/samfunnsmedisin som omhandlet forskning på sosioøkonomiske årsaker til dårlig helse, sykdom, dødelighet og arbeidsuførhet. I tillegg forskningserfaring innen risikofaktorepidemiologi, psykiatrisk epidemiologi, eldreforskning, yrke og helse, teknologi og helsetjenesteforskning. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Krokstad+Steinar

Skrevet flere bokkapiteler innen samfunnsmedisin, sosialmedisin og medisinske sosiologi. Han er en av redaktørene i den nye sosialmedisinske læreboken i Norge. http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Medisin/Sosialmedisin

Helseundersøkelsen i Trøndelag - HUNT

Prosjektleder for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 2006-08 (HUNT3), og leder av HUNT forskningssenter under gjennomføringen av HUNT4 (2017-19), som integrerte data fra en lang rekke medisinske og samfunnsvitenskapelige forskningsdisipliner og har ført til omfattende forsking innen en lang rekke vitenskapelige tradisjoner. Over 200 doktorgrader er basert på materialet. I tillegg er HUNT en screeningundersøkelse for utvalgte sykdommer og tilstander. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22879362

Som leder av HUNT forskningssenter fra 2008 til 2020 mye involvert i forebyggende og helsefremmende helsearbeid i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.   https://www.ntnu.no/hunt/rapporter

Internasjonalt forskningssamarbeid

Utdanning

 • Cand. med., Universitetet i Oslo 1989
 • Veileder i allmennmedisin 1999
 • Spesialist i allmennmedisin 2001-2006
 • Medisinsk doktorgrad, NTNU 2004
 • Spesialist i psykiatri fra 2006

Arbeidserfaring etter studium og turnus

 • Allmennpraksis, kommunelege II 1991 - 1997, Kommunelegen i Holtålen
 • Psykiatri fra 1997, Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF
 • Stipendiat 1998 - 2000, HUNT forskningssenter, ISM, NTNU
 • Prosjektleder Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT3 2001 – 2008
 • Daglig leder HUNT forskningssenter fra 2008 til 2020
 • Professor i sosialmedisin, NTNU

Avhandling

Socioeconomic inequalities in health and disability. Social epidemiology in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. Trondheim, Tapir, 2004.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner