Bakgrunn og aktiviteter

Professor dr. med., Daglig leder HUNT forskningssenter, Institutt for samfunnsmedisin, Det medisinske fakultet, NTNU. Overlege i psykiatri, Helse N-T.

http://tidsskriftet.no/article/3406918

Daglig leder, HUNT forskningssenter

Doktorgrad i sosial epidemiologi/samfunnsmedisin, forsket på sosioøkonomiske årsaker til dårlig helse, sykdom, dødelighet og arbeidsuførhet. I tillegg forskningserfaring innen psykiatrisk epidemiologi og helsetjenesteforskning. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Krokstad%20S

Skrevet flere bokkapiteler innen samfunnsmedisin, sosialmedisin og medisinske sosiologi. Han er en av redaktørene i den nye sosialmedisinske læreboken i Norge. http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Medisin/Sosialmedisin

Prosjektleder for Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag i 2006-08 (HUNT), og integrerte data fra en lang rekke medisinske og samfunnsvitenskapelige forskningsdisipliner i studien, som har ført til omfattende forsking innen en lang rekke disipliner. I tillegg var HUNT en screeningundersøkelse for utvalgte sykdommer og tilstander. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22879362

Som leder av HUNT forskningssenter siden 2008 tungt involvert i forebyggende og helsefremmende helsearbeid i samarbeid med lokale, regionale og nasjonale myndigheter.   http://www.ntnu.no/hunt

Utdanning

 • Cand. med., Universitetet i Oslo 1989
 • Veileder i allmennmedisin 1999
 • Spesialist i allmennmedisin 2001-2006
 • Medisinsk doktorgrad, NTNU 2004
 • Spesialist i psykiatri 2006

Arbeidserfaring etter studium og turnus

 • Allmennpraksis, kommunelege II 1991 - 1997, Kommunelegen i Holtålen
 • Psykiatri 1997 - , Psykiatrisk klinikk, Helse Nord-Trøndelag HF
 • Stipendiat 1998 - 2000, HUNT forskningssenter, ISM, NTNU
 • Prosjektleder Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, HUNT3 2001 – 2008
 • Daglig leder HUNT forskningssenter fra 2008

Avhandling

Socioeconomic inequalities in health and disability. Social epidemiology in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. Trondheim, Tapir, 2004.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Mæland, John Gunnar; Haug, Kjell; Høyer, Georg; Krokstad, Steinar. (2011) Sosialmedisin. Gyldendal Norsk Forlag A/S. 2011. ISBN 9788205399150.

Del av bok/rapport

 • Krokstad, Steinar; Høyer, Georg. (2011) Sosial ulikhet i helse. Sosialmedisin.
 • Sund, Erik Reidar; Krokstad, Steinar. (2009) Sosial kapital : limet som holder folkehelsen sammen?. Sosialepidemiologi - sosiale årsaker til sykdom og helsesvikt.
 • Westin, Steinar; Krokstad, Steinar. (2003) Folkehelse og sosial ulikhet. Helse for de mange. Samfunnsmedisin i Norge.

Rapport/avhandling

 • Krokstad, Steinar; Knudtsen, Margunn Skjei. (2011) Folkehelse i endring. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. HUNT 1 (1984-86) - HUNT 2 (1995-97) - HUNT 3 (2006-08). 2011. ISBN 978-82-91725-08-6.
 • Krokstad, Steinar; Holmen, Turid Lingaas; Hveem, Kristian; Mangrud, Reidun; Langhammer, Arnulf; Skjetne, Anne-Brit; Stene, Turid Rygg; Holmen, Jostein. (2009) HUNT. Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Lokalt, nasjonalt og internasjonalt fremragende. HUNT og NTNU mot 2020. Status og muligheter. 2009.
 • Sund, Erik; Krokstad, Steinar. (2005) Sosiale ulikheter i helse i Norge. En kunnskapsoversikt. 2005.
 • Krokstad, Steinar. (2004) Socioeconomic inequalities in health and disability. Social epidemiology in the Nord-Trøndelag Health Study (HUNT), Norway. Tapir Akademisk Forlag. 2004.

Andre

 • Krokstad, Steinar. (2012) Første stopp: Levanger. Trøndelag er den aller første regionen som får besøk av den nye helseministeren, Jonas Gahr Støre. www.levangeravisa.no [Internett]. 2012-09-24.