Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i kjønns- og mangfoldsstudier og leder for Senter for kjønnsforskning. I tillegg er jeg professor II ved Universitetet i Bergen, tilknyttet prosjektet GenderAct

Min faglige bakgrunn er i sosiologi, kjønnsstudier og STS. Jeg har gjort empiriske studier av hvordan likestillingspolitikk blir produsert, hvordan kjønn og makt virker i ideelle organisasjoner og for tiden forsker jeg på kjønn og mangfold i akademia. 

I forskningen min er jeg spesielt opptatt av spørsmål om hvordan forskjell og likhet - sosiale kategorier og ulikhet - blir produsert og endret. Jeg er interessert i å utforske levd erfaring og potensialet for endring som ligger i hverdagserfaringene vi deler, og for tiden er jeg engasjert i å lære og ta i bruk mikro-fenomenologisk forskningsmetode

Doktorgradsavhandlingen min fra 2013 hanlder om hvordan kjønnskvotering i bedriftsstyrer kom i stand som politisk reform i Norge. Jeg har vært medredaktør for bøkene Bodies, Symbols and Organizational Practice (Routledge, 2018), og Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge (Fagbokforlaget, 2016). 

Pågående prosjekter:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut Holtan; Kristensen, Guro Korsnes. (2020) Toolbox for gender balance. Toolbox for gender balance

Bøker

 • Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine Helena Bang; Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power. Routledge. 2018. ISBN 978-1-138-23370-6. Routledge Research in Gender and Society.
 • Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1921-6.

Del av bok/rapport

 • Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø; Matsuda, Derek. (2021) Making it in academia: A study of career narratives of men and women professors in Norway and Japan. Comparative Perspectives on Gender Equality in Japan and Norway. Same but different?.
 • Vinge, Heidi; Sørensen, Siri Øyslebø. (2020) From Agri-Culture to Agri-Nature: New Allianced or Farmland Preservation in Norway. Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2019) "Lessons from Norway" - how gender quotas on corporate boards was transformed from unthinkable to exportable. Nordic Gender Equality Policy in a Europeanisation Perspective.
 • Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine Helena Bang; Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Preface. Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..
 • Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine Helena Bang; Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Transdisciplinary interventions. Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Women to the rescue? Gender, power and idealism in the third sector. Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Feministiske perspektiver på reproduksjon. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Likestilt reproduksjon?. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon i dagens Norge. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Karrierekvinne og mor: Et kulturanalytisk blikk på kombinasjonslivets balansekrav. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Faniko, Klea; Fabio, Lorenzi-Cioldi; Ghisletta, Paolo; Sørensen, Siri Øyslebø; Manushi, Erjona; Shalsi, Fiorela; Chipeaux, Marion. (2015) When meritocracy opposes quota policy: how education and policy strength impact opinions about affirmative action. Gender and Social Hierarchies. Perspectives from social psychology.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Blå feminisme - feminisme for næringslivet?. Kjønn og næringsliv i Norge.
 • Bolsø, Agnes; Bjørkhaug, Hilde; Sørensen, Siri Øyslebø. (2013) Gender-balanced corporate boards. Getting Women on to Corporate Boards: A snowball starting in Norway.

Rapport/avhandling

 • Flikke, Julie Katrine; Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2020) International diversity at NTNU - A qualitative study of the experiences of incoming researchers, management and administrative staff. 2020.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes. (2018) "Verktøykasse" for bedre kjønnsbalanse. En håndbok for instituttledere som vil bedre kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte. 2018.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) En ujevn utvikling. Kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger ved NTNU 2004-2014. 2016.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut H.; Lagesen, Vivian Anette. (2013) Likestilling uten kjønn? En studie av hvordan kjønnskvotering til bedriftsstyrer ble montert som politisk reform. 2013. ISBN 978-82-471-4635-4.