Bakgrunn og aktiviteter

Siri Øyslebø Sørensen er professor i kjønns- og mangfoldsstudier, og leder for Senter for kjønnsforskning. Hun har en bakgrunn i kjønnsstudier og STS. Hun arbeider tverrfaglig, og forskningsfeltene hennes omfatter organisasjonsstudier, politikkstudier og kulturstudier av media. Gjennom forskningen sin er Sørensen opptatt av å få en dypere forståelse av hvordan ekskludering / inkludering er vevd sammen i sosiokulturelle prosesser og dynamikker. Dette gjør at hun er spesielt opptatt av spørsmål om hvordan forskjell og likhet, kategoriseringer og ulikhet blir produsert og endret. Denne interessen innebærer at hun jobber med flerdimensjonale perspektiver i forskningsprosjekter, og er opptatt av samspillet mellom strukturelle, diskursive, materielle og sosiale aspekter på flere nivå.

Sørensen fikk doktorgraden i 2013 basert på en avhandling om hvordan kjønnskvotering i bedriftsstyrer kom i stand som politisk reform i Norge. Artikkelen "Statsfeminismens møte med næringslivet" inngikk i dette arbeidet, og ble tildelt prisen for beste artikkel i 2011 av Tidsskrift for kjønnsforskning. Sørensen har vært medredaktør for bøkene Bodies, Symbols and Organizational Practice (Routledge, 2018), og Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge (Fagbokforlaget, 2016).

Hun har også studert kjønn og makt i ideelle organisasjoner, og undersøker for tiden kjønn og mangfold i akademia.

Undervisning:

 • KULT 3305 Teorier om kjønn, likhet og forskjell
 • KULT 3310 Analyseredskaper i studier av kjønn, likestilling og mangfold
 • KULT8860 Tale, tekst og tolkning. Forskerkurs i kvalitativ metode

Pågående prosjekter:

Tidligere prosjekter:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine Helena Bang; Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power. Routledge. 2018. ISBN 978-1-138-23370-6. Routledge Research in Gender and Society.
 • Ravn, Malin Noem; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-1921-6.

Del av bok/rapport

 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2019) "Lessons from Norway" - how gender quotas on corporate boards was transformed from unthinkable to exportable. Nordic Gender Equality Policy in a Europeanisation Perspective.
 • Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine Helena Bang; Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Preface. Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..
 • Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine Helena Bang; Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Transdisciplinary interventions. Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Women to the rescue? Gender, power and idealism in the third sector. Bodies, Symbols and Organizational Practice. The Gendered Dynamics of Power..
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Feministiske perspektiver på reproduksjon. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Likestilt reproduksjon?. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Kristensen, Guro Korsnes; Ravn, Malin Noem; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Reproduksjon i dagens Norge. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Karrierekvinne og mor: Et kulturanalytisk blikk på kombinasjonslivets balansekrav. Reproduksjon, kjønn og likestilling i dagens Norge.
 • Faniko, Klea; Fabio, Lorenzi-Cioldi; Ghisletta, Paolo; Sørensen, Siri Øyslebø; Manushi, Erjona; Shalsi, Fiorela; Chipeaux, Marion. (2015) When meritocracy opposes quota policy: how education and policy strength impact opinions about affirmative action. Gender and Social Hierarchies. Perspectives from social psychology.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Blå feminisme - feminisme for næringslivet?. Kjønn og næringsliv i Norge.
 • Bolsø, Agnes; Bjørkhaug, Hilde; Sørensen, Siri Øyslebø. (2013) Gender-balanced corporate boards. Getting Women on to Corporate Boards: A snowball starting in Norway.

Rapport/avhandling

 • Flikke, Julie Katrine; Gullikstad, Berit; Kristensen, Guro Korsnes; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2020) International diversity at NTNU - A qualitative study of the experiences of incoming researchers, management and administrative staff. 2020.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes. (2018) "Verktøykasse" for bedre kjønnsbalanse. En håndbok for instituttledere som vil bedre kjønnsbalanse blant vitenskapelig ansatte. 2018.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) En ujevn utvikling. Kjønnsbalansen i vitenskapelige stillinger ved NTNU 2004-2014. 2016.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Sørensen, Knut H.; Lagesen, Vivian Anette. (2013) Likestilling uten kjønn? En studie av hvordan kjønnskvotering til bedriftsstyrer ble montert som politisk reform. 2013. ISBN 978-82-471-4635-4.
 • Bolsø, Agnes; S¿rensen, Siri ¯ysleb¿. (2005) Girlpower = Maskulinitetskrise. Kulturanalyse av forhandlinger om maskulinitet i jenteblader. 2005.

Andre

 • Lilleslåtten, Mari; Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Ny leder for kjønnsforskningen i Trondheim. kjonnsforskning.no [Internett]. 2018-04-24.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2018) Articulating alternatives - the role of feminist organization studies. Gender, Work & Organization conference 2018 . Maquairie University; Sydney. 2018-06-13 - 2018-06-16.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Bolsø, Agnes; Svendsen, Stine H. Bang. (2018) Speil, speil på veggen der - hvem er mektigst i landet her? Resultater fra forskningsprosjektet Mirror, mirror - who´s most powerful of them all?.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Kristensen, Guro Korsnes. (2018) Should I stay, or should I go? How early career researchers imagine the (im)possible future in academia. Researchers night . Akademinet for yngre forskere; Trondheim. 2018-09-28 - 2018-09-28.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2017) Fra ord til handling? Om instituttledernes rolle i arbeidet for å skape kjønnsbalanse i akademia. Akademisk kjønnskultur i endring? . UiO ved STK og FRONT/MatNat; Blindern. 2017-05-03 - 2017-05-03.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2017) Managing gender balance. How heads of departments deals with challenges of equal opportunities. 4S Annual Meeting 2017 . Society for Social Studies of Science; Boston. 2017-08-29 - 2017-09-02.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Kristensen, Guro Korsnes. (2017) Researching for getting published - methodological malnutrition?. After method in organization studies . Mälardalen universitet; 2017-09-27 - 2017-09-29.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Kristensen, Guro Korsnes. (2017) Should I stay, or should I go? How young researchers imagine the (im)possible future in academia. 4S Annual Meeting 2017 . Society for Social Studies of Science; Boston. 2017-08-29 - 2017-09-02.
 • Bjørkhaug, Hilde; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Excenteraften: Kvotering - virker det egentlig?. Excenteraften i Biblioteket . Studentersamfundet Trondheim; Studentersamfundet Trondheim. 2016-11-01 - 2016-11-01.
 • Sørensen, Knut Holtan; Lagesen, Vivian Anette; Kristensen, Guro Korsnes; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) The uneven development: diversities in the gender balance among university professors. 9th European Conference on Gender Equality and Research ; Paris. 2016-09-12 - 2016-09-14.
 • Sørensen, Knut Holtan; Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Engaging or dis-engaging: How heads of departments approach gender balance issues. 4S/EASST conference ; Barcelona. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Farmland as non-renewable resource: Environmentalist strategies resisting marketization. Sustainable and Just Rural Transitions: Connections and Complexities, ISRA Congress 2016 . Ryerson University; Toronto. 2016-08-10 - 2016-08-14.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2016) Publication patterns - Gender gap or local practises?. 4S EASST conference 2016 . 4S EASST; Barcelona. 2016-08-31 - 2016-09-03.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Bjørkhaug, Hilde. (2016) Likestillingstvang? Om kjønnskvotering som virkemiddel. Excenteraften . Studentersamfundet; 2016-11-01 - 2016-11-01.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Kristensen, Guro Korsnes. (2016) Kjønnsbalanse ved NTNU - hva kan gjøres?. Seminar om likestilling og rekruttering, NTNU . HR/ personal NTNU; 2016-10-21 - 2016-10-21.
 • Sørensen, Siri Øyslebø; Lagesen, Vivian Anette. (2016) Exploring academic publications patterns: the role of organizational context and local practices. 9th Biennal conference Gender, Work and Organization . University of Keele; Keele, UK. 2016-06-28 - 2016-07-02.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Blåfeminisme. NEON konferansen 2015 . NEON - Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; 2015-11-26 - 2015-11-27.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Booking ut av balanse?. Paneldebatt, Trondheim Calling 2015 . Feminalen; Dokkhuset. 2015-01-31 - 2015-01-31.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) "Farmland is nature". The construction of farmland protection as environmental policy. NESS 2015 ; 2015-06-09 - 2015-06-11.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Feminisme i media. En analyse av motstand mot statsfeminisme. Forskerstafett, 8. mars programmet . Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU; Trondheim. 2015-03-05 - 2015-03-05.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Gender Equality in Scandinavia - Politics and Culture. Nordic Center at Fudan University, 20th Anniversary conference . The Nordic Center at Fudan University; Fudan University, Shanghai. 2015-10-21 - 2015-10-22.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Gender equality from below - Towards a gender balanced NTNU?. Sustaining gender balance in research and innovation . The 'Gender Equality Implementation in Research Institutions; Vilnius. 2015-01-15 - 2015-01-16.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Kjønn, kompetanse og nettverk - debatt om kjønn i musikkbransjen:"utdanning eller street smart". Feminalen 2015 . Feminalen; Rockheim, Trondheim. 2015-11-14 - 2015-11-15.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Maskulinitet i endring. Hva forventes av dagens mann?. Høstdialogene Havstein . Sverresborg menighetsråd; 2015-11-18 - 2015-11-18.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Metodisk mangfold i organisasjonsforskningen - hvilke muligheter har vi?. NEON PhD dag . NEON - Nettverk for organisasjonsforskning i Norge; 2015-11-25 - 2015-11-25.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) The differences that “choice” make. Women, careers and post feminism. The Gendered Dynamics of Power workshop . Birkbeck University and Mirror Mirror, NTNU; 2015-03-25 - 2015-03-25.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2015) Virkemidler for kjønnsbalanse. Balansekunstseminar på By:Larm . Balansekunstnettverket; Oslo. 2015-03-06 - 2015-03-06.
 • Mayor, Eric; Faniko, Klea; Lorenzi-Cioldi, F.; Sarrasin, O.; Sørensen, Siri Øyslebø. (2014) How gender and strength of affirmative action policy contribute to feminization of policy's beneficiaries. 22nd International congress of the International Association for Cross-Cultural Psychology . the Association for Developing Cross-Cultural Psychology; Reims. 2014-06-15 - 2014-06-19.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2014) Forskningens samfunnsansvar - ikke et spørsmål om nytte. SAMKUL programseminar . SAMKUL; Trondheim. 2014-11-04 - 2014-11-04.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2014) Gender quotas - potentials and concerns in policy making. Workshop: Lasting change for gender balance . NIAS (Netherlands Institute for adv study in the hum/sam); Wassenaar. 2014-02-26 - 2014-02-27.
 • Sørensen, Siri Øyslebø. (2014) Gendering - degendering: feminist perspectives on gender as practice. Teoretiske posisjoner i norsk kjønnsforskning . Den nasjonale forskerskolen for kjønnsforskning; 2014-12-02 - 2014-12-05.