Bakgrunn og aktiviteter

Anne Grete Hestnes er sivilarkitekt MNAL, utdannet ved Massachusetts Institute of Technology og University of California at Berkeley. Hun har vært professor i bygningsteknologi ved NTNU siden 1985. Hennes fagområde er primært energi og miljø, med hovedfokus på energieffektivisering og bruk av solenergi i bygninger. I 2005 ble hun utnevnt til æresdoktor ved Chalmers university for sitt arbeid med bærekraftig utvikling, og i 2011 mottok hun The Farrington Daniels Award for sitt bidrag til bruk av solenergi i bygd miljø. 

I perioden 2002-2005 var hun dekanus ved Fakultet for arkitektur og billedkunst. Hun var også aktiv i opprettelsen av det nasjonale forskningssenteret Zero Emission Buildings (FME-ZEB) og var dets leder i senterets første periode (2009-2012). Hun har i tillegg lang erfaring med deltakelse i, og ledelse av, internasjonale forskningsprosjekter samt med utdanning av doktorgradskandidater.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner