Bakgrunn og aktiviteter

Ramampiaro er instuttleder og professor ved Institutt for datateknologi og informatikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).  Han har tidligere vært gruppeleder for forskningsgruppen for Data og kunstig intelligens, og vært sentral i etableringen av Telenor – NTNU AI-Lab (nå Norwegian Open AI-Lab), som han også var leder for. Hans hovedforskningsinteresser er innen tekstanalyse, informasjonsgjenfinning, og maskinlæring. 

Mer informasjon om Ramampiaros forskningsavktiviteter finnes her.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner