Bakgrunn og aktiviteter

Ramampiaro er førstemanuensis ved institutt for datateknikk og informasjonsvitenskap (IDI), NTNU. Han er leder for data og kunstig intelligens og koordinator for IE fakultetets fyrtårnsatsing på "Big Data Analytics". Ramampiaro er medlem av styringskommiteen for European Network on Integrating Vision and Language  og varamedlem for styringskommiteen for Semantic keyword-based search on structured data sources (KEYSTONE) EU COST actions. Hans forksninginteresser er innen information retrieval, information extraction, data/text mining og recommender systems.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner