Bakgrunn og aktiviteter

Ramampiaro er professor ved Institutt for datateknologi og informatikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU).  Han er gruppeleder for forskningsgruppen for Data og kunstig intelligens, og nestleder for Instituttet for datateknologi og informatikk (IDI). Ramampiaro har vært sentral i etableringen av Telenor – NTNU AI-Lab (nå Norwegian Open AI-Lab), som han også var leder for. Hans hovedforskningsinteresser er innen tekstanalyse, informasjonsgjenfinning, og maskinlæring. 

For mer informasjon om mine avktiviteter vennligst gå her.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner