Bakgrunn og aktiviteter

Instituttgruppe-tilhørighet: CellebioIogi. Forskergruppetilhørighet: KG Jebsen senter for myelomforskning.

I forskningen min studerer jeg egenskaper hos kreftceller fra pasienter med myelomatose, kreft i beinmargen. Kreftcellene hos pasienter med myelomatose overlever i beinmargen på grunn av stimulerende signaler fra mikromiljøet der. Jeg studerer effekten som slike signaler har på kreftcellene. Målet er å finne angrepspunkter for framtidig behandling av myelomatose. Dersom vi kunne finne medikamenter som avskjærer signaler som er livsviktige for kreftcellene, ville vi potensielt kunne bruke dem til å helbrede pasientene. Vi har blant annet funnet at vekstfaktorer i beinmargen skrur på genene for enzymene PRL-3 og SGK-1 i kreftcellene. Forskningen vår viser at dette er enzymer som har betydning for overlevelse og vekst av cellene og vi arbeider for å kartlegge mer fullstendig den rollen som disse enzymene har.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner