Bakgrunn og aktiviteter

Professor i filmvitenskap.

Professor II ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitet i Oslo. 

Høsten 2017 er jeg gjesteforsker ved Københavns universitet. 

 

Forskning 

Forskerinteresser:

 • amerikansk samtidsfilm

 • medieteori, intermedialitet og adaptasjon

 • kjønnsrepresentasjon i film

 • terror

 • voldsframstilling i film

 • filmkritikk 

 

Forskningsprosjekt

Jeg arbeider for tiden med prosjektet "Face of Terror: Understanding Terrorism from the Perspective of Critical Media Aesthetic". 

 

Publikasjoner

Bøker 

 • Women of Ice and Fire. (Bloomsbury, 2016) sammen med Rikke Schubart 
 • Hva er FILM. (Universitetsforlaget, 2013).
 • Adaptation Studies: New Challenges, New Directions (Bloomsbury, 2013) sammen med Jørgen Bruhn og Eirik Frisvold Hanssen
 • Clint Eastwood's Iwo Jima (Columbia University Press, 2013) sammen med Rikke Schubart.
 • Mørkets øyne. Filmkritikk, vurdering og analyse (Universitetsforlaget, 2002)
 • Vondt og vakkert. Vold i audiosvisuelle medier (Høyskoleforlaget, 2007)
 • Femme Fatalities: Representations of Strong Women in the Media (2004)sammen med Rikke Schubart 
 • Blikkfang, fjernsyn, form og estetikk (2003) sammen med Gunnar Iversen 
 • Veier tilbake. Filmhistoriske perspektiver (2009) sammen med Sara Brinch 

Utvalgte artikler 

Annen info

Er fast bidragsyter i Montages http://montages.no og Rushprint http://rushprint.no/forfatter/104/

Medlem av fakultetsstyret ved Det humanistiske fakultet og styremedlem i International Society for Intermedial Studies (ISIS).

Har vært redaktør for Norsk medietidsskrift og leder for Norsk medieforskerlag.

Mottaker av Norsk medieforskerlags formidlingspris 2007.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2017

 • Gjelsvik, Anne. (2017) Facing the Terror: Remembrance and Apprehension in the Aftermath of Terror Attacks. The case of the Norwegian 2011 Attacks in art and media. An Interdisciplinary Workshop on Cultural Memory: Memory, Nation, Race . University of St. Andrews; St. Andrews. 2017-05-25 - 2017-05-26.
 • Gjelsvik, Anne. (2017) Facing trauma. Cinematic Closeness and Ethical Encounters. Empathies 11th SLSA-eu Conference . European Conference. Society of Literature, Science and the; Basel. 2017-06-21 - 2017-06-24.
 • Gjelsvik, Anne. (2017) Hva ser en humanistisk medieforsker når hun ser Game of Thrones?. Symposium om Humaniorameldingen . Kunnskapsdepartementet; Oslo. 2017-03-22 - 2017-03-22.
 • Gjelsvik, Anne; Cumming, Torr. (2017) Icebreakers - Visionary men and the visualization of climate change. Ekfrase: Nordisk Tidsskrift for Visuell Kultur. vol. 7.

2016

 • Gjelsvik, Anne; Schubart, Rikke. (2016) Women of Ice and Fire. Gender, Game of Thrones and Multiple Media Engagements. Bloomsbury Academic. 2016. ISBN 9781501302893.

2015

 • Gjelsvik, Anne; Bruhn, Jørgen; Andersson, Robert. (2015) Corners of Crime. The Wire and America's Dark corners : Critical Essays.

2014

2013

2011

2010

 • Gjelsvik, Anne. (2010) Black Blood - There Will Be Blood. The Epic Film in World Culture.

2009

 • Gjelsvik, Anne. (2009) "Tell Me That Wasn’t Fun” – Watching the Battle Scenes in Master & Commander With a Smile on Your Face. War Isn't Hell It's Entertainment.

2008

 • Gjelsvik, Anne. (2008) "Falle ned og sitte stille. Mannsbildet i Jim Jarmuschs Broken Flowers". Filmanalytiske tradisjoner.

2007

 • Gjelsvik, Anne. (2007) Vondt og vakkert. Vold i audiovisuelle medier. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 2007. ISBN 978-82-7634-762-3.

2004

 • Gjelsvik, Anne. (2004) Fiksjonsvoldens etiske betydninger - en studie av vurderinger av vold i amerikansk fiksjonsfilm. 2004. ISBN 82-471-6546-5.

2003

 • Gjelsvik, Anne. (2003) I want you to hit me as hard as you can, - David Finchers Fight Club. Made in America (redaktører Heidi Jørgensen og Rikke Schubart).

2002

 • Gjelsvik, Anne. (2002) Mørkets øyne. Filmkritikk, vurdering og analyse. Universitetsforlaget. 2002. ISBN 82-15-00094-0.