Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis Nils Kalstad (1978) er Instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og koordinerer aktiviteten i Center for Cyber and Information Security. Kalstad er utdannet sivilingeniør ved Institutt for matematiske fag (NTNU) og har en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra Institutt for informatikk (Universitetet i Oslo). 

Jobberfaring

 • 01/2017 - i dag Instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU
 • 08/2008 - i dag Førsteamanuensis i Informasjonssikkerhet ved Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi (IIK), NTNU
 • 01/2016 - 12/2016 Dekan for Avdeling for informatikk og medieteknikk (AIMT), NTNU i Gjøvik
 • 10/2014 – 12/2015 Dekan for Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT), HiG
 • 08/2014 – 02/2015 Senterleder for Center for Cyber and Information Security (CCIS), HiG
 • 07/2012 – 05/2015 Seksjonsleder for NISlab, HiG
 • 08/2003 - 08/2008 Doktorgradsstipendiat, Norsk informasjonssikkerhetslaboratorium (NISlab), Høgskolen i Gjøvik (HiG)

Roller og verv (jobb)

 • 02/2020 - i dag Medlem i Nasjonalt cybersikkerhetssenters referansegruppe, NSM NCSC
 • 04/2018 - i dag Medlem i Forum for nasjonal IKT-sikkerhet, Justisdepartementet 
 • 11/2017 - i dag Koordinator av aktiviteten i NTNU Center for Cyber and Information Security, NTNU CCIS
 • 12/2016 – i dag Medlem i NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet: Helse og helserelaterte teknologier
 • 03/2009 – i dag Medlem av referansegruppen innen kritisk infrastruktur for fylkes risiko og sårbarhetsplan for Oppland
 • 06/2016 – 06/2018 Medlem i NTNUs Komité for likestilling og mangfold
 • 06/2016 – 12/2017 Medlem i NTNUs Æresdoktorkomité
 • 04/2015 – 10/2015 Medlem i NTNUs arbeidsgruppe for faglig integrasjon
 • 06/2010 – 06/2014 Leder for Sikkerhetstoppmøtet (sammen med Tone H. Bakås, NorSIS)
 • 01/2011 – 06/2012 Verneombud, IMT, HiG
 • 08/2008 – 06/2012 Studieprogramansvarlig for B.Sc. i Informasjonssikkerhet ved HiG
 • 08/2008 – 06/2012 Kullkoordinator for 1., 2. og 3. studieår ved B.Sc. i Informasjonssikker- het ved HiG

Roller og verv (privat)

 • 03/2020 - i dag Styremedlem i Kommune-CSIRT IKS
 • 05/2019 - i dag Styremedlem i NORSAR
 • 06/2017 – i dag Styremedlem i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
 • 10/2014 – i dag Styremedlem i Skeikampen skiarena AS
 • 04/2017 – 04/2020 Leder i Lillehammer kunstløpklubb
 • 08/2012 – 08/2016 Leder FAU Forset skole
 • 08/2012 – 05/2016 Pårørenderepresentant i Brukerrådet ved Forset omsorgssenter i Gausdal kommune (leder fra 01/2014)
 • 05/2011 – 04/2015 Styreleder i Vestringen IL 03/2011 – 03/2012 Styremedlem i TEKNA HiG
 • 04/2009 – 04/2013 Styremedlem i TEKNAs Fagråd for Hedmark og Oppland
 • 01/2008 – 03/2012 Styremedlem i TEKNA Lillehammer avdeling (sekretær (2008 – 2010)) 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

2017

2013

2012

2010

2009

2008

 • Svendsen, Nils Kalstad; Wolthusen, Stephen D.. (2008) A Framework for 3D Geospatial Buffering of Events of Interest in Critical Infrastructures. Critical Information Infrastructure Security: : Second International Workshop, CRITIS 2007, Málaga, Spain, October 3 - 5, 2007: Revised papers.
 • Svendsen, Nils Kalstad; Wolthusen, Stephen D.. (2008) A Framework for Modeling Local, Physical, and Geographic Dependencies Between Critical Infrastructures. Energy Security in Europe: Proceedings from the conference "Engergy Security in Europe": Lund 24-25 September 2007.
 • Svendsen, Nils Kalstad; Wolthusen, Stephen D.. (2008) An Analysis of Cyclical Interdependencies in Critical Infrastructure. Critical Information Infrastructure Security: : Second International Workshop, CRITIS 2007, Málaga, Spain, October 3 - 5, 2007: Revised papers.
 • Svendsen, Nils Kalstad; Wolthusen, Stephen D.. (2008) Multigraph Dependency Models for Heterogeneous Infrastructures. Critical Infrastructure Protection.
 • Svendsen, Nils Kalstad. (2008) Interdependencies in Critical Infrastructures: A Qualitative Appraoach to Model Physical, Logical, and Geographical Interdependencies. Unipub forlag. 2008.

2007

 • Svendsen, Nils Kalstad; Wolthusen, Stephen D.. (2007) Connectivity Models of Interdependency in Mixed-Type Critical Infrastructure Networks. Information Security Technical Report. vol. 12 (1).
 • Svendsen, Nils Kalstad; Wolthusen, Stephen D.. (2007) Graph Models of Critical Infrastructure Interdependencies. Lecture Notes in Computer Science (LNCS). vol. 4543.
 • Svendsen, Nils Kalstad; Wolthusen, Stephen D.. (2007) Analysis and Statistical Properties of Critical Infrastructure Interdependency Multiflow Models. Proceedings from the Eight Annual IEEE SMC Information Assurance Workshop.