Bakgrunn og aktiviteter

Førsteamanuensis Nils Kalstad (1978) er Instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi og koordinerer aktiviteten i Center for Cyber and Information Security. Kalstad er utdannet sivilingeniør ved Institutt for matematiske fag (NTNU) og har en doktorgrad i informasjonssikkerhet fra Institutt for informatikk (Universitetet i Oslo). 

Jobberfaring

 • 01/2017- Instituttleder for Institutt for informasjonssikkerhet og kommunikasjonsteknologi, NTNU
 • 01/2016 - 01/2016 Dekan for Avdeling for informatikk og medieteknikk (AIMT), NTNU i Gjøvik
 • 10/2014 – 12/2015 Dekan for Avdeling for informatikk og medieteknikk (IMT), Høgskolen i Gjøvik
 • 08/2014 – 02/2015 Senterleder for Center for Cyber and Information Security (CCIS), Høgskolen i Gjøvik
 • 07/2012 – 05/2015 Seksjonsleder for Norsk Informasjonssikkerhetslaboratorium (NISlab), Høgskolen i Gjøvik
 • 08/2008 - Førsteamanuensis ved NISlab (i permisjon fra juni 2012)

Roller og verv (jobb)

 • 12/2016 – i dag Medlem i NTNUs råd for samarbeid med arbeidslivet: Helse og helserelaterte teknologier
 • 06/2016 – i dag Medlem i NTNUs Komité for likestilling og mangfold
 • 03/2009 – i dag Medlem av referansegruppen innen kritisk infrastruktur for fylkes risiko og sårbarhetsplan for Oppland
 • 06/2016 – 12/2017 Medlem i NTNUs Æresdoktorkomité
 • 04/2015 – 10/2015 Medlem i NTNUs arbeidsgruppe for faglig integrasjon
 • 06/2010 – 06/2014 Leder for Sikkerhetstoppmøtet (sammen med Tone H. Bakås, NorSIS)
 • 01/2011 – 06/2012 Verneombud, IMT, HiG
 • 08/2008 – 06/2012 Studieprogramansvarlig for B.Sc. i Informasjonssikkerhet ved HiG
 • 08/2008 – 06/2012 Kullkoordinator for 1., 2. og 3. studieår ved B.Sc. i Informasjonssikker- het ved HiG

Roller og verv (privat)

 • 05/2019 - i dag Styremedlem i NORSAR
 • 06/2017 – i dag Styremedlem i Norsk senter for informasjonssikring (NorSIS)
 • 04/2017 – i dag Leder i Lillehammer kunstløpklubb
 • 10/2014 – i dag Styremedlem i Skeikampen skiarena AS
 • 08/2012 – 08/2016 Leder FAU Forset skole
 • 08/2012 – 05/2016 Pårørenderepresentant i Brukerrådet ved Forset omsorgssenter i Gausdal kommune (leder fra 01/2014)
 • 05/2011 – 04/2015 Styreleder i Vestringen IL
03/2011 – 03/2012 Styremedlem i TEKNA HiG

 • 04/2009 – 04/2013 Styremedlem i TEKNAs Fagråd for Hedmark og Oppland
 • 01/2008 – 03/2012 Styremedlem i TEKNA Lillehammer avdeling (sekretær (2008 – 2010))