Bakgrunn og aktiviteter

Professor i filosofi

Leder av Program for anvendt etikk siden 2001.

NTNU Bærekraft, del av ledergruppen (leder Ethical Perspectives) fra 2014; kjernepartner siden 2017.

Nestleder av Forskningsetisk utvalg ved NTNU fra 2014.

Preses DKNVS fra 2020, leder humanistisk klasse og medlem av styret fra 2018.

Etisk råd for forsvarssektoren, medlem fra 2019.

Tidligere medlem av Regional og nasjonal komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk

(REK og NEM), samt Klinisk etikkutvalg ved St. olavs Hospital og Bioteknologirådet. 

 

Forskningsinteresser:

Etikk og politisk filosofi; anvendt etikk/forskningsetikk; miljøetikk; informasjons- og kommunikasjonsetikk; kunstig intelligens; flerkulturelle konflikter; demokrati/fundamentalisme

 

Current and recent research projects:
 
 • ULTIMATE – indUstry water-utiliTy symbiosis for a sMarter wATer society 1 June 2020 (30 May 2024) under Horizon 2020. May Thorseth is Ethics Officer and member of Project Management Team, and member of WP 4: Examine the socio-political and governance context for WSIS.

 

 

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Thorseth, May; Birnbacher, Dieter. (2015) The Politics of Sustainability. Philosophical Perspectives. Routledge. 2015. ISBN 978-1-138-85430-7.
 • Floridi, Luciano; Thorseth, May. (2014) The Onlife Manifesto. Springer. 2014. ISBN 978-3-319-04092-9.
 • Thorseth, May; Ess, Charles. (2011) Trust and Virtual Worlds. Contemporary Perspectives. Peter Lang Publishing Group. 2011. ISBN 978-1-4331-0923-2.
 • Thorseth, May; Ess, Charles. (2009) Technology in a Multicultural and Global Society. Worldwide Communication Online. Lambert Academic Publishing. 2009. ISBN 978-3-8383-0331-4.

Del av bok/rapport

 • Farstad, Maja; Otte, Pia; Thorseth, May Britt. (2020) Bioøkonomien i møte med samfunnet - Empiriske funn og etiske refleksjoner. Etter oljen: Vår bioøkonomiske fremtid.
 • Thorseth, May Britt; Alvarez, Allen Andrew. (2020) Intergenerational Justice and Obligations to Future Generations: Towards Environmental Rights in Land-Use Policy. Finance or Food?: The Role of Cultures, Values, and Ethics in Land Use Negotiations.
 • Thorseth, May Britt; Schuppert, Fabian. (2018) Governance Towards a Green Future. Towards the Ethics of a Green Future.
 • Thorseth, May. (2015) Limitations to democratic governance of natural resources. The Politics of Sustainability. Philosophical Perspectives.
 • Thorseth, May. (2015) May Thorseth: Commentary of the Manifesto. The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era.
 • Thorseth, May. (2015) On Tolerance and Fictitious Publics. The Onlife Manifesto: Being Human in a Hyperconnected Era.
 • Ess, Charles; Thorseth, May. (2011) Trust and Virtual Worlds. Introduction. Trust and Virtual Worlds. Contemporary Perspectives.
 • Thorseth, May. (2011) Global communication online against fundamentalist knowledge offline?. Fundamentalism in the Modern World. Volume 2.
 • Thorseth, May. (2008) The Ethics of Global Communication Online. Handbook of Research on Technoethics.

Andre

 • Alvarez, Allen Andrew; Thorseth, May. (2015) Intergenerational justice and our obligations to future generations: Towards environmental rights in land use policy. Grand challenges and our obligations to future generations: FINAL CONFERENCE OF THE ISP-FIDE PROJECT Applied Ethics Technology and Governance of Health and Natural Resources ; 2015-05-21 - 2015-05-22.
 • Thorseth, May. (2015) BINGO Ethics. Kick-off meeting for Bringing INnovation to onGOing water management - a better future for climate change - BINGO . Horizon 2020 project BINGO; Lisbon. 2015-07-10 - 2015-07-10.
 • Thorseth, May. (2015) De vanskelige valgene - om bærekraft og etikk. Halvdagskonfersanse i regi av NTNU Bærekraft . NTNU Bærekraft; Trondheim, Suhmhuset. 2015-06-05 - 2015-06-05.
 • Thorseth, May. (2015) Ethics and supervision. PhD supervision seminar NTNU . NTNU organisasjon og ledelse, HR-avdelingen; Trondheim, Radisson Blue Royal Garden Hotel. 2015-11-06 - 2015-11-06.
 • Thorseth, May. (2015) Etisk blikk på sårbare grupper og god vitenskapelig praksis. Forskningsseminar ved RKBU . Reg.Kunnsk.senter for Barn og Unge, Medisinsk fakultet, NTNU; Trondheim, RKBU. 2015-10-30 - 2015-10-30.
 • Thorseth, May. (2015) Forskningsetikk på 1,2,3. Instituttseminar for Institutt for språk og litteratur, NTNU . Institutt for språk og litteratur (ISL), NTNU; Værnes, SAS-hotellet. 2015-10-22 - 2015-10-22.
 • Thorseth, May. (2015) Research ethics - Scientific integrity and ethical judgment, PhD seminar SVT, 2015. PhD seminar SVT faculty 2015 . SVT faculty, NTNU; Trondeheim, Scandic Nidelven Hotel. 2015-11-04 - 2015-11-04.
 • Thorseth, May. (2015) Research ethics and sustainability. Breakfast seminar for Molecular systems biology, NTNU . Dept. of biology, Molecular systems biology, NTNU; Trondheim, NTNU, Gløshaugen. 2015-10-22 - 2015-10-22.
 • Thorseth, May. (2015) Tortur: Misbruk av psykologisk kunnskap?. Debattmøte . Psykologidagene 2015; NTNU Studentersamfunnet, Klubben. 2015-03-12 - 2015-03-12.
 • Thorseth, May; Bailey, Jennifer L.. (2015) Value and Growth: Rethinking basic concepts. Nordic Environmental and Social Science coconference 2015 (NESS 2015) . NESS 2015; Trondheim, NTNU, Gløshaugen. 2015-06-10 - 2015-06-10.
 • Thorseth, May; Bailey, Jennifer L.. (2015) Value and Growth: Rethinking basic concepts in Lockean Liberalism. American Political Science Annual Meeting, APSA 2015 . APSA 2015; San Francisco. 2015-09-04 - 2015-09-04.
 • Thorseth, May; Hjorthol, Lars Martin. (2015) Den vanskelige rettferdigheten. Gemini.no, ISSN 0805-6285 [Internett]. 2015-11-23.
 • Thorseth, May. (2014) Etikkportalen ved NTNU. Instituttlederseminar for ledere ved NTNU . NTNU, ledelsen m/rektor; Dokkhuset, Trondheim. 2014-06-17 - 2014-06-17.
 • Thorseth, May. (2014) Obstacles to Sustainable Development in Global Contexts. Forelesning East China Normal University . East China Normal University, Philosophy Department; Shanghai. 2014-04-23 - 2014-04-23.
 • Thorseth, May. (2014) Profesjonsetikk for studenter?. Bioteknologiens tidsalder: 12 smakebiter . Bioteknologinemnda/ Volvox & Alkymisten/ Tekna Biotek; Trondheim, Studentersamfunnet. 2014-02-11 - 2014-02-11.
 • Thorseth, May. (2014) Public Reason and Limits of Tolerance. Forelesning East China Normal University . East China Normal University, Department of Philosophy; Shangai. 2014-04-21 - 2014-04-21.
 • Thorseth, May. (2014) Responsible petroleum research: an ethical oxymoron?. CESAER annual meeting, Task force RRI . CESAER; Tallin, Tallin University of Technology. 2014-10-15 - 2014-10-17.

Kompetanseord