Bakgrunn og aktiviteter

Kompetanse og interesseområder:

 • Oversetterstudier (oversettelse av pragmatiske fenomener (f.eks. banning), film- og TV-teksting, oversettelse av/og humor, sangoversettelse, ulike oversettelsespraksisers påvirkning på språk og samfunn)
 • Sosiolingvistikk (engelsk som verdensspråk, spredning av engelsk via populærkultur, bruk av engelsk i norsk og skandinavisk populærmusikk, norsk/engelsk kodeveksling)
 • Pragmatikk (meningsskapende normbrudd ('flouting'), implikatur, tverrkulturell kommunikasjon)

Prosjektdeltakelse:

Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context (UiO)

Oversettelsesarbeider:

I 2012 utga jeg en CD med egne oversettelser av låter fra Billie Holidays sangkatalog til norsk. CD-en kan fåes her på iTunes, eller du kan sende en epost direkte til meg.

Formidling:

Foruten å holde foredrag og publisere kronikker i dagspresse o.l. (se CRIStin) har jeg en blogg hvor jeg innimellom legger inn kortere artikler om temaer som faller inn under rubrikken 'Engelsk i Norge'.

Undervisning:

 • ENG3123 Translation
 • ENG1001 Global English
 • ENG2501 Global English and Popular Culture

Veiledning:

Jeg veileder masteroppgaver og PhD-avhandlinger innenfor de områdene jeg nevner ovenfor. Her finner du en en liste over masteroppgaver jeg har veiledet innen feltet oversettelse: https://innsidawls.itea.ntnu.no/syndicator-web/public/files/992d8c5d-0944-36d9-b535-0b024fe2aa31. Hvis du har en idé til et prosjekt, ta gjerne kontakt.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2018) Greenall, Högberg & the Language: Løgn og forbannet gjendiktning. Løgn og forbannet gjendiktning
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2017) Engelskspråklige, norske pophits på nynorsk. null
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2017) Norske, engelskspråklige pophits på nynorsk. null
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2016) Konsert på Oversatte dager 2016. null
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2016) Pop som poesi: Engelskspråklig norsk pop i nynorsk oversettelse. null
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2015) Norsk på nynorsk. null
 • Greenall, Annjo Klungervik. (2013) Billie Holiday på nynorsk: Minikonsert. Billie Holiday på nynorsk
 • Greenall, Annjo Klungervik; Storaas, Vigleik. (2013) Inderleg og blått: Konsert. null
 • Greenall, Annjo Klungervik. (2012) Eg vandrar langs kaiane - releasekonsert. null
 • Greenall, Annjo Klungervik. (2012) Konsert med sanger fra Billie Holidays repertoir oversatt til nynorsk. Sanger fra Billie Holidays repertoir