Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er professor i engelsk språk ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU. Jeg disputerte for doktorgraden i 2002 med en avhandling innen feltet pragmatikk (et teoretisk anlagt prosjekt om Paul Grices Cooperative Principle). Siden har veien gått via sosiolingvistikk til jeg etterhvert har landet på oversettelsesstudier som mitt desiderte hovedfelt. Mesteparten av min undervisning ligger innenfor dette området.

I perioden 2019-2021 er jeg koordinator for Seksjon for engelsk.

Forskningsinteresser:

 • Engelsk som globalt (kilde-)språk
 • Oversettelsens ontologi 
 • Oversettelse og språkendring
 • Oversettelse som kommunikasjonsform – pedagogiske, diskursanalytiske og sosio-politiske perspektiver
 • Oversettelse av pragmatiske fenomener (f.eks. humor, høflighet, banning)
 • Oversettelse av musikktekster

Veiledning:

Jeg veileder masteroppgaver og PhD-avhandlinger innenfor de områdene jeg nevner ovenfor (og andre). Her finner du en en liste over noen av masteroppgavene jeg har veiledet: https://innsidawls.itea.ntnu.no/syndicator-web/public/files/992d8c5d-0944-36d9-b535-0b024fe2aa31. Hvis du har en idé til et prosjekt, ta gjerne kontakt.

Prosjektdeltakelse:

For øyeblikket er jeg medredaktør i antologiprosjektet Song Translation Studies: Lyrics in Context(s), sammen med kolleger fra Høgskolen i Østfold, universitetet i Helsinki, og Ionian University, Korfu.

Et annet internasjonalt samarbeidsprosjekt strekker seg helt til University of Hawaii at Manoa, Honolulu. Sammen med professor Lucía Aranda ved School of Languages and Literatures of Europe and the Americas jobber jeg for tiden med et prosjekt med tittelen Social-media quotes in news texts and their translations.

Jeg har tidligere deltatt i det internasjonale forskerprosjektet Voices of Translation: Rewriting Literary Texts in a Scandinavian Context (UiO), vært medredaktør for boka Textual and Contextual Voices of Translation, samt en spesialutgave av tidsskriftet Perspectives

Medlemskap:

Medlem av IATIS (International Association for Translation and Intercultural Studies).

Medlem av redaksjonsgruppa for tiddskriftet Perspectives: Studies in Translation Theory and Practice.

Oversettelsesarbeid:

I 2012 utga jeg en CD med egne oversettelser av låter fra Billie Holidays sangkatalog til norsk (Eg vandrar langs kaiane, Øra Fonogram). I 2018 kom en ny CD med egne oversettelser av norske poplåter opprinnelig skrevet på engelsk (Løgn og forbannet gjendiktning, Øra Fonogram). Begge er tilgjengelige på iTunes og YouTube.

Formidling:

Foruten å holde foredrag og publisere kronikker i dagspresse o.l. (se CRIStin) har jeg en blogg hvor jeg innimellom legger inn kortere artikler om temaer som faller inn under rubrikken 'Engelsk i Norge'. Her holder jeg også eventuelle interessenter oppdatert om sangoversettelsesprosjektene mine. Jeg produserer også faglig innhold for 5.-7. trinn i Gyldendals læringsunivers Salaby.

 

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2018) Greenall, Högberg & the Language: Løgn og forbannet gjendiktning. Løgn og forbannet gjendiktning
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2017) Engelskspråklige, norske pophits på nynorsk. null
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2017) Norske, engelskspråklige pophits på nynorsk. null
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2016) Konsert på Oversatte dager 2016. null
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2016) Pop som poesi: Engelskspråklig norsk pop i nynorsk oversettelse. null
 • Greenall, Annjo Klungervik; Högberg, Martin. (2015) Norsk på nynorsk. null
 • Greenall, Annjo Klungervik. (2013) Billie Holiday på nynorsk: Minikonsert. Billie Holiday på nynorsk