Bakgrunn og aktiviteter

Elisabeth K. Vesterbekkmo er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer.

Hun er overlege ved Klinikk for Hjertemedisin ved St.Olavs hospital og ved Nasjonal kompetansetjeneste Trening som medisin.

Hun sitter i referansegruppen for NKTforFH - Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi og er ansvarlig for Lipidpoliklinikken ved St.Olavs.

Hun har hatt flere verv for Den norske legeforening og sitter nå i styret for:

- Norsk Indremedisinsk forening

- Spesialitetskommiteen for Indremedisin

Hun er også en del av Olympiatoppens eksterne fag og helsenettverk.

Hun er stipendiat ved ISB, tilknyttet CERG, K.G Jebsen - senter for hjertetrening og forsker på effekten av trening som medisin hos pasienter med atherosklerotisk hjertesykdom. Hun er også involvert i flere studier innen trening og lipidforskning.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner