Trygve Magne Eikevik

Professor, Studieprogramleder på Produktutvikling og Produksjon, Nestleder institutt

Institutt for energi- og prosessteknikk Fakultet for ingeniørvitenskap
73593921 93059196
Varmeteknisk, B245, Gløshaugen, Kolbjørn Hejes vei 1d

Bakgrunn og aktiviteter

Energieffektivisering i industrien. Høytemperatur varmepumper.

Varmepumpende prosesser og systemer for oppvarming, kjøling, frysing, tining, temperering, tørking etc.

Se egen hjemmeside for detaljert informasjon om arbeidsområde og publikasjoner

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner