73593921 93059196
Kolbjørn Hejes vei 1d, Varmeteknisk * 415

Bakgrunn og aktiviteter

Varmepumpende prosesser og systemer for oppvarming, kjøling, frysing, tining, temperering, tørking etc.

Se egen hjemmeside for detaljert informasjon om arbeidsområde og publikasjoner

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner