Bakgrunn og aktiviteter

Født i NL i 1970, utdanning fra University of Twente, Industrial Engineering (MSc, PhD), jobbet i Twente, flyttet til NTNU i 2004.

Jeg forsker og underviser innenfor områdene innkjøpsledelse, logistikkledelse og verdikjedeledelse, med særlig vekt på problemstillinger knyttet til beslutningsprosesser, organisering, strategi og bærekraft. Jeg bruker i stor grad systemteori og klassisk kybernetikk for å bedre kunne forstå og beskrive hvordan bedrifter og offentlige organisasjoner tar beslutninger knyttet til (bærekraftig) innkjøp og logistikk.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

Del av bok/rapport

  • Knudsen, Anna Kristina; Hunt, Britt Sophie; De Boer, Luitzen. (2021) Sosial verdiskaping i norsk arbeidsliv gjennom innovative offentlige anskaffelser. Norsk arbeidsliv mot 2050. Muligheter og trusler..
  • Ullern, Eli Fyhn; Vildåsen, Sigurd; De Boer, Luitzen. (2021) Exploring circular economy opportunities through exploitative learning. Proceedings on the 2021 ISPIM innovation conference : Innovating our common future.
  • Ekambaram, Anandasivakumar; Kvellheim, Ann Kristin; De Boer, Luitzen. (2020) Public private collaboration and the role of learning in developing zero-emission neighbourhoods. 21st European Conference on Knowledge Management, ECKM 2020; Coventry; United Kingdom; 2 December 2020 through 4 December 2020.

Rapport/avhandling

Andre

  • Hamdan, Hasan; De Boer, Luitzen; Andersen, Poul Houman. (2021) The Architecture of Procurement in Sustainable and Zero-Emission Neighborhood Projects. 28th EurOMA Conference: Managing the “new normal”: The future of Operations and Supply Chain Management in unprecedented times . European Operations Management Association: EurOMA; Virtual Conference. 2021-07-05 - 2021-07-07.
  • Østensen, Maren Wiktorin; Holmen, Elsebeth; De Boer, Luitzen. (2019) Proliferating innovative public procurement A study of purposefully creating isomorphic pressures at the national level. 28th IPSERA Conference 2019 . IPSERA; Milano. 2019-04-15 - 2019-04-17.