Bakgrunn og aktiviteter

Født i NL i 1970, utdanning fra University of Twente, Industrial Engineering (MSc, PhD), jobbet i Twente, flyttet til NTNU i 2004.

Jeg forsker og underviser innenfor områdene innkjøpsledelse, logistikkledelse og verdikjedeledelse, med særlig vekt på problemstillinger knyttet til beslutningsprosesser, organisering, strategi og bærekraft. Jeg bruker i stor grad systemteori og klassisk kybernetikk for å bedre kunne forstå og beskrive hvordan bedrifter og offentlige organisasjoner tar beslutninger knyttet til (bærekraftig) innkjøp og logistikk.