Bakgrunn og aktiviteter

 

Arbeider som overlege i alderspsykiatri i Psykisk helsevern i St. Olavs Hospital. Har bistilling som førsteamanuensis II på Institutt for pykisk helse. Har for tiden ansvar for eksamensoppgaver i psykiatri for medisinstudenter.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner