Bakgrunn og aktiviteter

Arbeider som overlege på Østmarka sykehus som er en avdeling i Psykisk helsevern i St. Olavs Hospital. Har bistilling som universitetslektor på Institutt for nevromedisin.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner