Bakgrunn og aktiviteter

Overlege anestesiologi, tilknyttet Klinikk for Akutt og Mottaksmedisin, Luftambulanseavdelingen. Operativ luftambulanselege og 1.amanuensis II ved ISB.

Har en sterk tro på at verdien av helsetjenester kan defineres som kvalitet delt på kostnad.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner