Bakgrunn og aktiviteter

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Tjora, Aksel Hagen; Melby, Line. (2013) Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 9788205425521.
 • Tjora, Aksel. (2012) Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur AB. 2012. ISBN 9789144077680.
 • Tjora, Aksel. (2012) Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 978-82-05-42414-2.
 • Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie; Fjærli, Torbjørn; Grønning, Ingeborg. (2012) Sammen i byen. En sosiologisk analyse av urbane naboskap, nærmiljø og boligens betydning. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2738-3.
 • Tjora, Aksel. (2011) Den moderna patienten. Studentlitteratur AB. 2011. ISBN 9789144068619.
 • Tjora, Aksel. (2010) Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 978-82-05-40545-5.
 • Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. (2010) Digitale pasienter. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 9788205399099.
 • Tjora, Aksel. (2009) Calls for Care: Coordination, Competence, and Computers in Medical Emergency Call Centres. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 978-3-639-19222-3.
 • Tjora, Aksel. (2008) Den moderne pasienten. Gyldendal Akademisk. 2008. ISBN 9788205380974.
 • Tjora, Aksel; Willis, Evan. (2006) På sosiologisk spor: En innføring i sosiologisk forståelse. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2102-3.

Del av bok/rapport

 • Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Tjora, Aksel. (2012) Communally-Based Evidence in the Emerging Practice of Aorta Implant Surgery. Evidence-Based Healthcare in Context Critical Social Science Perspectives.
 • Næss, Siri Christine K.; Tjora, Aksel. (2012) Medikalisert lydighet? Mødres møte med ADHD. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
 • Tjora, Aksel. (2012) Helsesosiologi som forskningsfelt. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
 • Tjora, Aksel; Tøndel, Gunhild. (2012) Framtidens pasient. Fremtidens Helse-Norge.
 • Tjora, Aksel. (2011) Observasjonsstudiets sødme og de potensielt forræderiske feltnotatene. Mange ulike metoder.
 • Slaughter, Laura; Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. (2010) Technology-enhanced health communities: Research on the use of social computing application by both the sick and the well. Social Computing and Virtual Communities.
 • Tjora, Aksel. (2010) Den tredimensjonale pasienten som velvillig teleradiologisk objekt. Digitale pasienter.
 • Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. (2010) Digitale pasienter: En introduksjon og leseanvisning. Digitale pasienter.
 • Tjora, Aksel. (2008) Den moderne pasienten i sosiologisk lys. Den moderne pasienten.
 • Tjora, Aksel. (2008) Katya Sander TIFO (Event): A sociological appreciation. Generator: ni kunstinngrep i Trondheims offentlige rom.