Bakgrunn og aktiviteter

Aksel Tjora er utdannet siv.ing (NTH 1991), cand.polit sosiologi (1995) og dr.polit sosiologi (1998) og ansatt på Institutt for sosiologi og statsvitenskap siden 1998. Forskningsinteresser omfatter sosial interaksjon og samfunnsutvikling i mange sammenhenger. Sentrale bidrag inkluderer boka Hva er fellesskap (2018) og utvikling av stegvis-deduktiv induksjon (2009-2018) som strategi i kvalitativ forskning.  Tjora er også forskningsleder ved instituttet, leder av virksomheten Sosiologisk Poliklinikk og en aktiv stemme i offentligheten. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Tjora, Aksel. (2017) Kvalitative forskningsmetoder i praksis, 3. utgave. Gyldendal Akademisk. 2017. ISBN 9788205500969.
 • Tjora, Aksel; Levang, Lisbeth Elvira. (2016) ADHD og det disiplinerte samfunn. Fagbokforlaget. 2016. ISBN 978-82-450-2019-9.
 • Tjora, Aksel Hagen. (2013) Festival! Mellom rølp, kultur og næring. Cappelen Damm Akademisk. 2013. ISBN 978-82-02-42221-9.
 • Tjora, Aksel Hagen; Melby, Line. (2013) Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. 2013. ISBN 9788205425521.
 • Tjora, Aksel; Scambler, Graham. (2013) Cafè Society. Palgrave Macmillan. 2013. ISBN 978-1-137-27592-9.
 • Tjora, Aksel. (2012) Från nyfikenhet till systematisk kunskap: Kvalitativ forskning i praktiken. Studentlitteratur AB. 2012. ISBN 9789144077680.
 • Tjora, Aksel. (2012) Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 978-82-05-42414-2.
 • Tjora, Aksel. (2012) Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Gyldendal Akademisk. 2012. ISBN 9788205425491.
 • Tjora, Aksel; Henriksen, Ida Marie; Fjærli, Torbjørn; Grønning, Ingeborg. (2012) Sammen i byen. En sosiologisk analyse av urbane naboskap, nærmiljø og boligens betydning. Tapir Akademisk Forlag. 2012. ISBN 978-82-519-2738-3.
 • Tjora, Aksel. (2011) Den moderna patienten. Studentlitteratur AB. 2011. ISBN 9789144068619.
 • Tjora, Aksel. (2010) Kvalitative forskningsmetoder i praksis. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 978-82-05-40545-5.
 • Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. (2010) Digitale pasienter. Gyldendal Akademisk. 2010. ISBN 9788205399099.
 • Tjora, Aksel. (2009) Calls for Care: Coordination, Competence, and Computers in Medical Emergency Call Centres. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 2009. ISBN 978-3-639-19222-3.
 • Tjora, Aksel. (2008) Den moderne pasienten. Gyldendal Akademisk. 2008. ISBN 9788205380974.
 • Tjora, Aksel; Willis, Evan. (2006) På sosiologisk spor: En innføring i sosiologisk forståelse. Tapir Akademisk Forlag. 2006. ISBN 82-519-2102-3.

Del av bok/rapport

 • Næss, Siri Christine; Tjora, Aksel. (2016) Mødres møte med ADHD. ADHD og det disiplinerte samfunn.
 • Tjora, Aksel; Næss, Siri Christine; Levang, Lisbeth Elvira. (2016) ADHD i samfunnsperspektiv. ADHD og det disiplinerte samfunn.
 • Melby, Line; Tjora, Aksel Hagen. (2013) Samhandlingens mange ansikter. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.
 • Tjora, Aksel. (2013) Communal Awareness in the Urban Cafeé. Cafè Society.
 • Tjora, Aksel Hagen. (2013) Festivalfellesskapsfornemmelser. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Tjora, Aksel Hagen. (2013) Festivalforskning. Festival! Mellom rølp, kultur og næring.
 • Tjora, Aksel Hagen. (2013) Samhandling i hui og hast: Selvregulerende koordinering i medisinsk nødmeldetjeneste. Samhandling for helse: Kunnskap, kommunikasjon og teknologi i helsetjenesten.
 • Tjora, Aksel; Scambler, Graham. (2013) Introduction. Cafè Society.
 • Brattheim, Berit Johanne; Faxvaag, Arild; Tjora, Aksel. (2012) Communally-Based Evidence in the Emerging Practice of Aorta Implant Surgery. Evidence-Based Healthcare in Context Critical Social Science Perspectives.
 • Næss, Siri Christine K.; Tjora, Aksel. (2012) Medikalisert lydighet? Mødres møte med ADHD. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
 • Tjora, Aksel. (2012) Helsesosiologi som forskningsfelt. Helsesosiologi: Analyser av helse, sykdom og behandling.
 • Tjora, Aksel; Tøndel, Gunhild. (2012) Framtidens pasient. Fremtidens Helse-Norge.
 • Tjora, Aksel. (2011) Observasjonsstudiets sødme og de potensielt forræderiske feltnotatene. Mange ulike metoder.
 • Slaughter, Laura; Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. (2010) Technology-enhanced health communities: Research on the use of social computing application by both the sick and the well. Social Computing and Virtual Communities.
 • Tjora, Aksel. (2010) Den tredimensjonale pasienten som velvillig teleradiologisk objekt. Digitale pasienter.
 • Tjora, Aksel; Sandaunet, Anne Grete. (2010) Digitale pasienter: En introduksjon og leseanvisning. Digitale pasienter.
 • Tjora, Aksel. (2008) Den moderne pasienten i sosiologisk lys. Den moderne pasienten.
 • Tjora, Aksel. (2008) Katya Sander TIFO (Event): A sociological appreciation. Generator: ni kunstinngrep i Trondheims offentlige rom.