Bakgrunn og aktiviteter

Treningsfysiolog og fysioterapeut som jobber med forskning på hvordan trening kan være forebyggende og behandlende medisin ved ulike livsstilssykdommer, og for bedre fertilitet og svangerskapsutfall.

Leder av forskningsgruppa Exercise, Cardiometabolic Health and Reproduction.

Doktorgrad: Aerobic exercise in coronary heart disease (2010). 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Moholdt, Trine. (2009) Hjertesvikt. Aktivitetshåndboken - fysisk aktivitet i forebygging og behandling.

Rapport/avhandling

  • Moholdt, Trine. (2010) Aerobic exercise in coronary heart disease. 2010.