Bakgrunn og aktiviteter

Ph.d.-stipendiat i klinisk medisin, 100% stilling, ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU) MIdt-Norge ved NTNU.

Utdannelse

  • Sosionom ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, 2007-2010
  • Master i folkehelsevitenskap, med vekt på endring av livsstilsvaner ved Høgskolen i Hedmark, 2011-2013

Arbeidserfaring

  • Tilsynsfører i fosterhjem, 2008 - 2012
  • Miljøarbeider i barneverntjenesten, oppfølging av ungdom på hybel, 2009 - 2010
  • Barneveileder Brekkåsen skole, 2010 - 2011
  • Sosionom ved avdeling for ryggmargsskader, St. Olavs Hospital, 2012 - 2013
  • Miljøarbeider/sosialveileder Brekkåsen skole, 2013
  • Miljøterapeut ved Kvammen akutt barneverninstitusjon, 2013 - d.d.

Pågående prosjekter

  • Ph.d. på opplevd sosial støtte hos ungdom i barneverninstitusjoner. Studien er en del av det landsomfattende prosjektet psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner.