Bakgrunn og aktiviteter

PhD-stipendiat i klinisk medisin, 100% stilling, ved Regionalt kunnskapssenter for barn og unge - Psykisk helse og barnevern (RKBU) MIdt-Norge ved NTNU.

Nåværende stilling
Jeg jobber som PhD-stipendiat på prosjektet "Psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner", med tema "opplevd sosial støtte hos ungdom i barneverninstitusjon". Jeg har 25 % pliktarbeid, hvor jeg primært underviser videreutdannings- og masterstudenter, samt veileder kommuner i Trøndelag fylkeskommune i implementering av tiltak for å bedre barn og unges psykiske helse. 

Temagruppe

Jeg er medlem i temagruppe "folkehelse og kommunale tjenester" her ved senteret. Mitt arbeid innenfor temagruppa er deltakelse i ulike forum hvor folkehelsearbeid med fokus på barn og unges psykisk helse er tema. Dette innebærer blant annet undervisning, veiledning av studenter, samarbeid med fylkeskommunen og veiledning av kommuner.

Bakgrunn

 • Sosionom ved Høgskolen i Sør-Trøndelag
 • Master i folkehelsevitenskap, med vekt på endring av livsstilsvaner ved Høgskolen i Hedmark
 • Mangeårig yrkeserfaring fra arbeid med barn og unge på flere arena, både i barnehage, barneskole (med fokus på psykisk og fysisk helse, mobbing, konfliktløsning, foreldresamarbeid), i barnevernet (som tilsynsfører i fosterhjem og som miljøarbeider med oppfølging av ungdom på hybel) og i barnverninstitusjon. Har også jobbet med enkeltungdommer i krise gjennom arbeid ved avdeling for ryggmargsskader ved St. Olavs Hospital.

Faglige interesser

 • Barn og unges psykiske helse
 • Ungdom i barneverninstitusjon
 • Sosial støtte
 • Folkehelsearbeid med fokus på barn og unges psykisk helse - mobbing, utenforskap, livsmestring

Pågående prosjekter

 • Ph.d. på opplevd sosial støtte hos ungdom i barneverninstitusjoner. Studien er en del av det landsomfattende prosjektet psykisk helse hos barn og unge i barneverninstitusjoner. Artiklene vil se på opplevd sosial støtte i sammenheng med psykisk helse og institusjonelle karakteristikker.
 • BliMedNo- en folkehelsekonferanse for og med barn og unge
 • Program for folkehelsearbeid i kommunene

Undervisning

 • "Ungdomskultur" i masterstudiet "Ungdom, rus og avhengighet"
 • Psykisk helse i folkehelsearbeid

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling