Bakgrunn og aktiviteter

Professor/overlege dr med, spesialist i allmennmedisin og psykiatri. Leder av Norsk forening for Smertemedisin

Bakgrunn:

  • Cand.med.1984 (Universitetet i Oslo + NTNU)
  • Spesialist i Allmennmedisin i 1993
  • Spesialist i Psykiatri 2009 
  • Sertifisert kognitiv atferdsterapi (CBT)-terapeut NFKT (2004)
  • Veileder i kognitiv atferdsmedisinsk psykoterapi (2009)
  • Dr. med. (NTNU) 2002: Kroniske smerter
  • Fastlege Flatåsen Legesenter 11 år (1994- 2005)
  • Overlege Smertesenteret, St Olavs hospital (2000 -2013)
  • Professor i allmennmedisin og seniorforsker  ved ISM/MF/NTNU ig allmennmedisinsk Forskningsenhet (AFE) fra 2015 
  • Sertifisert i kompetanseområdet "Smertemedisin, DNLF" (2018).          

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner