Bakgrunn og aktiviteter

Kristian Gjøsteen er professor ved Institutt for matematiske fag. Han er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra NTNU. Han tilhører Algebragruppen.

Gjøsteen forsker på kryptografiske valgsystemer, nøkkelutveksling, kryptografi for nettskyen, formelle metoder anvendt på sikkerhetsbevis og personvern. Publikasjoner.

Gjøsteen var med i Regjeringens Digitale Sårbarhetsutvalg (Lysne-utvalget). Han har tidligere jobbet med stemmegivning via internett for Regjeringen (2009-13), og elektroniske identiteter i Norge.
 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner