Bakgrunn og aktiviteter

Kristian Gjøsteen er professor ved Institutt for matematiske fag. Han er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra NTNU. Han tilhører Algebragruppen.

Gjøsteen har tidligere jobbet med stemmegivning via internett for Regjeringen (2009-13), og BankID, en norsk PKI substitutt.
 
Se http://www.math.ntnu.no/~kristiag/ for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Boyd, Colin Alexander; Davies, Gareth Thomas; Gjøsteen, Kristian; Raddum, Håvard; Toorani, Mohsen. (2018) Definitions for Plaintext-Existence Hiding in Cloud Storage. ARES'18. Proceedings of The 13th International Conference on Availability, Reliability and Security - Hamburg, Germany — August 27 - 30, 2018.