Bakgrunn og aktiviteter

Kristian Gjøsteen er professor ved Institutt for matematiske fag. Han er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra NTNU. Han tilhører Algebragruppen.

Gjøsteen har tidligere jobbet med stemmegivning via internett for Regjeringen (2009-13), og BankID, en norsk PKI substitutt.
 
Se http://www.math.ntnu.no/~kristiag/ for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Armknecht, Frederik; Boyd, Colin Alexander; Davies, Gareth Thomas; Gjøsteen, Kristian; Toorani, Mohsen. (2017) Side channels in deduplication: trade-offs between leakage and efficiency. Proceedings of the 2017 ACM on Asia Conference on Computer and Communications Security.
  • Gjøsteen, Kristian; Strand, Martin. (2017) A Roadmap to Fully Homomorphic Elections: Stronger Security, Better Verifiability. Financial Cryptography and Data Security -- FC 2017 International Workshops, WAHC, BITCOIN, VOTING, WTSC, and TA, Sliema, Malta, April 7, 2017, Revised Selected Papers.
  • Gjøsteen, Kristian; Thuen, Øystein Øvreås. (2012) Password-Based Signatures. Public Key Infrastructures, Services and Applications : 8th European Workshop, EuroPKI 2011, Leuven, Belgium, September 15-16, 2011, Revised Selected Papers.
  • Gjøsteen, Kristian; Steine, Asgeir; Petrides, George. (2010) Formal verification of reductions in cryptography. Norwegian Information Security Conference = Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse : NISK 2010 . Gjøvik University College, Gjøvik, 23-24 November 2010.