Kristian Gjøsteen

Professor Institutt for matematiske fag
73550242 90748996
Alfred Getz vei 1, Sentralbygg II * 848

Bakgrunn og aktiviteter

Kristian Gjøsteen er professor ved Institutt for matematiske fag. Han er utdannet sivilingeniør og har en doktorgrad fra NTNU. Han tilhører Algebragruppen.

Gjøsteen har tidligere jobbet med stemmegivning via internett for Regjeringen (2009-13), og BankID, en norsk PKI substitutt.
 
Se http://www.math.ntnu.no/~kristiag/ for mer informasjon.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Gjøsteen, Kristian; Thuen, Øystein Øvreås. (2012) Password-Based Signatures. Public Key Infrastructures, Services and Applications : 8th European Workshop, EuroPKI 2011, Leuven, Belgium, September 15-16, 2011, Revised Selected Papers.
  • Gjøsteen, Kristian; Steine, Asgeir; Petrides, George. (2010) Formal verification of reductions in cryptography. Norwegian Information Security Conference = Norsk Informasjonssikkerhetskonferanse : NISK 2010 . Gjøvik University College, Gjøvik, 23-24 November 2010.