Bakgrunn og aktiviteter

Utdanning:

2014

Høgskolepedagogikk, 15 stp, HiG/HiL/HiH

1997 – 2003

Siviløkonom, Norges Handelshøyskole, Bergen
Fordypning i Strategi, organisasjon og ledelse

2000 – 2001

Master in business communication, Queensland University of Technology,
Brisbane, Australia

Arbeidserfaring:

2013 – d.d

Universitetslektor, NTNU i Gjøvik
Tidligere, Høgskolen i Gjøvik
Undervist i Teknologiledelse, 10 stp., fra høsten 2013, og Kvalitetsledelse, 5 stp., fra våren 2014. Etablert studiet Bachelor i Logistikk, og er studieprogramansvarlig for Bachelor i Økonomi og Ledelse (campus og nettstudie), og Bachelor i Logistikk.

2012 – 2015

Senior Manager, BearingPoint Norge AS
BearingPoint er et konsulentselskap med ca. 65 konsulenter.
Ansvarsområdet er prosjektledelse for prosjekter*, fagansvarlig for virksomhetsstyring, samt salgsprosessen.

2010 – 2012

Leder for Virksomhetsstyring, Statnett SF
Statnett SF er eier og drifter hovedstrømnettet i Norge.
Ansvarsområdet var prosesseier for virksomhetsstyring, inklusiv målstyring, økonomistyring og risikostyring. Fagansvarlig for virksomhetsrapportering til styre. Utarbeidelse av årsrapport og innføring av policy for eierstyring og selskapsledelse. Stillingen rapporterte til økonomidirektør.

2008 – 2009

Manager, Ernst & Young
Ernst & Young er et av Norges største revisjon og konsulenthus.
Ansvarsområde var prosjektledelse for prosjekter*, med fagansvar innenfor virksomhetsstyring.

2002 – 2008

Consultant, Senior Consultant og Manager, BearingPoint Norge AS
Ansvarsområdet var prosjektmedarbeider/-leder for prosjekter* innen for fagområdene økonomi og virksomhetsstyring.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Del av bok/rapport