Bakgrunn og aktiviteter

Eikemo leder forskningssenteret CHAIN - Centre for Global Health Inequalities Research som forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår – og ikke minst – hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper ved hjelp av skreddersydde intervensjoner. CHAIN er også navet i et globalt sosioøkonomisk nettverk som evaluerer helsebetydningen av utdannelse og andre sosiale determinanter i samarbeid med Global Burden of Disease. CHAIN er også med på å kartlegge alle verdens skoler i samarbeid med UNICEFs hovedkontor, vi evaluerer helsesystemer i Europa og Sør-Amerika i lys av kreftødelighet i samarbeid med IARC, vi evaluerer betydningen av luftforurensning under svangerskap på barnehelse i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og vi identifiserer tiltak for å redusere barnedødelighet i samarbeid med UNICEF Innocenti.

Eikemo har skrevet flere artikler omhandlende sosial ulikhet i mental helse, kroniske sykdommer, og dødelighet. Når det gjelder hvilke mekanismer som gir lange liv i god helse, har Eikemos forskning hatt et bredt fokus: fra velferdspolitikk og helsesystemer på overordnet nivå, til sosiale, materielle, livstils-relaterte (som røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet og kosthold), arbeidsmiljø, arbeidsledighet, og bruk av helsetjenester på individuelt nivå. Eikemo har ledet flere internasjonale helseprosjekter.

I 2009 ble han tildelt prisen for yngre forskere innen humaniora fra det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og i 2010  mottok han SINTEFs pris for fremragende forskning. I 2014 ble Eikemo valgt ut som én av 17 forskere i NTNUs Stjerneprogram.

Eikemo er Editor-in-Chief for Scandinavian Journal of Public Health.

 

Presentasjoner (key notes):

Foredrag og debatt med blant andre Cristin Clemet på Forskningsrådets konferanse om den nye ulikheten. (2019).

Invited lecture at Karolinska Institutet: Social Inequalities in health - what can be done to reduce them? (2019). This was part of a lecture series, which is presented by the Department of Global Public Health together with the Center of Epidemiology and Community Medicine, Region Stockholm.

Debatt mellom Terje Andreas Eikemo og Jonas Gahr Støre med tema: Hvordan løser vi morgendagens folkehelseutfordringer? OsloMet, 2019. 

Conference of the Norwegian Public Health Association (2018), Bergen: Do technological innovations increase social inequalities in health? 

High-level meeting at the Norwegian Research Council (2018) about the need for more data on social inequalities in health: Social inequalities in health in Norway: why more research is needed

Key Note at the Nordic Welfare Centre and The Ministry of Health and Social Affairs in Sweden. Conference on health equity in Stockholm 22-23 November 2018. The conferece was organised under the auspices of the Swedish chairmanship of the Nordic Council of Ministers.  Why social inequalities in health are unacceptable and what we can do to reduce them

High-level meeting between HKH Mette Marit and Tore Godal (from GAVI) on Vaccination and child health, 2017, Chair.  

Presentation of main results from the CHAIN-developed health module of the European Social Survey in Paris, Institut d’études avancées de Paris. (2016). Title: Social Inequalities in health and their determinants.Top lines results from round 7 of the European Social Survey.

 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

  • Eikemo, Terje Andreas; Clausen, Tommy Høyvarde. (2007) Kvantitativ analyse med SPSS. En praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251921787.