Bakgrunn og aktiviteter

Eikemo leder forskningssenteret CHAIN - Centre for Global Health Inequalities Research som forsker på helseulikheter i verden, grunnene til at de oppstår – og ikke minst – hvordan man best kan bedre helsen for alle sosiale grupper ved hjelp av skreddersydde intervensjoner. CHAIN, som er finansiert gjennom Forskningsrådets miljøstøtteordning, er også navet i et globalt sosioøkonomisk nettverk som evaluerer helsebetydningen av utdannelse og andre sosiale determinanter i samarbeid med Global Burden of Disease. CHAIN er også med på å kartlegge alle verdens skoler i samarbeid med UNICEFs hovedkontor, vi evaluerer helsesystemer i Europa og Sør-Amerika i lys av kreftødelighet i samarbeid med IARC, vi evaluerer betydningen av luftforurensning under svangerskap på barnehelse i samarbeid med Folkehelseinstituttet, og vi identifiserer tiltak for å redusere barnedødelighet i samarbeid med UNICEF Innocenti.

Eikemo forsker på sosial ulikhet i mental helse, kroniske sykdommer, og dødelighet. Når det gjelder hvilke mekanismer som gir lange liv i god helse, har forskningen hatt et bredt fokus: fra velferdspolitikk og helsesystemer på overordnet nivå, til sosiale, materielle, livstils-relaterte (som røyking, alkoholforbruk, fysisk aktivitet og kosthold), arbeidsmiljø, arbeidsledighet, og bruk av helsetjenester på individuelt nivå. 

I 2009 ble han tildelt prisen for yngre forskere innen humaniora fra det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, og i 2010  mottok han SINTEFs pris for fremragende forskning. I 2014 ble Eikemo valgt ut som én av 17 forskere i NTNUs Stjerneprogram.

Eikemo har vært sjefsredaktør for Scandinavian Journal of Public Health siden 2016.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

2022

 • Charalampous, Periklis; Gorasso, Vanessa; Plass, Dietrich; M Pires, Sara; von der Lippe, Elena; Mereke, Alibek; Idavain, Jane; Kissimova-Skarbek, Katarzyna; Nazaré Morgado, Joana; Ngwa, Che; Noguer, Isabel; Padrón, Alicia; José Santi-Cano, María; Sarmiento, Rodrigo; Devleesschauwer, Brecht; Balázs, Ádám; Alkerwi, Ala'a; Bikbov, Boris; Kocbach Bølling, Anette; Breitner, Susanne; Cuschieri, Sarah; Dahm, Christina Catherine; Eikemo, Terje Andreas; Fischer, Florian; Freitas, Alberto; García-González, Juan Manuel; Gazzelloni, Federica; Gissler, Mika; Hengl, Brigita; D Hynds, Paul; Isola, Gaetano; Sletting Jakobsen, Lea; Kabir, Zubair; Knudsen, Ann Kristin Skrindo; Meric Konar, Naime; Ladeira, Carina; Liew, Aaron; Majer, Marjeta; Aggelos Mechili, Enkeleint; Mevsim, Vildan; Santric Milicevic, Milena M.; Mitchell, Louise; Monasta, Lorenzo; Mondello, Stefania; Nena, Evangelia; Ng, Edmond; Niranjan, Vikram; O'Caoimh, Rónán; O'Donovan, Mark R; Ortiz, Alberto; Pallari, Elena; Petrou, Panagiotis; Reina Ortiz, Miguel; Riva, Silvia; Samouda, Hanen; Vasco Santos, João; Santoso, Cornelia; Schmitt, Tugce; Skempes, Dimitrios; Sousa, Ana Catarina; Stevanović, Aleksandar; Sulo, Gerhard; Terzic, Natasa; Terzic, Zorica; Todorovic, Jovana; Tozija, Fimka; Unim, Brigid; Van Wilder, Lisa; Varga, Orsolya; Saverio Violante, Francesco; MA Wyper, Grant; Haagsma, Juanita. (2022) Burden of non-communicable disease studies in Europe: a systematic review of data sources and methodological choices. European Journal of Public Health.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2022) Building Excellent Research Groups. RELIGHT Symposium: Road to Excellence in Global Health Research . University of Oslo; Oslo. 2022-04-17 - 2022-04-17.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2022) Implementation research as a driver of decision-making and policy change. Cross-sectoral Learning in Implementation Research: Harnessing the potential to accelerate results for children . UNICEF Innocenti Office of Research; Florence/Webinar. 2022-01-24 - 2022-01-24.
 • Rydland, Håvard Thorsen; Friedman, Joseph; Stringhini, Silvia; Link, Bruce; Eikemo, Terje Andreas. (2022) The radically unequal distribution of Covid-19 vaccinations: a predictable yet avoidable symptom of the fundamental causes of inequality. Humanities & Social Sciences Communications. vol. 9 (1).
 • York, Hunter Wade; Balaj, Mirza; Sripada, Kam; Gakidou, Emmanuela; Eikemo, Terje Andreas. (2022) Understanding the social determinants of health – Authors' reply. The Lancet.

2021

2020

 • Agardh, Emilie, E.; Allebeck, Peter; Flodin, Pär; Wennberg, Peter; Ramstedt, Mats; Knudsen, Ann Kristin; Øverland, Simon Nygaard; Kinge, Jonas Minet; Tollånes, Mette Christophersen; Eikemo, Terje Andreas; Skogen, Jens Christoffer; Mäkelä, Pia; Gissler, Mika; Juel, Knud; Iburg, Kim Moesgaard; McGrath, John J.; Naghavi, Mohsen; Vollset, Stein Emil; Gakidou, Emmanuela; Danielsson, Anna-Karin. (2020) Alcohol‐attributed disease burden in four Nordic countries between 2000 and 2017: Are the gender gaps narrowing? A comparison using the Global Burden of Disease, Injury and Risk Factor 2017 study. Drug and Alcohol Review. vol. 40 (3).
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) - Jeg frykter at korona-utbruddet kan føre til at barn vil dø i de greske flyktningeleirene. Adresseavisen [Avis]. 2020-03-22.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) - Jeg frykter at mange barn vil dø i flyktning¬leirene. Forskning.no [Internett]. 2020-03-17.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) - Å la flyktningene bo i leirene nå er en potensiell dødsdom. TV2 [Internett]. 2020-04-24.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) 800 millioner barn utsatt for nervegiften bly. Gemini [Tidsskrift]. 2020-09-15.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Comments to the Red Cross report: Living in the last mile of health. Living in the last mile of health (Norwegian Red Cross) . Red Cross; Oslo. 2020-06-25 - 2020-06-25.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Coronavirus from an inequality perspective. EA Global Health Day 2020 . Effective Altruism Norway; Webinar. 2020-10-20 - 2020-10-20.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Diving into the world of data: Developments in global health inequalities research. World Leadership Dialogue at the 16th World Congress on Public Health . 16th World Congress on Public Health; Rome. 2020-10-15 - 2020-10-15.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Education as a “social vaccine” against COVID-19. Global Health & Education webinar series 2020. UNESCO Chair and WHO collaboration Centre Global Health & Education. Webinar . UNESCO; Webinar. 2020-12-10 - 2020-12-10.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Hva gjør det med den fysiske og psykiske helsen å være på flukt?. Global helse webinar serie, NTNU . Norsk medisinstudentforening; Webinar. 2020-10-21 - 2020-10-21.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Innlegg: Livet i de greske flyktningleirene tærer på barns helse. Dagens Næringsliv. Dagens Næringsliv [Avis]. 2020-03-13.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Key outcomes of the CHAIN project 2019 – 2020. Presentation held for the portifolio board for Health, Norwegian Research Council . Norwegian Research Council; Webinar. 2020-12-09 - 2020-12-09.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Kronikk: Jo lengre barna er i leirene, jo sykere blir de. Dagsavisen.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Life in refugee camps wreaks havoc on children's health. EurekAlert [Tidsskrift]. 2020-04-08.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) NTNU-professor frykter det første barne-offeret for korona-pandemien blir et flyktningebarn i Hellas. Adressa [Avis]. 2020-03-22.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) NTNU-professor skal lede arbeid med ESS-modul. Norsk Senter for Forskningsdata (NSD) [Fagblad]. 2020-11-24.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Overview of the CHAIN-EuroHealthNet collaboration. Social Science and Humanitites (SSH) perspectives in European research: from H2020 to Horizon Europe . NTNU; Webinar. 2020-10-20 - 2020-10-20.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Professor about the coronavirus: "I fear many children will die in refugee camps. Sciencenorway.no [Internett]. 2020-03-18.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Reducing social inequalities in health: CHAIN's strategy. Seminar focusing on mediators of socioeconomic differences in dietary behaviors, physical activity and body weight among youth. . Faculty of Medicine, University of Oslo; Webinar. 2020-12-03 - 2020-12-03.
 • Eikemo, Terje Andreas. (2020) Round 11 Repeated Rotating Module: Social Inequalities in Health and their Determinants. Presentation held at the National Coordinators meeting, organised by the European Social Survey . European Social Survey; Webinar. 2020-10-10 - 2020-10-10.
 • Fjær, Erlend Løvø; Landet, Erling Ravnanger; McNamara, Courtney L.; Eikemo, Terje Andreas. (2020) The use of complementary and alternative medicine (CAM) in Europe. BMC Complementary Medicine and Therapies. vol. 20.
 • McNamara, Courtney L.; Toch-Marquardt, Marlen; Albani, Viviana; Eikemo, Terje Andreas; Bambra, Clare. (2020) The contribution of employment and working conditions to occupational inequalities in non-communicable diseases in Europe. European Journal of Public Health.
 • Rydland, Håvard Thorsen; Fjær, Erlend Løvø; Eikemo, Terje Andreas; Huijts, T.; Bambra, C; Wendt, C; Kulhánová, Ivana; Martikainen, Pekka; Dibben, Chris; Kalediene, R; Borrell, Carme; Leinsalu, Mall; Bopp, Matthias; Mackenbach, Johan P.. (2020) Educational Inequalities in Mortality Amenable to Healthcare. A Comparison of European Healthcare Systems. PLOS ONE. vol. 15 (7).
 • Rydland, Håvard Thorsen; Solheim, Erling; Eikemo, Terje Andreas. (2020) Educational inequalities in high- vs. low-preventable health conditions: Exploring the fundamental cause theory. Social Science and Medicine. vol. 267.
 • Stea, Tonje Holte; Nordheim, Oda; Bere, Elling Tufte; Stornes, Per Gunnar; Eikemo, Terje Andreas. (2020) Fruit and vegetable consumption in Europe according to gender, educational attainment and regional affiliation — A cross-sectional study in 21 European countries. PLOS ONE. vol. 15 (5).
 • van der Wel, Kjetil A.; Djuve, Anne Britt; Eikemo, Terje Andreas; Fossland, Trine; Geirdal, Amy Østertun; Skalicka, Vera. (2020) Koronautbruddet førte til økt stress for studentene og lite studentaktiv læring. Khrono.no.
 • Vonen, H.D.; Olsen, M.L.; Eriksen, S.S.; Jervelund, S.S.; Eikemo, Terje Andreas. (2020) Refugee camps and COVID-19: Can we prevent a humanitarian crisis?. Scandinavian Journal of Public Health.
 • Weiss, Daniel; Eikemo, Terje Andreas. (2020) Technological Innovations and Social Inequalities in Global Health. Handbook of Global Health.
 • Witvliet, Margot I.; Toch-Marquardt, Marlen; Eikemo, Terje Andreas; Mackenbach, Johan P.. (2020) Improving job strain might reduce inequalities in cardiovascular disease mortality in european men. Social Science and Medicine. vol. 267.

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

 • Eikemo, Terje Andreas; Clausen, Tommy Høyvarde. (2007) Kvantitativ analyse med SPSS. En praktisk innføring i kvantitative analyseteknikker. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 9788251921787.