Bakgrunn og aktiviteter

Professor Ulrik Wisløff er leder av K.G. Jebsen - Senter for hjertetrening, Cardiac Exercise Research Group ved NTNU. Han er en internasjonalt anerkjent forsker, professor og gründer innen treningsfysiologi. Per november 2017 har Wisløff totalt 332 publikasjoner, 18085 siteringer, en h-indeks over 64 og har mottatt til sammen cirka 250 000 000 kroner i forskningsmidler så langt i sin karriere.

Dr. Wisløffs forskning ga de første bevisene for at lav kondisjon gir en dramatisk økning av risiko for å utvikle hjerte- og karsykdommer. Wisløff har vist at trening med høy intensitet ikke bare er trygt for pasienter med hjertesvikt, men også at det fører til stor forbedring av kondisjon og hjertefunksjon hos denne pasientgruppa. Denne forskningen dannet grunnlaget for Dr. Wisløff sin egen forskningsgruppe som blant annet bruker trening med høy intensitet i forskning på ulike livsstilsrelaterte sykdommer.

Wisløff og hans forskningsgruppe har brukt data fra HUNT-studien og vist at enkle endringer i hvilepuls kan forutsi kardiovaskulær død. Denne forskningen ligger til grunn for algoritmen i gruppas populære kondisjonskalkulator, som beregner kondisjonsnivå og risiko for å dø tidlig av hjerte- og karsykdommer. Mer enn 3 millioner mennesker har brukt kalkulatoren, og den får mange nye brukere hver eneste dag.

Dr. Wisløff er oppfinneren av personlig aktivitets intelligens (PAI). Det er en enkel beregning som forteller brukeren hvor mye fysisk aktivitet som trengs for å forebygge sykdom og tidlig død. PAI baserer seg på puls, og appen er gratis og tilgjengelig i alle app-butikkene.

Dr. Wisløff er også forfatter av en av Norges mest solgte helsebøker med tittelen «En ny start – En 12-ukers plan for å endre kosthold og komme i form».

Dr. Wisløffs gruppe har under hans ledelse oversatt funn fra basalforskning til kliniske studier, opp på befolkningsnivå og motsatt vei. Forskningen hans spenner fra molekyler til samfunn, og tilbake igjen.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner