Bakgrunn og aktiviteter

Jeg forsker på hvorfor enkelte bakterier gir alvorlig sykdom mens andre kun gir mild eller ingen sykdom, hovedsaklig med fokus på tarmpatogene E. coli.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Rapport/avhandling

  • Afset, Jan Egil; Bergh, Kåre; Bevanger, Lars Solbu. (2007) Role of enteropathogenic Escherichia coli in childhood diarrhoea in Norway. 2007. ISBN 978-82-471-5806-7.

Andre

  • Radtke, Andreas; Bruheim, Torkjel; Afset, Jan Egil; Bergh, Kåre. (2013) Multiple-locus variant-repeat assay (MLVA) is a useful tool for molecular epidemiologic analysis of Streptococcus agalactiae strains causing bovine mastitis. MASTITIS - NEW KNOWLEDGE ON DIAGNOSTICS AND CONTROL ON MODERN DAIRY FARMS . Nordisk komite for veterinærvitenskapelig samarbeid - NKVet; Reykjavik. 2013-05-13 - 2013-05-14.
  • Afset, Jan Egil; Larssen, Kjersti Wik; Solberg, Mette; Bergh, Kåre. (2012) Comparison of four serological methods for the diagnosis of tularaemia. 7th international conference on tularaemia . Tularemia International Society; Breckenridge. 2012-09-17 - 2012-09-20.