Bakgrunn og aktiviteter

Jeg er ansatt som dosent i fremmedspråksdidaktikk ved Institutt for lærerutdanning. Jeg underviser i fremmedspråksdidaktikk (5-LU, PPU) og  Vurdering og språklæring på Master. Mine forskningsområder er IKT og læring, vurdering, interkulturell kompetanse i skolen og coaching

Jeg har undervist i engelsk og fransk ved Charlottenlund videregående skole i en årrekke og leder nå NTNU DRIVE, NTNUs program for digitalisering av utdanningsområdet (2016-2021). Programmet har som mål å bidra til å øke den digitale kompetansen i UH-sektoren.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

  • Riksaasen, Rita; Langseth, Inger Dagrun. (2014) Endring av praksis i klasserommet. En artikkelsamling om utviklingsarbeid, samarbeid, erfaring og forskning. Akademika forlag. 2014. ISBN 9788232103027. NTNU skole- og utdanningsforskning (5).
  • Ramberg, Per Johan; Hoel, Torlaug Løkensgard; Langseth, Inger Dagrun; Hestnes, Dagmar Hæge; Hestbek, Per Christian. (2007) Språkfag 1. Idehefte for lærere. Tapir Akademisk Forlag. 2007. ISBN 978-82-519-2243-2.

Del av bok/rapport

  • Buland, Trond Hallgeir; Langseth, Inger Dagrun. (2016) Foreldre og foresatte - fra tilskuer til støttespiller?. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Langseth, Inger Dagrun. (2016) Elevinvolvering i engelskfaget?. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Langseth, Inger Dagrun. (2016) Planarbeid og vurdering i videregående skole. Hvorfor, hvordan oh hva?. Vurderingskompetanse i skolen. Praksis, læring og utvikling..
  • Fjørtoft, Henning; Langseth, Inger Dagrun; Sandvik, Lise Vikan. (2014) Hvordan er vurderingspraksisene og -kulturene i norske skoler?. Vurdering i skolen. Utvikling av kompetanse og fellesskap. Sluttrapport fra prosjektet Forskning på individuell vurdering i skolen (FIVIS).