Bakgrunn og aktiviteter

Fredrik Skoglund

Arkeolog og arbeider med marinarkeologi, dvs. kulturminner under vann.

Utdannet ved NTNU og University of St.Andrews, Skottland.

Hovedoppgaver er forvaltningsbasert arkeologi med plansaker og feltarbeid. Dette er både dypvanns- og dykkerbasert arkeologi.

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Del av bok/rapport

  • Peacock, Elizabeth E.; Skoglund, Fredrik; Fastner, Jørgen. (2012) Deepwater preservation and management of archaeological sites. Outlining the DePMAS Project. Proceedings of the 11th ICOM-CC Group on Wet Organic Archaeological Materials Conference: Greenville 2010.
  • Skoglund, Fredrik; Peacock, Elizabeth E.. (2012) Deepwater Preservation and Management of Archaeological Sites: presentation of the DePMAS Project. IKUWA3: Beyond Boundaries.
  • Tuddenham, David Berg; Skoglund, Fredrik. (2012) King Eystein's Harbour Revisited. IKUWA3: Beyond Boundaries.
  • Skoglund, Fredrik. (2009) Skiltprosjektet . et fadderprosjekt. Stopleleivraket. En utstilling om et 1700-talls forlis i Stopleleia, Hustadvika.
  • Skoglund, Fredrik. (2005) "Seilsperringer i kystforsvaret. En 'ny' kulturminnekategori?". Funn og forskning i Trøndelag: Foredrag fra to arkeologiseminarer i 2003.

Rapport/avhandling