Bakgrunn og aktiviteter

Tone Pernille Østern, med en Dr. of Arts in Dance fra University of the Arts Helsinki, er professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er også gjesteprofessor i dansedidaktikk i samtidskontekster ved Stockholms konstnärliga högskola. Hun er aktiv som kunstner/forsker/lærer, med spesiell interesse for sosialt engasjert kunst, dans i dialog med samtiden, koreografiske prosesser, performativ forskning, inkluderende og kritiske didaktiske praksiser, og kroppslig læring. Praksis-ledet forskning, ARTography og didaktisk designforskning har vært sentrale tilnærminger i hennes forskningsaktivitet. Fra år 2000 er hun del av Inclusive Dance Company, som grunnlegger av kompaniet sammen med Arnhild Staal Pettersen og Luis Della Mea (https://www.dance-company.no; https://www.dance-company.no/tone-pernille-ostern). Hun veileder master- og ph.d.-studenter i inn- og utland. Hun har lang ledererfaring som faggruppeleder for Kunstfag, mediefag og kroppsøving i 2010-2016 ved Program for lærerutdanning, NTNU, og som fagseksjonsleder for Kunstfag, kroppsøving og idrett i 2017-2021 ved Insitutt for lærerutdanning, NTNU, og som kreativ leder for Inclusive Dance Company fra 2001 (pågående).

Doktorgrad

Østern, T.P. (2009). Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring Dance Improvisation with Differently Bodied Dancers. (Diss.) Helsinki: Theatre Academy. Download: https://actascenica.teak.fi/lectio/tone-pernille-ostern-lectio/

Utvalgte aktiviteter

Lederoppgaver

2017-21 Fagseksjonsleder for kunstfagene, kroppsøving og idrett, Institutt for lærerutdanning, NTNU.

2010-16 Faggruppeleder for kunstfag, mediefag og idrett, Program for lærerutdanning, NTNU.

Studieprogramkoordinator

2011-20 Koordinator for master i kunstfagdidaktikk, Institutt for lærerutdanning, NTNU.

Forskningsgrupper

2021-24 International forskningspartner ELLA (Embodied language learning through the arts). Finansiert gjennom the KONE foundation. Prosjektleder: Eeva Anttila, University of the Arts Helsinki. https://www.uniarts.fi/en/projects/embodied-language-learning-through-the-arts-ella/

2021-23 Forskningspartner i  pARTiciPED: Empowering student teachers for cross-sectorial collaborations with The Cultural Schoolbag (TCS) in Norwegian Schools. Finansiert av forskningsrådet. Prosjektleder: Kristine Høeg Karlsen / Høgskolen i Østfold.https://www.hiof.no/lu/english/research/projects/participed/

Ekspertutvalg

2020-22 Sakkyndig medlem i endringsprosjekt ved Institution för danspedagogik ved Stockholms konstnärliga högskola, med mandat å “develop the BA in Dance Pedagogy in a way that is relevant and current, based in an analysis of the local and global world from contemporary, societal perspectives».

2019-20 Sakkyndig medlem i fagutvalget for dans på VG2 og VG3 i fagfornyelsen, på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. 

2019-20 Sakkyndig medlem i fagutvalget for musikk, dans, drama på VG1 i fagfornyelsen, på oppdrag av Utdanningsdirektoratet.

Redaksjonelle oppgaver

2015- Ansvarlig redaktør for Dance Articulated. ISSN: 2703-8327. (Tidligere På Spissen Forskning). https://www.ntnu.no/ojs/index.php/ps

2020- Redaksjonsmedlem i Landscapes: Aesthetics/Arts Education Series (Springer). ISSN: 1573-4528. https://jased.net/index.php/jased

2020- Redaksjonsmedlem i JASEd – Journal of Research in Arts and Sports Education. ISSN: 2535-2857.https://www.springer.com/series/6199

Redaktør for spesialnummer i fagfellevurderte publikasjonskanaler

Rouhiainen, L. & Østern, T.P. (Eds.) (2020). Vol. 6 No. 1 (2020): Dance Articulated, Special Issue, Choreography now. https://www.ntnu.no/ojs/index.php/ps/issue/view/338

Østern, T.P. & Engelsrud, G. (Eds.) (2019).  På Spissen forskning, Special Issue: Bodily learning. (3 issues) https://www.ntnu.no/ojs/index.php/ps/issue/view/348https://www.ntnu.no/ojs/index.php/ps/issue/view/349; https://www.ntnu.no/ojs/index.php/ps/issue/view/350

Senest avsluttede masterveiledninger

2021     Medveileder for masteroppgave i kunstfagdidaktikk, av Anne-Line Bakken, NTNU. Hovedveileder: Anette Lund.

2021     Hovedveileder for masteroppgave i kunstfagdidaktikk, av Martine Grønnum, NTNU.

Seneste avsluttede ph.d.-veiledninger

2020  Dr. Sofia Jusslin ved Åbo Academy University, Finland med avhandlingen Dancing/Reading/Writing: Performative Potentials of Intra-Active Teaching Pedagogies Expanding Literacy Education. Hovedveileder: Ria Heilä-Ylikallio (Abo Akademi). Medveileder: Tone Pernille Østern (NTNU).

2020 Dr. Ingrid Bjørkøy ved NTNU Norwegian University of Science and Technology og DMMH Queen Maud University College of Early Childhood Education, Norway, med avhandlingen Sang som performativ for samspill i småbarnspedagogisk praksis. Hovedveileder: Tone Pernille Østern (NTNU). Medveileder: Kristian Nødtvedt Knudsen (Universitetet i Agder).

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Viser et utvalg av aktivitet. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Bøker

 • Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind; Engelsrud, Gunn Helene; Sørum, Anne Grut. (2021) Kroppslig læring - perspektiver og praksiser. Universitetsforlaget. 2021. ISBN 978-82-15-04370-8.
 • Østern, Tone Pernille; Dahl, Thomas; Strømme, Alex; Petersen, Jesper Aagaard; Østern, Maria Anna-Lena Viola; Selander, Staffan. (2019) Dybde//læring - en flerfaglig, relasjonell og skapende tilnærming. Universitetsforlaget. 2019. ISBN 978-82-15-02972-6.

Del av bok/rapport

 • Hovde, Sunniva Skjøstad; Smzy Maulidi, Asante; Østern, Tone Pernille. (2021) Towards Just Dance Research. An uMunthu Participatory and Performative Inquiry Into Malawian–Norwegian Entanglements. Arts-Based Methods for Decolonising Participatory Research.
 • Østern, Tone Pernille; Bjerke, Øyvind. (2021) Forekomst og forståelser av kroppslig læring i norskspråklig forskning. Kroppslig læring - perspektiver og praksiser.
 • Østern, Tone Pernille; Engelsrud, Gunn Helene. (2021) The teacher-body as a dramaturgical axis for composing a lesson. Teaching and learning through dramaturgy Education as an artful engagement.
 • Østern, Tone Pernille. (2020) Choreography as Poetic, Pedagogical, and Political Action in Contemporary Times. Art as an Agent for Social Change.
 • Gjølme, Egil Galaaen; Sundan, Jon; Østern, Tone Pernille; Hovde, Sunniva Skjøstad. (2019) Water competence and new Norwegians. The Nordic Model and Physical Culture.

Andre

 • Østern, Tone Pernille. (2021) Keynote: Varför är dans ett eget ämne i grundskolan i Nya Zeeland, men inte i Norden? – Om dansens (oförlösta) potential som kroppsligt lärande och relationell konstform i skolan. Webbinaret "Dans i skolan" . Regionala danscentret i Österbotten / Åbo Akademi University; Webbinar / Åbo Akademi University / Finland. 2021-04-29 - 2021-04-29.
 • Østern, Tone Pernille; Axelsen Sundberg, Rikke; Martin, Rosemary Kate. (2021) Paper presentation: The body as enemy or friend in upper secondary dance education?. Bodily Learning Conference 2021 . NTNU; Virtual conference on zoom. 2021-04-22 - 2021-04-23.
 • Bergsland, Andreas; Saue, Sigurd; Østern, Tone Pernille. (2018) VIBRA - video interaksjon bevegelse rom audio - visning. VIBRA visning [Kunstnerisk og museal presentasjon] . VIBRA v/ Andreas Bergsland; Verkstedhallen, Trondheim. 2018-05-15 - 2018-05-15.
 • Bergsland, Andreas; Østern, Tone Pernille; Saue, Sigurd. (2018) VIBRA - Video Lyd Bevegelse Rom Audio. Workshop og visning [Kunstnerisk og museal presentasjon] . VIBRA v/ Andreas Bergsland; DansiT Senter for dansekunst i Trondheim og Midt-Norge. 2018-03-16 - 2018-03-16.