Tone Pernille Østern

Professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans, Studieprogramleder for Master i fagdidaktikk, Leder av Forum for likeverd, inkludering og mangfold

tone.pernille.ostern@ntnu.no
97732771 Lysholmbygget, BR1.008, Kalvskinnet, E.C. Dahls gate, inngang i krysset ved Erling Skakkes gate