Tone Pernille Østern

Professor i kunstfagdidaktikk med vekt på dans, fagseksjonsleder Kunstfag, kroppsøving og idrett

Institutt for lærerutdanning
73598154 97732771

Bakgrunn og aktiviteter

Tone Pernille Østern (Dr. of Arts in Dance), med doktorgrad i dansekunst fra Theatre Academy/UniArts Helsinki, er dansekunstner og professor i kunstfagdidaktikk med fokus på dans ved NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Hun er aktiv som kunstner/forsker/lærer, med spesiell interesse for sosialt engasjert (danse)kunst, dans i dialog med samtiden, kroppslig læring, estetisk tilnærming til læring, koreografiske prosesser, kvalitativ og post-kvalitativ forskningsmetodologi, samt veiledning.

Hun er fagseksjonslederleder for Kunstfag, kroppsøving og idrett, faglig leder av masterstudiet i kunstfagdidaktikk, underviser og veileder master- og ph.d.-studenter i inn og utland.

Hun er koreografisk leder for Inclusive Dance Company fra år 2000 (www.dance-company.no) og initierte og ledet Danselaboratoriet som en del av sitt doktorgradsarbeid i perioden 2003-09 www.danselaboratoriet.no.

Bakgrunn

Jeg etablerte meg som dansekunstner i Trondheim fra 1999, da jeg flyttet til Norge fra studier og jobb i Finland, England og Sverige. Jeg har finsk lærerutdanning (Åbo Akademi University), dans/dansepedagogikkutdanning fra Jyväskylä (Jyväskylän Yliopisto University), London (Laban Centre for Movement and Dance) og Stockholm (Dans- och Cirkushögskolan), samt doktorgrad i dansekunst fra Helsingfors (University of the Arts Helsinki).

I Trondheim etablerte jeg Inclusive Dance Company år 2000 sammen med dansekunstnerkollegaer Arnhild Staal Pettersen og Luis Della Mea; et kompani som ble startet med særlig interesse for deltagende, utforskende og nyskapende koreografiske prosesser og produkter. Vi jobber med dans gjennom et relasjonelt kunst- og læringssyn med deltakere i alderen 0-80 år, på det frie scenekunstfeltet, i ulike skoleslag og kontekster. År 2001 startet Inclusive Dance Company Danselaboratoriet som et pilotprosjekt. Fra 2003 ble gruppen mitt doktorgradsprosjekt i dansekunst ved Teaterhögskolan i Helsingfors, samtidig som det også ble et satsningsprosjekt ved Trondheim kommunes Kulturenhet. Forsknings- og utviklingsprosjektet resulterte i doktorgradsavhandlingen Meaning-making in the Dance Laboratory. Exploring dance improvisation with differently bodied dancers (2009), samt en rekke forestillinger som er dokumentert i video, bilde og tekst på www.danselaboratoriet.no.

Dette arbeidet danner den praksisbase jeg står på som professor i kunstafagdidaktikk med vekt på dans. I mitt utviklings- og forskningsarbeid som kunstfagdidaktiker er jeg særlig orientert mot fem tematiske hovedområder: a) dans i dialog med samtiden, b) kroppslig læring og undervisning, c) estetisk tilnærming til læring, d) koreografiske prosesser og e) det å forske med kunsten.

Annet

- grunnlegger og tidligere leder for Danselaboratoriet (www.danselaboratoriet.no), Danseteateret55+ og MultiPlié dansefestival (www.dansit.no).
- styreerfaring fra DansiT (Senter for dansekunst i Sør-Trøndelag), Teaterhuset Avant Garden, Norske Dansekunstnere, Carte Blanche og Norsk Scenekunstbruk.
- redaksjonskomitémedlem i dansefagbladet På Spissen, fra år 2015 med ansvar for publisering av vitenskapelige artikler. 

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner

Kunstneriske produksjoner

  • Hovik, Lise; Østern, Tone Pernille. (2018) Baby Becomings. Baby Becomings
  • Bergsland, Andreas; Saue, Sigurd; Østern, Tone Pernille; Øyen, Elen. (2017) Forskningskonserten Lyd-Rom-Bevegelse. null
  • Østern, Tone Pernille; Della Mea, Luis; Strugstad, Live; Hovik, Lise. (2017) Baby Body, forestilling med dans og musikk for de aller yngste. Baby Body
  • Østern, Tone Pernille. (2016) 200 milliarder og 1 - et kunstprosjekt og didaktisk FoU-prosjekt. 200 milliarder og 1
  • Østern, Tone Pernille; Della Mea, Luis; Strugstad, Live; Stokke, Pekka; Haltvik With, Berit. (2014) Stjernestøv. Stjernestøv