Bakgrunn og aktiviteter

Siden sommer 2019 er Hertwich International Chair i industriell økologi ved institutt for energi og prosessteknikk ved NTNU. I 2022 ble Hertwich utnevnt som en av 15 medlemmer i EUs nye klimaråd. Han leder arbeidet med ressurseffektivitet og klimaFNs Ressurspanel, som har blitt brukt av Europakomisjonen i utforming av Handlingsplan for Sirkulærøkonomi og Renovasjonsbølgen, som er tilknyttet bygningsdirektivet. Han er blant verdens topp 100 forskere i miljøvitenskap og klimaforskning, ifølge rangeringer produsert av henholdsvis Stanford Universitet og Reuters

Hertwich jobbet som professor i industriell økologi ved Yale University i 2015-2019 og er nå tilkyttet Yale Universitetet som Fellow. Han var president i International Society for Industrial Ecology i 2017-18 og ledet en nyorganisasjon av foreningen. Før det var han professor ved NTNU i 2003-2015 og ledet NTNUs program for industriell økologi i denne perioden. Han startet miljørådgivningsbedriften MiSA sammen med tidligere studenter. Bedriften ble solgt til Asplan-Viak i 2013. Hertwich har bidratt til FNs Klimapanel som forfatter av energisystemkapittel i femte hovedrapport og som medforfatter av oppsummeringsrapportene og de faglige vedleggene. Han har også bidratt til Global Energy Assessment. Hertwich er medlem av redaksjonsrådet til en rekke av anerkjente internasjonale fagtidsskrifter, Environmental Science & Technology, Journal of Industrial Ecology, og Journal of Economic Structures

Forskning

Hertwichs forskning omfatter klimavern, ressursfordeling og naturbruk gjennom internasjonal handel, miljøinformasjon til forbrukere og andere besluttningstakere, og bærekraftig utvikling. Han ser som kjennetegn av industriell økologi at det studerer den materielle dimensjonen av vår økonomi, vår samfunn, for å både identifisere hvordan ressursbruk bidra til vår velferd og hvordan miljøbelastning oppstår som uønsket biprodukt. Kunnskapen produsert av industriell økologi er instrumentell nødvendig for en bærekraftig samfunnsutvikling. Forskningsmetoder omfatter kryssløpsanalyse, livssyklusanalyse, literaturstudier, og en rekke teknisk-økonomiske  og statistisk beregningsmetoder.

Hertwich ble født i Salzburg, Østerrike. Han tok en ingeniørsutdanning innen elkraft før han studerte fysikk på Princeton University i USA. Hans doktorgrad er innen energi og ressurser fra Universitetet i Kalifornia, Berkeley.

Løpende prosjekter

Avsluttete prosjekter (utvalg)

  • GLAMURS: Green Lifestyles, Alternative Models and Upscaling Regional Sustainability
  • DESIRE: Development of a System of Indicators for a Resource-Efficient Europe
  • ADVANCE: Model development and validation for climate policy analysis

Lenker:

Vitenskapelig, faglig og kunstnerisk arbeid

Et utvalg av nyere tidsskriftspublikasjoner, kunstneriske produksjoner, bok, inklusiv bokdeler og rapport-del. Se alle publikasjoner i databasen

Tidsskriftspublikasjoner